Nyheter MDTV Forum Om Doner

Libysk aktivist til Klassekampen: – Still Stoltenberg for en krigsforbryterdomstol

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/libysk-aktivist-til-klassekampen-still-stoltenberg-for-en-krigsforbryterdomstol/

Asma Khalifas land og drømmer ble knust av Norges bomber. Aktivisten vil straffe Jens Stoltenberg og andre europeiske ledere for krigsforbrytelser. Dette skriver avisa Klassekampen 29. mai 2018. Avisa fortsetter: «I disse dager sluttfører et regjeringsutnevnt utvalg sin gransking av Norges rolle i Libya-krigen i 2011. Den libyske kvinne- og menneskerettighetsaktivisten Asma Khalifa (28) sier…

4 Likes

Jeg håper vi har modige nok folk til at jeg en gang kan oppleve å få Stoltenberg dømt.

2 Likes

Stoltenberg var selvsagt hovedmannen her i Norge. Men han er ikke den eneste som burde ha vært dømt. Og det er heller ikke bare politikere som her burde vært dømt, men også flere av redaktørene for de største mediene. Slik Julius Streicher ble dømt til døden etter den andre verdenskrigen burde også flere av de verste krigshisserne i hovedstrømsmediene ha vært stilt for rettent og ihvertfall ha blitt sperret inne i en god del år.

3 Likes

En norsk innbygger som blir ‘klokket’ inn i fartskontroll på norske veier får så det svir. - En norsk politiker som bidrar til militære angrep i fremmede land - med død og fordervelse til følge, blir hyllet!

Likhet for loven er en illusjon, derfor vil mange [de fleste?] snu seg bort fra sannheten - i desperat forsøk på ikke å miste sine illusjoner.

Kenya’s professor Patrick Lumumba’s hjertesukk - “The tragedy of Africa is that Aficans are in the business of canonizing thieves and demonizing it’s saints” - er noe som i aller høyeste grad har global gyldighet, NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg er et skoleeksempel på akkurat dette . . . . . . . .

Jens%20Stoltenberg%20James%20Mattis%20NATO%20Defence%20iV1fx4CAtusl

2 Likes