Nyheter MDTV Forum Om Doner

LO-toppen og stortings-Ap i snublende utakt med den kraftkrevende grasrota

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/lo-toppen-og-stortings-ap-i-snublende-utakt-med-den-kraftkrevende-grasrota/

Av Halvor Fjermeros. Høringen om EUs energiunion og Acer i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget 2. februar 2018 viser et «meningsløst» og mumlende LO. De peker vei for en ny intern splittelse i Arbeiderpartiet, mens industriarbeidere og lokalsamfunn raser mot Acer og jobber for massemønstring landet rundt 15. februar. Mens hele det kraftkrevende industri-Norge nå mobiliserer det…

1 Like

Norge kan på sikt risikere å bli en utarmet energi-koloni i utkanten av Europa hvis vi ikke passer oss. Vi kan sitte igjen med store mengder med tomme borrehull samtidig som vi ikke har råd til å plugge disse borrehull (og hva skjer da med fiskeriene?)

Under nyliberalismen og i EU risikerer land som får problemer å måtte ordne opp med landets problemer helt på egenhånd. Hvis et land opplever stor arbeidsledighet må landet selv finansiere arbeidsledighetstrygden og landet har ikke lov til å beskytte seg selv feks gjennom toll og subsidier. Land slik som Hellas risikerer å havne permanent i et slags svart hull og kan bli liggende nede for telling i kanskje 100 år eller mer. Jeg mener at Keynes og New Dealere advarte på det sterkeste mot denne type utvikling. Norge som nå skal omstille seg til tiden etter oljen kan risikere å havne i en lignende situasjon som Hellas.

Man sier at oljeprisen og vekslingskursen er siamesiske tvillinger. Når oljeprisen øker så stiger også norsk vekslingskurs og lager problemer for alle andre bransjer enn for de som er tilknyttet oljevirksomheten. Da oljeprisen sist var høy (ca 110 dollar) gikk til slutt feks cellulose fabrikken på Tofte konkurs. I en slik situasjon med høy oljepris kan det være vanskelig å drive omstilling til tiden etter oljen. Da er det veldig viktig at Norge har billig strøm for å kunne klare å etablere ny virksomhet (som feks treforedlingsindustri, noe som går ganske bra i nabolandene Sverige og Finland). Billig strøm sammen med oljefondet kan være Norges viktigste konkurransemessige fortrinn fremover ved en slik krevende omstilling.

Og vi må omstille til noe som ikke så lett lar seg flagge ut av landet. Og det er godt mulig at Norge trenger økt strømproduksjon (fordobling?) for å klare en omstilling som medfører bygging av ny kraftkrevede industri.

Dagens eksport av olje og gass fra Norge er veldig stor. Norsk strømeksport kan ikke på noen måte klare å erstatte disse store eksportinntekter fra olje og gass. Norge risikerer derimot å havne opp med underskudd på handelsbalansen med utlandet i framtiden (og legges norsk jordbruk samtidig ned vil det bli et veldig stort handelsunderskudd). Norsk strøm må ikke eksporteres, men må brukes til industri i Norge som produserer varer som blir eksportert til utlandet. Dette vil være mer lønnsomt for landet enn ren strømeksport. Får vi utenlandske strømpriser i Norge risikerer vi at feks smelteverk i Norge går konkurs og flytter sin produksjon ut av landet.

Man snakker om strøm som om det skulle ha vært feks appelsiner. Et tankeeksperiment: Økes feks strømprisen plutselig til kr 1.000 pr kWh så er det veldig mange maskiner som ikke lenger vil være lønnsomt å bruke (selv vedlig avanserte maskiner). Øker prisen på appelsiner til feks kr 1.000 pr kg, kan man isteden kjøpe epler og bananer. Men når det gjelder energi finnes det ingen lignende quick fix som med appelsiner.

Man må forstå at energi er mer grunnleggende for industrisamfunnet enn råvarer. Energi driver maskineriet, uten energi ville vi ha vært fattige. Jeg mener at den industrielle revolusjon primært var en energirevolusjon og sekundært en teknologirevolusjon. Kostbar muskelenergi (manuelt arbeid) ble erstattet av maskiner som brukte billig fysisk energi fra slikt som vannkraft, kull etc.

2 Likes

Akkurat som AP etter Odvar Nordli ble gjort om til et markedsliberalistisk parti av etterfølgerne, har LO etter Yngve Hågensen blitt et LO som er stadig mer fraværende i media, og merkelig lite på banen når det gjelder feks forholdene i byggebransjen med bemanning-byråer etc.

Det kan synes som at global finanskapital har vært dyktige til å få sine folk inn i arbeiderpartier og arbeidernes store organisasjoner i Europa, når ledelsens uttalelser både fra arbeiderpartier og store organisasjoner er som de var diktert av storkapitalen.

Vannkraften er det fremste av Norges naturressurser, og må eies av folket, så befolkningen får rimelig strøm i vårt kalde klima, og at industrien får rimelig strøm, spesielt den kraftkrevende del av industrien, det er viktig for arbeidsplassene.

Ingen politikere som virkelig representerer folk og land ville finne på å avstå råderett og suverenitet av vannkraften, så viktig for Norge som nasjon til et overnasjonalt apparat som EU, et påfunn av global finanskapital for å få europeiske land til å privatisere sine økonomier, slik at storkapital kan kjøpe landenes aktiva.

2 Likes

I politiske miljøer er det nok ‘redde seg selv og ta pengerne (se salg av Norge) og løp’ strategier som hersker nå. Politiker vet hva som komme skal og at deres jobb er i risiko. Så hva gjør de da?:slight_smile: Internett endrer også politiske hierarkier nå og igjen politiker må spise de med…

1 Like