Nyheter MDTV Forum Om Doner

Løgnen som egen sjanger

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/lognen-som-egen-sjanger/

Av Eva Thomassen. 18.februar 2018 startet den mest omfattende og farligste operasjonen den syriske hæren har stått overfor under den 7 år lange krigen. Å frigjøre Øst-Ghouta. Terrorgrupper har helt tilbake til 2012 holdt Øst-Ghouta beleiret. Terrorgrupper har bygd et tunnelsystem under Damaskus som er flere kilometer langt. Det fungerer som en ”by under byen”…

2 Likes

Jeg må bare minne om det William Casey sa. CIA’s disinformasjons-kampanje er ikke over før ingenting befolkningen tror på er sant.
De har jobbet med det lenge. Og hånet oss i prosessen.