Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ledende militære veteraner i USA advarer sterkt mot krig mot Iran

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/ledende-militaere-veteraner-i-usa-advarer-sterkt-mot-krig-mot-iran/

I et oppsiktsvekkende åpent brev fra pensjonerte toppdiplomater og tidligere framtredende militære ledere blir president Donald Trump innstendig advart mot en krig mot Iran. Brevet er koordinert av American College of National Security Leaders, som er et forum av pensjonerte admiraler, generaler, ambassadorer og ledende regjeringsfunksjonærer i USA. Brevet er publisert på nettsidene til War…

6 Likes
  • “We go through the present blindfolded… Only later, when the blindfold is removed and we examine the past, do we realize what we’ve been through and understand what it means. ”
    ― Milan Kundera
2 Likes

Bra sitat. Kunnskap om historien gir oss et større perspektiv.

Etterpå-klokskap er som kjent den eneste eksakte vitenskap, men det gir ingen lov å tie stille, som kunne ha varslet.
Det er vår plikt. At vi ikke hører etter, er en annen sak . Det skjer nesten ikke en dag, uten at en eller annen svunnen varslers ekko, gjaller i den romslige skallen min. Med en liten “hva var det jeg sa?” jingle.

USA sender ikke sine skip inn i Persia Gulfen, innen Irans rekkevidde, hvis de skal starte en Krig.
Dette er imidlertid noe de gjør, dersom de har planlagt et falsk flagg angrep.
Anbefaler følgende to linker som er intervju med overlevende fra angrepet på USS Liberty, for å forstå hvorledes et slikt falsk flagg ble gjennomført under Israels 6-dagers krig i 1967.

https://www.trunews.com/stream/six-day-war-massacre-uss-liberty-veterans-reveal-truth-about-israeli-attack-part-1

https://www.trunews.com/stream/six-day-war-massacre-uss-liberty-veterans-reveal-truth-about-israeli-attack-part-2

Rykter på sosiale medier predikerer at et mulig tidspunkt for et slikt falsk flagg attakk kan være 06.06.2018 Kl 06:06.

  • Kilde: Abel danger - Field McConnell