Nyheter MDTV Forum Om Doner

Leger protesterer mot 5G: - Stadig fler blir syke av stråletåka

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/leger-protesterer-mot-5g-stadig-fler-blir-syke-av-straletaka/

Av Einar Flydal. Leger i demonstrasjonstog er ikke et vanlig syn. I Stuttgart, hovedstaten i delstaten Baden-Württemberg, dro et trettitalls leger i hvite frakker til delstatsministeriet for å protestere mot 5G-utbyggingen, rapporterte Stuttgarter Zeitung den 23. oktober. Deres budskap var enkelt, og ville vært nøyaktig det samme om de hadde tatt for seg AMS-målere, 4G eller…

8 Likes

Dessuten:

70 leger i Baden-Württemberg har tidligere i år undertegnet et brev til statsministeren, der de ber om at befolkningens eksponering for stråling fra trådløs teknologi må reduseres.

I Belgia har 347 leger og helsearbeidere i år undertegnet en appell som anmoder regjeringen om å benytte føre-var-prinsippet for å beskytte befolkningen, særlig sårbare grupper som barn og gravide, mot skadevirkninger fra trådløs teknologi.

Den pankypriotiske legeforeningen og Kypros nasjonale komité for miljø og barns helse har skrevet en fellesuttalelse der det understrekes at det behøves flere studier på 5G og (helsemessig) sikkerhet, samt mer pålitelige metoder for å måle strålenivåene.

Også flere andre europeiske legeforeninger og faglige komiteer henviser til føre-var-prinsippet og ber om stans i utrullingen av 5G til helsevirkningene er avklart.

Lenker til sakene nevnt over - og også flere uttalelser, appeller og brev fra leger og forskere - er samlet her: