Nyheter MDTV Forum Om Doner

Lockdown fremmer tillært hjelpeløshet sier psykiater

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/lockdown-fremmer-tillaert-hjelpeloshet-sier-psykiater/

Det gjenstår mye før vi får kjennskap til den fulle virkninga av det halvåret med massive psykiske påkjenninger vi har bak oss. At lockdown, sosial distansering og masketvangen har store skadelige virkninger på folk psyke er hevet over tvil. Professor Yoram Yovell, som er psykiater og hjerneforsker ved Division of Clinical Neuroscience, Hadassah Ein Kerem…

8 Likes

Mange makthavere drømmer jo om en servil og apatisk befolkning, så det blir nok bare mer tvang, frykt og skam.

5 Likes

Og det kommer ikke til å bli gratis. Så belag deg på økt skatter og avgifter.

6 Likes

Det ser meg mer ut som hjelpeløsheten er godt innlært, allerede, slik en jamring det er.

Riv deg i håret, du - og se om det hjelper. Snøfnugg.

Det er slutt på hår. Jesus må føle seg kry av sine undersåtter.
“Salig er de med tomme hoder. For de skal arve potetjordet”

4 Likes

Salig er de plattfote, for de skal jevne jorden.

4 Likes

Eller som Trygve Hegnar sa det etter Mongstad-skandalen: Salig er de enfoldige, for de skal Arve Johnsen.

4 Likes

Ikke bare syntes du det er “kjempegøy” at nordmenn mister sine friheter. De som kritiserer dette er “snøfnugg”. Jeg regner da med at du aktivt melder deg som sponsor for den nye loven. Den koster kun 1 milliard å effektuere. Pengene er allerede bevilget. Mangler kun entusiaster som deg

8 Likes

Og her får jeg bare nok en gang minne alle om at nye lover og fullmakter som utvider adgangen til overvåking og begrenser personvernet, vanligvis er “retrospektive skippertakslover”: Når en ulovlig praksis er tilstrekkelig innarbeidet, ønsker man ofte å endelig gjøre den lovlig, slik at man risikofritt kan fortsette som før, samtidig som man gjør nye skritt i bruken av det som fremdeles ikke er lovlig, men som skal bli det neste gang det kommer en ny versjon av loven. Praksis ligger alltid i forkant på dette feltet, lovene kommer diltende etter.

7 Likes

Nettopp. I USA hvor denne teknologien ble utviklet løste de det med at informasjonen ble “delt” med feks politiet som kunne foreta husransakelser på annet grunnlag for så å tilfeldigvis oppdage hva de hadde blitt tipset om. Veldig kronglete. Men det gjorde at det kunne holdes skjult. Nå slipper man dette. Avbyråkratisering vil nok Høyre kalle det. “Åpenhet” er vel venstresidens ordvalg.


3 Likes

Language is a virus.

2 Likes

Jeg får fylle fryseren med kaker og kjøpe litt bikkjemat. Kaffen setter jeg over mens de er der.
Noen revesakser hadde gjordt seg inne blandt bokstablene.

Politi fanget i revesaks

En felle av denne typen var det som klappet sammen omkring armen til lensmannsbetjent Jan Tømmervold.

2 Likes

Daglig pumper staten ut angsfremmende retorikk. Men heldigvis finnes det hjelp


Men det er godt å se at politikerne ikke er plaget av angst. Kun angst for å bli avslørt for manglende angst.

" Nå er det alvor: – Oslo står ved et veiskille i pandemien".
Hm. Hva var det før?? Og nå skal “dugnaden” foregå etter skippertakmetoden. Betryggende å høre at retorikken nå får en mer kystkulturell klang.

1 Like

HA;HA;HA

1 Like

Ca tusen mennesker dør av influensa i Norge hvert år, på tross av massevaksinering.

Hittil i 2020, på et drøyt halvår, har ca 270 mennesker dødd med covid-19, og snittalderen deres er ca 82 år, som er gjennomsnittlig forventet levealder i Norge. Alle de døde har hatt underliggende sykdommer (komorbiditeter), og FHI sier de er usikre på eksakt dødsårsak. Ca 270 dødsfall, og hundretusenvis har vært smittet.

Begravelsesbyråer får koronastøtte for å overleve, for de tjener ikke penger når så få dør. Det er underdødelighet (færre døde enn normalt) i Norge i 2020, slik det også er det i Italia og Sverige og USA (for året sett som helhet).

I land som Australia, Canada og New Zealand, hvor det også er underdødelighet nå, er det portforbud flere steder. Folk blir oppsøkt av politi i sine egne hjem, siktet for å ha tatt initiativ til protester på Facebook. Å protestere mot koronarestriksjoner er blitt straffbart. Det straffes med bl.a. bøter og fengsel.

Jeg leser i Norges Lover (www.lovdata.no) at det norske lovverket allerede har en lov om tvangsvaksinering. Den kom på plass i fjor, noen måneder før Event 201 og koronautbruddet i Wuhan. Norske politikere har også sørget for at vaksineprodusenter ikke kan saksøkes dersom vaksinene deres fører til skadelige bivirkninger.

Reiselivet ligger brakk, hele bransjer står på randen av konkurs, hundretusener er blitt arbeidsledige. Kultursektoren blør. Ensomhet, depresjon og alkoholisme brer om seg. Barn og ungdom sitter klistret til skjermene. De eldre sitter ensomme på sykehjemmene, for de får ikke ta imot besøk.

Alt for at Erna Solberg og Bent Høie skal sikre seg toppjobber i FN når de er ferdige i norsk politikk og de 17 “bærekraftsmålene” er implementert i Norge.

3 Likes

Fra artikkelen… “2 meter avstand og du unngår karantene dersom den andre er syk…”

De 20 siste cm er viktig… men hvem måler dette konstant ?

“De viser til eksempler der folk har blitt smittet på 1,8 meter” …

2 Likes

Det enkleste er nok å gå med en pisk på seg, med litt. lengde, så kan man samtidig bruke den til å rydde omgivelsene, om man ikke vil bruke maske. Gjerne med ridestøvler, for ikke å vekke for mye oppsikt.

2 Likes