Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ligger kjønnet i hodet eller i biologi og i genitalier?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/ligger-kjonnet-i-hodet-eller-i-biologi-og-i-genitalier/

Av Randi C. Solheim Med Lov om endring av juridisk kjønn fra 2016 slo Stortinget fast at kjønn sitter i hodet. Kjønn er en tanke, en identitet. Fra fylte 16 år ble det i 2016 opp til den enkelte å bestemme hvilke kjønn de ville tilhøre. Om foreldrene tillater det, er det mulig å «bytte»…

3 Likes

Ligger persepsjonen i hodet eller finnes det en objektiv virkelighet. Abonner på Steigan

3 Likes

«Om foreldrene tillater det, er det mulig å «bytte» kjønn fra fylte 6 år.«

Det er nok dessverre en stor fare for at dette fører til at velmenende foreldre nå kan ødelegge barnets liv.

Et seks år gammelt barn vil i stor grad oppføre seg slik de tror foreldrene ønsker at de skal oppføre seg. Dersom de får en forestilling om at foreldrene ønsker et barn med et annet kjønn, kan det med denne loven få tragiske konsekvenser.

4 Likes

“Om foreldrene tillater det” er nok “om foreldren med det juridiske ansvaret bestemmer det”.

Forøvrig vil jeg legge inn en protest mot det nye regimet her på forumet. Ikke skal det være for få ord, ikke for mange, kun åpent 5 dager. Og nå oppdaget jeg at det kun er lov med 100 innlegg pr sak?? Er steigan.no redd for revolusjon om debatten utarter seg?

3 Likes

Siden kjønnsskifte med hormonbehandling og kirurgi ikke kan reverseres, bør kjønnsskifte kun i de fleste tilfeller kun tillates når personen er fysisk og følelsesmessig moden. Dette fordi det var vist seg at en stor prosentandel av de som tenker på å skifte kjønn i så ung alder som 8-10 år ombestemmer seg igjen når de er i tenårene.

LGBTQ bevegelsen med sin ideologi har rettet seg spesielt mot barn og unge på deres sosiale medier de senere år, og fagmiljøene har advart mot at det er mange flere barn med tanker om kjønnsindentitet nå enn det var i tidligere år, og at det må være LGBTQ bevegelsens propaganda mot barn og unge som er årsaken til dette.

2 Likes

La oss ha en ting klart:
Samfunnsstyrte rettigheter og plikter er politikk. Politikk er det muliges kunst, men den er ikke egnet til å finne eller bevare sannheter.
En ting til bør være klar:
Kjønn i forplantingens tjeneste er avhengig av 2 - to kjønn, dem vi vanligvis kaller mann og kvinne.
Det tredje poenget i min verden, er at kjønn som selskapslek (kjønn som selskapslek er alt som ikke er spesifikt innrettet på forplantning) er en sosial og intellektuell greie som er så å si totalt styrt av kultur og intellekt, og som sådan helt løsrevet fra de rent forplantningsmessige mekanismer.
Alt som er kulturelt og/eller intellektuelt betinget er underlagt psyken heller enn kroppen, og har dermed en basis som er nær 100 prosent valgt og/eller valgbar for normalt utrustede mennesker. Da er vi på samme plan som politikk og kultur, og er dermed atskilt fra alt som er naturnødvendig og uforanderlig - uten gjennom evolusjon.
Hele denne kjønnsfadesen som utspiller seg i spesielle lag av samfunnet er ikke annet enn en politisk mulighet som oppsto samtidig - og som en konsekvens av - p-pille og steriliseringsteknologi; i hovedsak etter 1960.
Å snakke om menneskeretter og samfunnsretter av grunnleggende karakter i disse sammenhengene er rene tilsnikelser som kan og vil endres med politiernes holdninger og fantasier.

1 Like

Og politikk er å kontrollere lovene, som tvangsmakt vil ivareta. Fra null lover til lovverk finner vi media, som vil promotere bestemte lover. I USA er også valgfusk og finansiering av politiske kandidater rutine. I Norge er faktisk media statsfinansiert, og ordinær politikk likeså.
Å kontrollere pengene er første betingelse for å kontrollere lovene.

Eksempel: Invasjonen i Afghanistan dreide seg om at Vest skulle kontrollere lovene i Afghanistan. Fra da av ville det være fritt fram å utvinne ressursene i Afghanistan for Vest. Alt sammen ble forfalsket av Media, slik at nå går folk rundt og tror at Afghanistan “angrep WTC” og “Pentagon” for å fremme “radikal islamisme”.
Konkret hva gjorde NATO i Afghanistan? Det myrdet lærere og lokale ledere etter “Phønix modellen”? Norske spesial-soldater fikk dekt til ansikt og stemme i NRK-reportasje.
Det samme skjer i Afrika 10 ganger hver dag. “valgfusk og finansiering av politiske kandidater” blir til mord i Afrika. Afrika er full av hemmelige amerikanske baser, som Pentagon benekter eksisterer. Sånn sett kan vi si hele Afrika er et stort “Afghanistan”

2 Likes

Det kan godt være i de fleste tilfelle, men det er ikke så mye penger i lover som gjelder moral og etikk. Der ser det mer ut til å være påståelighet vs. manglende motstand og interesse.

Jeg er f.eks. ikke sikker på at LGBT±folka er så stinne av penger, men de tar forferdelig alvorlig skakkjørte teorier som få bryr seg om før det er for sent, og da helst av den grunn at de fleste av oss har andre ting å drive med i livet enn sex. Derfor har vi fått en bølge av skeive kjønnslover av natrustridig art gjennom Europa, nettopp på grunn av denne manglende og alt-for-sent-kommende motstanden.
Om du skulle vite mer om penger i denne saken enn jeg, så si til.

Jeg er også svært i tvil om sammenhengen mellom kjønnnsdebatt, NATO og Afghanistan.

LGBT er et angrep på vår sivilisasjon - subversiv virksomhet.
Det burde være opplagt i tilfelle Pussy Riots. Å pisse i kirka er en angrep på grunnpilarene i det russiske samfunn - beskrevet eksplisitt i Wikipedia hvis du leter.

Moderne krigføring.
Pussy Riots medlemmene er selvfølgelig liberale russere (altså ikke slavisk), mer det samme som Soros. Liberalere er gjerne anti-russiske.
Skavlan promoterte Pussy Riots (?)
Videoen overfor er storpolitikk, ikke noen ungdommer på fylla.
Hans-Wilhelm Steinfeld var nok også liberal (russer), med mange venner i det anti-russiske Russland. Det er ikke noe han vil forteller verden. Pussy Riots vil heller ikke fortelle hva de er, og Skavlan vil ikke fortelle hva han er. Men vi ser altså at Pussy Riots og Skavlan er på bølgelengde.
Nå er Pussy Riots veletablert i USA. Immigrasjon gikk på rekordtempo, så lukrative kontrakter?

2 Likes

Vi vil ha et høyere nivå og færre troll/astroturfere.

Trollene er gjerne provoserende, og poster gjerne ofte og kort. Trollene tyr gjerne til personangrep og er ikke nøye med saklighet. Trollene er gjerne i gruppe med flere avatarer for forskjellige oppgaver. Trollene driver ofte distraksjon fra hoved-tema, og sporer fokus til noe annet. Troll vinner på utrivelighet, utholdenhet, usaklighet.

Trollene er alle anti-sosialister og anti-kommunister. Trollene jobber for overklassen. Betalt eller ubetalt.

Endeløse tråder med mer person-angrep enn innhold er trøttende både for de som angripes av trollene og for lesere ellers. Vi vil ikke ha sånt.

Høyere krav til hver post støtter jeg fullt. Jeg ville gjerne se langt høyere krav til kvalitet og intensjon på postene her.

De som ikke er troll bør heller forsøke å heve egen kvalitet og bidra til at forumet blir bedre. De som ikke er troll bør bidra til å ta kapital-makten fra overklassen.

Trollene bør fjernes!

Men jeg ser ikke hvordan disse tiltakene hjelper? Trollene hopper fra tråd til tråd uavhengig av emne. Så de er vinnerne. Ikke den seriøse debatten

2 Likes

Problemet “ytringsfrihet” blir ikke løst med det nye regimet, bare innsnevret.
Hvordan man enn snur og vender på det, så er det en form for sensur.

Mye ryddigere da, om redaktøren tok sitt redaktøransvar på fullt alvor, og modererte og kastet innlegg som var i strid med den redaksjonelle linja.
Selvsagt måtte det da finnes en redaksjonell linje med klare definisjoner.

Det burde være en selfølgelig plikt for enhver redaktør å fjerne rene personangrep, usakligheter og brudd på etiske, skrevne retningslinjer.

Noen mener at redaksjonell “rydding” også er sensur. Om det var riktig, måtte jo alle papirmedier trykke alt som kom inn, slik det blir gjort på åpent nett. Det holder jo ikke.

“Videoen overfor er storpolitikk, ikke noen ungdommer på fylla.”

Storpolitikk?? Ser mer ut som geriljataktikk for meg - og uten planlagt rømmingsvei.
Mildere utgave av IS?

Ethvert angrep på den bestående samfunnsmakt er dømt til tap. Vi har mer enn nok eksempler fra historien på det. Stalin, Hitler, Gengis Khan, Mao - alle sammen går under i møtet med verdens trang til eiendom og handel.
De fattigste er ikke fattige fordi de er undertrykt, men fordi de ikke har del i kunnskapen og maktmidlene som de herskende klassene kontrollerer.
Hva det så kommer av, burde vi diskutere mer.
Skoletaperne og naverne er ikke der helt frivillig. De har en arv å leve opp til.

“Cathedral of Christ the Saviour”
The original church, built during the 19th century, took more than 40 years to build,

christ_de_savior
Cathedral of Christ the Saviour ble sprengt av Stalin

Dvs. alle redaktører har plikt til å være full av “gode intensjoner”.
Her må vi ha i bakhodet at amerikanske media (alle har en redaktør) er personangrep, usakligheter og spin, og idag sensurert. Mye gjentas på NRK med en strøm av personangrep på Trump.
Assad framstilles i Norge som en som “ønsker å gasse sitt eget folk” = demonisering

Det er vel bare Hitler her som gikk “under”. De andre døde med arverekkefølge. Det faraotiske Egypt fungerte ganske lenge uten eiendomsrett

Det er ikke mitt inntrykk. Trollene har det helt fint med hundrevis av poster i samme tråd. . De lange trådene er ofte usaklige og fulle av personangrep.

Det er neppe særlig viktig det en ikke klarer å si i løpet av 100 poster eller fem dager. Det er helt greit å forholde seg til.

Vi har to forskjellige former for kommunikasjon

  1. Artikler - hvor alt sammen presenteres strukturert, med fotnoter til slutt
  2. Muntlig - hvor meningen blir konkretisert i løpet av dialogen. Formålet med dialogen er å etablere presis mening

Et møte eller en samtale vil bli (2). Etterhvert blir uenighetene tydelige
Eksempel på (1): Benny Andersson – klima, forskning, og kampen for nasjonal sjølråderett

Så har vi alle de samtalene hvor man strengt tatt ikke forholder seg til hva den andre parten sier. Man bare promoterer ett eller annet, som Peter Schiffs: “kjøp gull”.
En samtale forteller gjerne mye mere enn hva en artikkel forteller. Man skjønner intelligens-nivået til deltakerne og hvor lite de skjønner av hva som blir sagt.

Nå er det ikke slik at en debatt er er ansamling med messiaser som holder hver sin bergpreken og ferdig med det. Men det er muligens din rolle? “Troll” blir jo ofte en klisje. Ser at feks Kjell108 har kuttet ut UFOene og leverer bedre innlegg enn før (og ikke så mange).