Nyheter MDTV Forum Om Doner

Lederen for terrorangrepet i Barcelona var informant for spansk etterretning


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/lederen-for-terrorangrepet-i-barcelona-var-informant-for-spansk-etterretning/

Lederen for den jihadistgruppa som gjennomførte terrorangrepet på Barcelonas La Rambla 17. august 2017, Abdelbaki Es Satty, var informant for den spanske etterretningstjenesten CNI helt fram til angrepet som førte til at 15 mennesker ble myrdet. Dette skriver nettavisa Público.es basert på hemmelig informasjon som de har vært i stand til å skaffe seg. Den…


#2

“Most terrorists are false flag terrorists, or are created by our own security services. In the United States, every single terrorist incident we have had has been a false flag, or has been an informant pushed on by the FBI. In fact, we now have citizens taking out restraining orders against FBI informants that are trying to incite terrorism. We’ve become a lunatic asylum.” ~ Robert D. Steele - former CIA officer


#3

Minst 95% av alle terror, skoleskytinger og masseskytinger i Vesten står CIA bak.

Men så lenge det forsatt er personer som kun leser den strengt kontrollerte anti pressen som jobber for å skjule sannheten fremfor å få sannheten ut til folket så vil det bare forsette.
Det er jo jaggu ikke lett å google gladio.


#4

At vestlige etterretningstjeneser skal hjelpe til med å øke innvandringsmotstanden har jeg ingen tro på, da de er politisk styrt, så dette var nok bare helt vanlig inkompetanse hos det spanske byråkratiet.


#5

Men så er det ikkje “innvandringsmotstand” det er snakk om heller. Den motstanden er berre eit stråmannsargument i så fall. Det viktige er å halde folk i ein tilstand av uro og latent panikk. Det er mange måtar å vera reaksjonær på, som ikkje har direkte med innvandringspolitikk å gjera.


#6

Poenget er å øke kløften, og der er du helt ombord.


#7

Men det er jo ikke tilfellet i Vesten, Her er folk redde for å si hva de mener, men jeg har aldri snakket med noen som er redd for terror.

Når jeg ser på vestlig lederskap, så er det inkompetanse og at de er tvunget til å forholde seg til en politisk korrekt medieskap virkelighet som den ekte virkerligheten, som er hovedproblemet, ikke at de er maligne.


#8

Spanske myndigheter i dag ønsker å øke motsetningene i samfunnet?

Hva jeg har tro på, er at etteretningsfolk ikke gidder å gjøre jobben sin 100%, når vår politiske elite planlegger å gjøre oss til minoriteter i egne land.


#9

De har lyktes godt med deg.


#10

Hvem er de?

Både sosialister og kapitalister ønsker dette.


#11

Nei - de tror det er noe helt annet. De som ønsker det er monopolister. Og de sier kun hva de tenker, når de tror de er blant egne.


#12

Så jeg en nyttig idiot for de som ikke kan nevnes?

Det kan ikke over hode tenkes at jeg er i mot masseinnvandring fordi jeg tror det fører til borgerkrig?


#13

Jo, men da har de deg der de vil ha deg. Den eneste måten å kjempe mot dette på, er ved å nekte å spille med. Det er det Jesus har lært meg.


#14

Er det derfor vi sensureres, fordi de i skjul er på laget vårt, mens de som mener som deg får skrive fritt, fordi dere er den ekte opposisjonen?

Jeg har snakket med en fransk offiser, som oppriktig mente at en atomkrig var den eneste måten å redde Frankrike fra eliten på, så at dette ender i storkrig eller mange borgerkriger, om ikke eliten byttes ut, er jeg rimelig sikker på.