Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ledende medisinsk tidsskrift advarer: Vaksinefirmaene følger ikke vitenskapelig standard.

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/ledende-medisinsk-tidsskrift-advarer-vaksinefirmaene-folger-ikke-vitenskapelig-standard/

Et av verdens fremste medisinske tidsskrifter, BMJ, (British Medical Journal) tar kraftig til orde mot de metodene den farmasøytiske industrien bruker for å lansere koronavaksinene sine. I stedet for å legge fram resultatene av testene i fagfellevurderte vitenskapelige artikler, slik den vitenskapelige standarden tilsier, velger vaksineindustrien å legge fram sine resultater i form av pressemeldinger,…

6 Likes

Maskepåbud er innført uten dekning i vitenskapen så når vaksiner selges inn på grunnlag av selskapers egne pressemeldinger er det liten grunn til å overraskes. Hurtigutviklede vaksiner vil selvfølgelig mangle gode nok data om effekt, bivirkninger, smittevidereføring og varighet som kommer til syne over tid. Fagfellevurdering måtte dermed vært utført på manglende grunnlag.

6 Likes

Ja, og aksiomet er egentlig ikke om de konkurrerende vacciner er 90-95 procent effektive, men de sidste 5-10 procent, og hvad de dækker over. Og det er præcis disse kritiske 5-10 procent, der unddrages den videnskabelige procedure.
I det hele taget afslører corona-vaccine-kapløbet eksplicit, at selv den eksakte ikke-værdiladede videnskab, som de fleste forbinder med objektivitet og forholder sig autoritativt til, ikke er autonom, men er underlagt snævre private profitinteresser.
Konspirationsteoretiker, vil nogle, eller mange, hyle. Men hvis der er nogen, der konspirerer mod den folkelige sundhed, er det “sundheds”-industrien og dens regeringer… Tænk blot på Monsanto, der tilsvarende har fået dens produkter godkendt af den amerikanske lægemiddelindustri. Og alt tyder også på, at corona-vaccinen, uanset sundhedsmæssige bi- og langtidsvirkninger, vil blive haste-godkendt udenom de videnskabelige procedurer, ikke kun i USA, men også i EU.

5 Likes

Alt som har med Kina influensaen å gjøre er gjennomsyret av juks, halvsannheter, løgn, bedrag og propaganda. Folk over hele verden har begynt å miste all tillit til media, helsemyndigheter og styresmaktene generelt på grunn av alt dette…

I Norge og mange andre land så har de brukt smittevernlovgiving ulovlig grunnet c0vid_19 har ikke på noe tidspunk oppfylt kravene for å bruke loven. Det man burde gjøre over hele verden var å gå til massesøksmål for missbruk av blant annet smittevernloven på ulovlig vis.

3 Likes

Du trenger ikke spamme alle trådene med det samme budskapet. Dette er ikke Resett.

Er det ikke fagfellevurdert er det bare en PR kampanje og har null vitenskapelig verdi. Studiene er verdiløse. Enda en grunn til å ikke ta en eksperimentell vaksine.

En annen ting: hvorfor får «big pharma» lov til å teste sine egne produkter? Både i design og tolkning av studier kan dataene manipuleres. Hvis et selskap har brukt milliarder av dollar på å utvikle et produkt, tror du de er lystne på å si at produktet er søppel? Er jo dette som skjedde med remdesvir. Et søppelprodukt som gir nyreskader var plutselig effektivt mot COVID. Så måtte de trekke anbefalingen fordi det var verken effektivt eller trygt. Korrupsjon på høyeste nivå.

6 Likes

Hadde ikke befolkningene vært i en panikktilstand og beredskapstilstand som hindrer dem i å tenke klart, hadde de ikke akseptert en vaksine for et virus som selv WHO sier har en overlevelsesprosent (OP) på 99,86% i en fagfelleskaps-vurdert forskningsrapport. Spesielt når det attpåtil er en haste-utviklet vaksine med rapporterte alvorlige bivirkninger som er for noen av testpersonene var alvorligere enn symptomene på sykdommen.

De fleste beregninger av OP for Covid-19 havner på godt over 99%, som beviser at det naturlige immunforsvaret tar seg av viruset. Det styrker derfor verdens befolkning at det naturlige immun-forsvaret tar seg av viruset. Skal det gis en vaksine for så ufarlige virus, vil immunforsvaret bli svekket. Ikke Big Pharma i mot, legemiddelgigantene vil gjerne at folk skal ta en vaksine for alt.

MSM formidler legemiddelgigiantenes pressemeldinger uten å fortelle at hastevaksinene faktisk ikke er 100% effektive, de skryter av “over 90% effektive”, uten at det er fagfellesskaps-vurdert. Blir en milliard tvangs-vaksinert, kan altså 100 millioner få bivirkninger som en ikke kan vite blir varige. Både Pfizers og Modernas vaksiner krever oppfølgings-vaksiner, som også må betegnes som dårlig utprøvde haste-vaksiner.

“Dr. Sandra Fryhofer said that both Pfizer’s and Moderna’s Covid-19 vaccines require two doses and she worries whether her patients will come back for a second dose because of potentially unpleasant side effects after the first shot”. Kilde.

Store deler av verdens befolkninger skal altså utsettes for haste-vaksiner med rapporterte bivirkninger for et virus med OP på over 99%, og de fleste ifølge intervjuer vil ta vaksinen. Det sier litt om hvordan storkapitalens MSM styrer befolkningene. Den samme storkapitalen som også eier Big Pharma.

4 Likes

Eg veit om mange som er skeptiske til å ta vaksinen. Kanskje mest på grunn av historiene om narkolepsi i etterkant av forrige pandemivaksine. Eg er sjølv ikkje særleg ivrig på å ta denne vaksinen. Når uttestinga er mangelfull styrkjer det jo ikkje akkurat tilliten til vaksinen.

Problemet er at dersom veldig mange nektar, vil styresmaktene kunna sjå seg nøydde til å bruka tvang. Det er ein situasjon eg ikkje veldig gjerne ynskjer at me skal koma opp i, men det kan verta eit reelt scenario på nyåret.

På ein eller annan måte må me jo verta ferdige med denne epidemien. Ein kunne effektivt ha oppnådd det med smittevern, men styresmaktene har ikkje hatt nokon plan for faktisk å stansa koronaviruset med dei smitteverntiltaka som har vore innførde. Alt har vore basert på å halda stillinga inntil vaksinen kjem og reddar oss. At folk kanskje ikkje ynskjer å ta vaksinen er ikkje ein del av den planen.

Effektivt smittevern er fullt mogeleg. Eg såg det i aksjon då eg var på Island i vår. I løpet av 40-50 dagar gjekk sagaøya frå å vera eit av dei hardast råka landa i Europa til å vera i praksis smittefritt. Så har dei fått att sjukdommen etterpå, men det er ei anna historie.

Dersom vaksinen vert hastegodkjent, som eg forstår at er gode utsikter til at kan skje, er det eit stort paradoks samanllkna med kva haldning legemiddel mot korona har vore møtte med.

Dette oppslaget: https://www.dn.no/helse/koronaviruset/statens-legemiddelverk/folkehelseinstituttet/tablettene-brukes-mot-korona-i-japan-men-norge-sier-nei/2-1-774976 møtte oss i vår då epidemien var på innmarsj. Legemidlet ikkje godt nok uttesta og difor ikkje forsvarleg å bruka. Rett nok er dette preparatet godt uttesta på influensapasientar, men dessverre ikkje på koronapasientar. Og i dag, 8 og ein halv månad seinare, er dei framleis ikkje ferdige med å testa det ut på koronapasientar. Det er lett å mistenkja at det kjem dei heller ikkje til å verta særleg fort.

Problemet gjeld alle legemiddel som kunne ha vore med på å stansa epidemien, og det er internasjonalt. WHO har vore ein effektiv bremsekloss når det gjeld legemiddel mot korona, og brukte mellom anna den seinare tilbaketrekte studien om klorokin offensivt for å diskreditera dette lovande legemidlet. Sidan har lite nytt kome fram offentleg om kinin/klorokin/hydroksyklorokin.

3 Likes

Med andre ord virket det ikke, de bare utsatte det som måtte skje uansett, og skadet seg selv enda mer på veien.

2 Likes

Eg reiste tilbake til gamlelandet 30. juli, og eg har ikkje fylgt så nøye med i islandske media etter det. Eg veit difor ikkje om dei har kome fram til eit svar på korleis det hadde seg at koronaen blomstra opp på nytt.

Sannsynlegvis skuldast det at reiselivet pressa på for gjenopning av grensene. Reiselivsnæringa er svært viktig på Island, og med mange små og mellomstore verksemder. Det ville ha store konsekvensar for mange om sommarsesongen 2020 skulle verta heilt øydelagd. Difor opna dei opp for utanlandske turistar i juni og juli. Kontrollen vart nok for dårleg. Mest sannsynleg var det slik smitten kom inn att. Men det kan sjølvsagt også ha vore eit smittereservoar i befolkninga som slo ut når dei slakka av på smitteverntiltaka.

I alle fall gjeninnførde dei skikkeleg grensekontroll i august. No må alle som vil til Island ta ein test på flyplassen, sitja i karante i 5 dagar, og ta ein ny test før dei slepper ut i samfunnet. Dette er så dyrt og tungvint at det tyder at Island i praksis er stengt for turistar. Men det verkar, og dei er igjen i ferd med å få koronaen under kontroll.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.