Nyheter MDTV Forum Om Doner

Leger protesterer mot 5G: - Stadig fler blir syke av stråletåka

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/leger-protesterer-mot-5g-stadig-fler-blir-syke-av-straletaka/

Av Einar Flydal. Leger i demonstrasjonstog er ikke et vanlig syn. I Stuttgart, hovedstaten i delstaten Baden-Württemberg, dro et trettitalls leger i hvite frakker til delstatsministeriet for å protestere mot 5G-utbyggingen, rapporterte Stuttgarter Zeitung den 23. oktober. Deres budskap var enkelt, og ville vært nøyaktig det samme om de hadde tatt for seg AMS-målere, 4G eller…

8 Likes
1 Like

Dessuten:

70 leger i Baden-Württemberg har tidligere i år undertegnet et brev til statsministeren, der de ber om at befolkningens eksponering for stråling fra trådløs teknologi må reduseres.

I Belgia har 347 leger og helsearbeidere i år undertegnet en appell som anmoder regjeringen om å benytte føre-var-prinsippet for å beskytte befolkningen, særlig sårbare grupper som barn og gravide, mot skadevirkninger fra trådløs teknologi.

Den pankypriotiske legeforeningen og Kypros nasjonale komité for miljø og barns helse har skrevet en fellesuttalelse der det understrekes at det behøves flere studier på 5G og (helsemessig) sikkerhet, samt mer pålitelige metoder for å måle strålenivåene.

Også flere andre europeiske legeforeninger og faglige komiteer henviser til føre-var-prinsippet og ber om stans i utrullingen av 5G til helsevirkningene er avklart.

Lenker til sakene nevnt over - og også flere uttalelser, appeller og brev fra leger og forskere - er samlet her:

3 Likes

Enda en

3 Likes
2 Likes

Det kommer til å bli mange internasjonale markeringer/demonstrasjoner mot 5G verden over lørdag, den 25. januar. Dette er planlagt også i flere norske byer, for de som ønsker å delta.

Her fra et nyhetsbrev:

25. januar - hva skjer?

Det internasjonale nettstedet Stop5G International https://stop5ginternational.org/ har informasjon om markeringer i mer enn 30 land så langt og flere kommer til .

Geografisk spenner det fra Sydney, Australia i sør til Umeå, Sverige i nord og fra Japan i øst til Hawaii, USA i vest.

Mange land vil ha flere markeringer. Bare i Italia har 125 kommuner reservert seg mot 5G https://www.alleanzaitalianastop5g.it/443193497 så der vil det skje en god del den 25.

Dette er en stor global markering uten sidestykke i moderne EMF-historie . Les mer om aktiviteten i siste nyhetsbrev fra 5G Space Appeal

Arthur Firstenberg har sendt ut pressemelding fra Stop5G International til ca 180 000

https://stop5ginternational.org/wp-content/uploads/2020/01/press-release-Jan-2020.pdf Den vil bli sendt ut til norske aviser

Stop5G International samarbeider med IEMFA

https://www.iemfa.org/news/join-5g-global-protest-day-25th-january-2020/

https://www.iemfa.org/news/two-weeks-of-action-to-raise-awareness-about-the-harms-of-5g/ ,

European Stop 5G Alliance https://oasisana.com/2019/12/31/leuropa-che-non-vuole-il-5g-il-meglio-del-2019/

og Americans for Responsible Technology

https://www.americansforresponsibletech.org/ som støttes av mer enn 80 ulike grupper i USA. Dette nettverksarbeidet og aktiviteten generelt kommer til å øke på forskjellige måter fremover.

Oppkjøring 12-24 jan

Det er også lagt opp til at det skal også foregå en rekke aktiviteter i perioden 12-24 jan. Se https://stop5ginternational.org/suggested-actions/ Appell til både FN og Verdens Helseorganisasjon planlegges overlevert i denne tiden.12. januar er det eksempelvis også mulig å bli med på Meditation regarding 5 G & electro-smog https://www.facebook.com/events/500611673866167/

Stop5GInternational vil være en hub for grasrotbevegelser som samles om felles 5G-protester. Aktivitetene som foreslås er varierte og kan tilpasses lokale forhold. Det kan for så vidt også holdes mindre markeringer der bare noen få deltar eks lage en liten stand, utdeling av flyer mm. Terskelen for å gjøre noe trenger ikke være så høy. Dette er viktig for at det i det hele tatt kan komme i gang noe lokalt på nye steder. Så kan en heller øke aktiviteten etter hvert. Synergieffekten med stor aktivitet mange andre steder er god drahjelp.

Norge :

5G global protest Day Oslo https://www.facebook.com/events/2907428439289018/

5G global protest day Stavangerhttps://www.facebook.com/events/839906689757067/

Demonstrasjon mot 5G i Bergen - 25. Januar https://www.facebook.com/events/537089873817297/

5G Global protest day Tønsberg https://www.facebook.com/events/1455566881260428/

Det arbeides med å få til noe også i Trondheim og Bodø

Sverige

5G Global Protest Day Stockholm https://www.facebook.com/events/821235764968643/

5G global protest day Göteborg https://www.facebook.com/events/2452051798445750/

Sundvall og Umeå https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2804416699623165&set=gm.2601394833301775&type=3&theater&ifg=1

Danmark

Global 5G Protest Day – København https://www.facebook.com/events/953993738328176/

5G Global Protest Day – Helsingør https://www.facebook.com/events/2172692383039116/

Borgermøde om 5G – Hjørring https://www.facebook.com/events/1053777168335156/

Global 5G Protest Day – Århus https://www.facebook.com/events/459123958300925/

Global 5G Protest Day – Danmark https://www.facebook.com/events/784964948615831/

NEVER DOUBT that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has. – Margaret Mead

2 Likes

Kom over hva PST skrev om 5 G :
"5G – smarte løsninger og kritisk infrastruktur

Femte generasjons mobilnett (5G) vil gi raskere kommunikasjon og bidra til et vell av nye, smarte løsninger. Alt fra private hjem til kritisk infrastruktur vil styres av ulike sensorer koblet til nettet. Dette er løsninger som vil føre til effektivisering og økonomiske besparelser for både stat og samfunn. Utviklingen kommer imidlertid ikke uten sikkerhetsmessige utfordringer.

Koblingen av stadig flere «ting» til nettet vil øke antall innganger som en trusselaktør kan benytte for å hacke seg inn på enkeltpersoners og virksomheters systemer.
For de fleste av oss vil det også være tilnærmet umulig å avdekke om de teknologiske komponentene og programvarene som styrer dem inneholder skjulte, ondsinnede funksjonaliteter som muliggjør spionasje, manipulasjon og sabotasje."
Viktig å tenke på det også.

5 Likes

Jepp, de skriver blant annet:

(…) stadig flere enheter og tjenester tilkoblet Internett, vil øke antallet innganger som en trusselaktør kan benytte seg for angripe enkeltpersoner og virksomheter.

PST tror videre at 5G-utbyggingen vil videre innebære en ytterligere forskyvning i maktbalansen mellom offentlige myndigheter og kommersielle virksomheter.

«Kommersielle virksomheter vil i økende grad ha tilgang til og kontroll over informasjon, tjenester og infrastruktur som er avgjørende for at samfunnet skal fungere. For en fremmed stat med særlig interesse for Norge og norske forhold vil eksempelvis eierskap i slike virksomheter kunne gi store muligheter for etterretnings- og påvirkningsvirksomhet. Vår økende avhengighet av digitale løsninger innebærer at den som kontrollerer norsk ekom, har svært stor makt over samfunnet», står det i trusselvurderingen fra PST.

Jeg synes særlig det de skriver om hvordan dette vil gi kommersielle aktører økt kontroll over viktige samfunnsfunksjoner/infrastruktur, er interessant.

4 Likes