Nyheter MDTV Forum Om Doner

Leninprisen til Kajsa Ekis Ekman

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/leninprisen-til-kajsa-ekis-ekman/

Den svenske Leninprisen for 2020 deles ut til Kajsa Ekis Ekman. Juryen sier i sin begrunnelse: «I sin journalistikk, essays og kulturkritikk er Kajsa Ekis Ekman krigeren uten privilegier, som med krystallklar intellektuell skarpsindighet og ekstrem integritet ser kompleksiteten i verden, men likevel tar et standpunkt. Å forstå verden og dissekere den med sin sylskarpe…

1 Like

Arbeiderrørsla.


–Jeg tittet gjennom Ekman’s TEDx-foredrag, hvor hun definerte kapitalisme slik:
image

Senere sier hun:

So capitalism is when the production of goods and services is done for the sake of profit and is in private hands. Now this is the total opposite of a market. In a market, the principle, as Marx described, is product-money-product. A farmer might go to the market with eggs, get money for the eggs, and with this money buy some milk, right? So the money is just a tool. Now, a capitalist works the other way around, starts with money. Either you take a loan or you have money to invest. You make your product just to end up with more money than you had in the beginning. So the principle is money-product-more money, right?

Både egg, melk og penger er kapital. Bonden er kapitalist når han eier egg, melk, penger og sin eigen arbeidskraft, og han trenger nødvendigvis å starte med en eller annen kapital for å kunne skape hønsegården hvor det blir produsert egg. Ekman spekulerer i det endelige motivet til “kapitalister”, men dette er ukjent. Kontrasten mellom marked og kapitalisme er ordkløveri.

–Senere, mer mot hennes hovedpoeng, sier Ekman at myndighetene innførte finansregulering etter den store depresjonen, og at disse reguleringene ble revet ned på 80-tallet; bankene kunne spekulere med sparepengene til folk, og folk kunne ta opp mer lån. Samtidig begynte man å privatisere infrastruktur. Den nye finansøkonomien hvor investorer prøver å grave til seg profitten i alle ledd gir ikke bærekraftig vekst, og førte til krasjet i 2008.

Ekman avslutter med at vi har en økonomikrise, en økologikrise, og en energikrise, og spør retorisk om det nåværende systemet vil klare å løyse disse krisene sjøl. Hun sier markedet er “a good servant, a bad master, and a worse religion”. Ekman ber helt til slutt om at vi tenker over om det å gjeninnføre ekte demokrati i alle sektorer av samfunnet.


Som en adressering av problemer er Ekman’s foredrag greit, men hva vil hun egentlig fram til? Når hun henviser til Marx, samt mottar Leninprisen, så antar jeg at hun er venstreradikal og tenker at marxisme på en eller annen måte er ei løysing. Og da kan man videre anta at hun er like løysingsorientert som Pål Steigan, som føler og uttaler at “marxisme betyr frihet” uten at han klarer å grunngi det.

Dessverre er marxismen’s ikke-løysing å ta over alle produksjonsmidler, som betyr at du ikke eier din egen arbeidskraft eller det du produserer, men at en sentralisert maktkonsentrasjon kontrollerer all kapitalen i samfunnet. Siden all kapitalen kontrolleres av partipamper - som offisielt ikke er kapitalister - så har du oppløyst “kapitalismen”, og liksom skaffet til veie et idealsamfunn.

Heldigvis finnes det et alternativ til at investorer kontrollerer all kapitalen i samfunnet og at byråkrater kontrollerer all kapitalen i samfunnet - at hver og én eier kapital. Om naturen eies i fellesskap, og grunnrenta fra denne blir overført ubetinga til hver og én gjennom infrastruktur og ei grunninntekt, og hver og én ellers beholder verdien av det han/hun skaper, så vil man både maksimere individuell frihet i samfunnet, pluss unngå unaturlig maktkonsentrasjon (da ingen investorer kan grave til seg pengemengda gjennom å eie naturressurser eller motta særtilskudd fra staten).

Jeg har forresten utbrodert denne løysinga her: sjølstyre.no

Nei! :face_with_raised_eyebrow:

Om kapital skrev Adam Smith:

  • Det kan brukes til produksjon av andre varer.
  • Det har blitt produsert (i motsetning til landområder, naturressurser etc.).
  • Det brukes ikke opp umiddelbart.

Karl Marx mente:

  • At kapital er en direkte følge av den “private eiendomsretten”.
  • Enhver verdi som gir eieren anledning til å tilegne seg en del av merverdien produsert i den samfunnsmessige produksjon.

Nei! :angry:

Alle tenkende mennesker vet vel hva det endelige motivet til kapitalistene er! :rage:

Etter å ha lest hva hun skriver her, så er hun så til de grader en Champagne-sosialist at det blir helt pinlig.

Ta eksempel artikkelen om Karolinska, hvor ikke nevner at Sverige har fått to millioner nye “landsmenn” er noe av årsaken til problemene, og ikke bare OPS.

Som sagt mange ganger så må jeg jobbe fire timer som snekker før jeg kan leie inn en annen håndtverker i en time, for å betale for alt champagnesosialister som Ekman og andre har innført så de kan føle seg gode.
antifa
Bytt ut Antifa med Champagnesosialister, så er memet fremdeles korrekt.

1 Like

Jo? Du motskriver også deg sjøl - Det kan brukes til produksjon av andre varer. (eller) Det har blitt produsert.

Alt av menneskelig verdi er kapital. Egg og melk kan byttes i penger, eller man kan produsere nye varer med det. Påstår du at man skal definere ei høne som kapital, men ikke egget høna produserer, men om egget klekker ut ei ny høne så er det kapital igjen? Sier du at at PC-deler ikke er kapital, men om man skrur sammen PC’en, så er det blitt til kapital?

Egg og melk er mer ekte kapital enn penger, for penger er bare idéen om verdi, mens egg og melk har praktisk verdi. Og alt kan brukes som byttemiddel.

Ett menneske sin arbeidskraft og kunnskap er også kapital. Human capital som de sier på engelsk. Marxister ønsker å eie og kontrollere den menneskelige kapital i større grad enn sosialdemokratene, som allerede skatter verdien av ditt arbeid 50%.

Jeg har ikke engang klarhet i hva mitt eget motiv med å eie kapital er. Det er diffust og skifter.

–Isteden for å kritisere eierskap av naturen, som er legitim kritikk, så kritiserer marxister “privat eie”, som er elendig kritikk og en distraksjon fra det reelle problemet.

Noen må også betale MVA.

Merverdiavgift er med i dette regnestykket:

Merverdiavgift 25% (regnes på toppen av vare/tjeneste)
Arbeidsgiveravgift 14,1% (regnes på toppen av lønn)
Inntektsskatt 22%
Trygdeavgift 8,2%

Elektrikeren (privatperson) betaler 1.000 kr til Rørlegger AS. Av dette er [1.000 kr/1,25 =] 800 kr inntekt for Rørlegger AS.

Om Rørlegger AS så skal bruke 800 kr til å lønne en ansatt rørlegger, så må det betales arbeidsgiveravgift på toppen av lønna, som betyr at [800kr/1,141 =] 701 kr kan utbetales som lønn.

Etter å trekke ifra inntektsskatt og trygdeavgift kan rørleggeren motta [701 kr – 701 kr* 30,2% =] 489 kr på sin lønnskonto, som bare er 48,9% av de opprinnelige 1.000 kronene.

Men andre utgifter og avgifter er ikke med. Arbeidsbil og regnskap er de to største. Forsikringer er heller ikke billig.
De 800 er derfor ikke tilgjengelig til lønn.

Dømet er et døme som skal illustrere hvor mye inntektsskatt staten stikker av med. Ikke alle tjenester krever arbeidsbil, og det er med det jeg vet ikke staten som pålegger deg å ha arbeidsbil eller forsikring. Du mottar også verdi fra staten gjennom rettsvesen og infrastruktur, og du kan ikke glemme dette om du liksom skal regne med alle fordeler og ulemper.

Utgifter til regnskap er mer interessant, men jeg har ingen idé om hvor store utgifter ulike bedrifter har til regnskap.

Dette er uansett en digresjon til min kommentar om at den marxistiske “løysing” er å eie og kontrollere folks arbeidskraft i større grad enn sosialdemokratiet.

Hadde skattesystemet vært rettferdig, så hadde ting vært annerledes, men det urettferdige skattesystemet har ingenting med sosialisme å gjøre, det er kapitalistenes verk. Og skatten som du og jeg betaler går til å bygge veier, skoler sykehus osv, og alle disse godene har du også benyttet og benytter deg av!

1 Like

Hva har det egentlig med saken å gjøre? Typisk er at man fakturerer 600 kr per time og sitter igjen med kanskje 170 etter skatt. Om man har en sjef og er ansatt, som faktisk gjelder de fleste, blir det fort 700 fakturert.

Selv uten skatter og avgifter ville man ikke kunne jobbe en time for å leie inn en tilsvarende i en time.

Drev også eget firma, lønnskostnadene var de største utgiftene, regnskap var langt ned på lista. Tjente ikke noe pr arbeider, men arbeidet de ansatte utførte betalte alle kostnadene til firmaet, slik at det arbeidet jeg utførte var “min lønn”. Hadde det ikke vært for de ansatte hadde min timelønn blitt kraftig redusert.

Min kommentar hadde mer med din kommentar å gjøre enn din kommentar hadde å gjøre med mitt originale poeng.

Jeg snakket om at marxistene ønsker enda større eierskap/kontroll av folks atferd/arbeidskraft enn sosialdemokratene med deres omtrentlige 50% skattlegging av verdien av arbeid.

En bil er en vare. Kall den et verktøy. Folk bruker ulike verktøy i ulike jobber. Det er ikke staten som pålegger deg å ha bil. Og om du skal drive flisespikkeri og tar med alle utgifter til en tjeneste, så må du også ta med all verdien staten gir tjenesten, slik som eksistensen av rettsvesenet og vegvesenet.

Ditt ut-i-lufta regnskap er for meg uinteressant. Om du vil komme med et anslag for hvor mye utgifter bedrifter har til regnskap, så værsågod.

Selvfølgelig.
Poenget er at du ikke får håndtverkere med på at kapitalismen er det store problemet når det har blitt slik. Du bedrev jo ikke utbytting, og ikke gjør de fleste andre som har ansatte det heller.

Nei, jeg bedrev ikke utbytting, men kapitalistene gjør det i stadig større grad. Se bare hva som skjer i Norge med de forskjellige næringene, de blir jo kjøpt opp en etter en.
Og mange firmaer gidder ikke betale sine ansatte lønn, de henter derfor folk fra NAV og så er det plutselig det norske folk som betaler lønningene til ansatte på XXL, Stormberg, Petter Stordalens hoteller osv.

Og det hadde ikke vært mulig uten de nyttige idiotene på venstresiden, som har ivret for innvandringen som har ødelagt arbeids og lønnbetingelsene og atomisert befolkningen.

Det er vel også verdt å linke til Bowling alone, som dere venstretroende NEKTER å lese om.

Beklager, jeg tolket dette som kverulering for kveruleringens skyld, men det var kanskje et oppriktig spørsmål. Jeg svarte litt allerede, men jeg kan prøve å gi et litt bedre svar:

At staten finansierer et rettsvesen, et bankvesen og feks. vegvesenet, det har verdi når man skal tilby sin tjeneste i markedet. Det ligger fordeler, forsikringer og forutsigbarhet i markedet som staten har institusjonalisert.

Som Jeff Bezos sier, så kunne han ikke han startet Amazon om ikke den amerikanske staten hadde investert milliarder i veinettet og US Postal Service.

Jeg syns ikke man bør blande inn avgifter på bil når man regner ut hvor mye man betaler i innteksskatt, både fordi dette ikke er en direkte avgift på inntekt, og fordi jeg mener man også må vurdere diverse fordeler som at det finnes et veinett om man skal regne omkostninger. Utgifter til regnskap er kanskje mer relevant, men firmaer er ikke pålagt å føre regnskap kun fordi det betales ut lønn, og jeg har ikke peiling på hvilket anslag man skulle tenkt blir brukt til regnskap/revisor per lønning.