Nyheter MDTV Forum Om Doner

Løgna om krigsutbrotet i 1939

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/logna-om-krigsutbrotet-i-1939/

Av Hans Olav Brendberg. EU-parlamentet vedtok nyleg at Tyskland og Sovjetunionen delte ansvaret for krigsutbrotet i 1939, som i følgje EU-parlamentet kom på grunn av avtalen mellom Molotov og Ribbentrop i august 1939. Eit løgnaktig vedtak, som gjer det naudsynt å repetera kva som faktisk skjedde for åtti år sidan. Kjennskap til hendingane i åra…

2 Likes

I 1930 skriv Dagbladets Ragnar Vold:

“Polakkene sier: Vi diskuterer ikke korridorspørsmålet!
Men Versailles’ sol kan gå ned en dag. Dale i hvert fall. Og da tør det hende at Europa vil ha et ord med i laget. For korridorspørsmåleter et europeisk spørsmål. Europas fred fordrer at korridoren blir en “fri handelskorridor” - enten ved at den internasjonaliseres,eller ved at det lages en “korridor i korridoren”. Eller på andre måter. Desto fornuftigere polakkene er, desto mindre blir forandringer nødvendige.
Man behøver ikke være spåkyndig for å kunne forutsi, at det vil gå Polen ille om det ikke kjenner sin besøkelsestid.”

Geneve, 30. september 1930.

2 Likes

Münchenkrisen var lite mer komplicerad än vad den borgerliga, västerländska - och denna- historieskrivning vill ha den till. Ett skäl varför Storbritannien och Frankrike var tveksamma att stödja Tjeckoslovakien var att den tjeckiska storfinansen inte ville ha hjälp. Som jag utreder i “Kuppen i Prag” (Ordfront, 1990) som delvis bygger på den kommunistiska historieskrivningen, ville den tjeckiska storindustrin “tillbaka hem”, dvs återta den position som rustningsindustri som en del i det habsburgska riket, i förbund med Kejsartyskland, som den hade före 1918.

Presidenten Benes ville kapitulera inför tyskarna för att, liksom han gjort 1914-18, föra kampen i exil från London och sedan återvända segerrik efter att västmakterna, ännu en gång, segrat.

Men det tjeckiska folket protesterade i jättelika demnstrationer. För att knäcka detta motstånd skapades en krispsykos dagarna före Münchenöverenskommelsen och tjeckerna fick veta att de skulle rädda “världsfreden” om de gav med sig. Det skedde också en falsk ombildning av statsledningen i Tjeckoslovakien som gav intryck att en ny, patriotisk ledning fått hand om styret. Men när också den, befolkad en massa högermän, sade att det var bäst att kapitulera, gav det tjeckiska folkets upp sitt motstånd.

Chamberlains agerande under dessa dagar var att elda på krigspsykosen för att hjälpa Benes “kapitulera med äran i behåll”. Det var viktigt eftersom kommunister och patrioter var nära att göra en revolution.

1 Like

Jeg har postet den før, men gjør det igjen.

1 Like

Var Vestmaktenes første mål å forhindre en krig? Det tror jeg ikke noe på. De visste at Hitler med stor sannsynlighet kom til å gå til krig mot Sovjetunionen når han var klar til det. Vestemaktenes politikk bestod først og fremst i å hindre et tysk angrep på dem selv. Og de så gjerne at Tyskland angrep Sovjetunionen! Da Vinterkrigen stod for døren etter at Sovjetunionens svært rimelige forslag til Finland var avslått, planla Storbritannia og Frankrike å gå inn i Skandinavia og hjelpe Finland. Og de var rede til å gå til krig mot Sovjetunionen gjennom Finland og vise at de foretrakk å støtte det da tyskvennlige Finland mot Sovjetunionen. Og Max Manus dro til Finland for å bekjempe kommunismen! Sovjetunionen skyndte seg å avgjøre Vinterkrigen til sin fordel med store tap fordi de var redde for at de skulle komme i krig med Storbritannia og Frankrike gjennom Finland. Polen spilte ikke den avgjørende rollen som artikkelen forfekter. Det hadde ikke vært noen sak for Storbritannia og Frankrike å presse Polen til å godta en avtale med Sovjetunionen. Men det stod ikke på deres primære dagsorden. Det kom aldri til noen avtaler mellom Storbritannia/Frankrike og Sovjetunionen rett og slett fordi Storbritannia/Frankrike ønsket å isolere Sovjetunionen, som for dem var en mye større fiende enn Tyskland.

2 Likes

Se også: https://www.corbettreport.com/wwi/

2 Likes

Kan se ut som det er polakker som står bak resolusjonen, eller tar jeg feil:

MOTION FOR A RESOLUTION

to wind up the debate on the statements by the Council and the Commission

pursuant to Rule 132(2) of the Rules of Procedure

on the 80th anniversary of the start of the Second World War and the importance of European remembrance for the future of Europe

(2019/2819(RSP))

Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Anna Zalewska, Jacek Saryusz‑Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Beata Kempa, Patryk Jaki

on behalf of the ECR Group

I så fall er det ikke overraskende at innholdet har fått den form som det har fått.

1 Like

Etter en slik pompøs uttalelse ventet jeg meg innhold.

2 Likes

Interessant gjennomgang og interessante detaljar, men ein del unnlatings-historikk. --Sovjet var i krig med Japan i september 1939, og Stalin ville avslutte denne før eit åtak på Polen. Med hendingar som Katyn-massakren, og sovjets åtferd etter krigen, so er det lite truleg at motivet for å invadere og annektere Polen var å unngå tysk okkupasjon av aust-Polen… --Det var Storbritannia som erklærte krig mot Tyskland (men ikkje mot Sovjet som annekterte 2/3 av Polen), og nei, Churchill og interessentane han representerte ynskja definitivt ikkje fred med Tyskland, jamfør bl.a. Rudolf Hess’ berømte flytur til Skottland for å mekle fred.

3 Likes

For å finne svar på hvordan andre VK kunne skje må vi først forstå et par ting det sjeldent blir pratet om. Først etter å ha satt seg inn i disse punktene nytter det å prøve forstå politikken som førte til krigen som var like meningsløs som alle kriger er.

 1. Den industrielle revolusjon og den finansielle konsekvensen
 2. Første VK
 3. Versailles Traktaten med krav om reparasjon som levnet Tysk valuta så verdtløst at folk brant opp sparepenge sine
 4. Depresjonstida og den globale finansielle konsekvensen
 5. Sionistenes plan vedtatt 29.-31. August 1897
 6. Balfour Deklarasjon fra 2. November 1917
 7. Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD korrupsjonsskandale med Barmat brødrene
 8. Sionistenes krigserklæring mot Tyskland 24. Mars 1933
 9. Ha’avara Abkommen 25. August 1933
  Og sist men ikke minst elitens tørst for resurser. Lykke til
2 Likes

“Krig. Alle tings mor”
Heraklit

1 Like

Selv pleier jeg å begynne med oppløsningen av https://www.qdl.qa/en/brief-history-english-east-india-company-1600–1858 og https://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Tea_Party som begynnelsen på den Ny-liberalistiske verdenorden vi har fått. Samt nasjonalismens inntog i Russland. Legg sammen disse og du har en oppskrift for all den dritten du kan tenke deg og en hel masse som det ikke en gang går ann å forestille seg.

Jeg glemte å nevne at jeg ser på USA av 2019 som East India trading company 2.0

1 Like

Jeg elsker når jeg ser at folk bryr seg om å grave i verdenshistorien. Alltid still spørsmål ved alt :smiling_face_with_three_hearts: :hugs:

1 Like

Om folk bare gadd bry seg mer om hva filosofene har delt med oss.
Min favoritt er
Forandring er det eneste konstante

1 Like

Amor fati.

“Only great pain is the ultimate liberator of the spirit….I doubt that such pain makes us ‘better’; but I know that it makes us more profound.”

2 Likes

Elsker dette! Fant det helt nederst på siden. Mitt livsmotto kan du si:
What else can I desire than to exclude nothing and to learn how to braid with white thread and black thread a single cord stretched to the breaking-point?

1 Like

Nei! Det ser tvertimot ut til at dei prøvde å få taket på Tyskland, slik at dei saman med Frankrike skulle leie Europa, gjerne i krig mot Sovjetunionen. Kvifor skulle dei ellers klargjere at det var greitt å kome i krig med Sovjetunionen om stridspunkta med Finland?

1 Like

Prøvde å få taket på Tyskland på kva måte på kva tidspunkt? Min påstand er at det var krefter i Storbritannia både for og mot Tyskland, men at Churchill og interessentane han representerte vann fram. Churchill stengte diplomatiske kanalar for å unngå fredelege framstøyt.

1 Like

München-forliket var slett ikkje noko anna enn at Vest-Europa prøvde å etablere ei slags leiing over Tyskland. Og når dei planlegg redningsaksjon for Finland med inkluderte planar om muleg krig med Sovjetunionen som resultat, kan det ikkje forståast som noko anna enn ei tru på at dei kunne toppe Tyskland og tvinge Tyskland under si leiing!

1 Like