Nyheter MDTV Forum Om Doner

Liten støtte for "Artikkel 5" i NATOs medlemsland

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/liten-stotte-for-artikkel-5-i-natos-medlemsland/

I et flertall av NATOs medlemsland er flertallet av innbyggerne motstandere av den såkalte Artikkel 5, som ofte er betegnet som «kjernen i NATO». Artikkel 5 fastslår gjensidig bistand ved et angrep på en av partene i traktaten, dvs. prinsippet om «en for alle, alle for en». Artikkelen lyder «… Partene er enige om at…

Det finns en egendomlighet i statistiken. Eftersom frågan gäller angrepp på en granne till Ryssland hade man väntat sig att de baltiska staterna varit representerade också av Estland och Lettland, inte bara Litauen. Man kunde kanske vänta sig att stödet för en NATO-insats skulle ha varit hög - och då hade ju ländernas deltagande förgyllt statistiken. Men antag att det var så att ester och letter inte vill hamna i centrum av ett tredje världskrig, svarade negativt och blev uteslutna?

Litauernas negativa hållning mot Ryssland skiljer sig från den estniska och lettiska på grund av landets nära kulturella anknytning till det av tradition anti-ryska Polen.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.