Nyheter MDTV Forum Om Doner

Lars Gule og kampen mot straffelovens §136a


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/lars-gule-og-kampen-mot-straffelovens-§136a/

Av Eva Thomassen. Lars Gule liker ikke artikkelen i steigan.no der redaktøren omtaler Gule som forsvarsadvokat for IS. Gule liker heller ikke debatten på Facebook om samme emne. Det vises til en artikkel i Dagbladet der Gule tar til orde for at norske terrorister i IS bør dømmes for hva de har gjort mens de…


#2

Går det an å ta Lars Gule alvorlig? Jeg har strevd med det, helt siden han ble omtalt (for første gang?), i forbindelse med den grensepasseringen Paus synger om.
Alt da tenkte jeg at slike venner, er mer som å skaffe seg ekstra fiender- sann, som Paus ville ha sagt.

Kudos til VG:


#3

Det er en slags uskreven lov som sier at ;
‘et undertrykt folk har alltid rett’…
Men dette kan bære galt avsted.
Det er ikke alle ‘opprør’ som kjemper ‘mot makta’.
Noen kjemper faktisk FOR MAKTA.
Det er dette som ikke alle ser.
Disse ‘opprørerne’ i Syria kjemper på vegne av makta mot Assad og for en verdensorden der all makt er sentrert i et globalt kalifat , og der nasjonene har mistet sin suverenitet.

Dette er alvorlig og ingen konspirasjon.
De religiøse planlegger en verdensorden der folkene har mistet sin suverenitet og der den nye verdensorden tar over !


#4

Gule er en sleip ål. Han påler seg en radikal maske som syntes å være til støtte for den lille og forfulgte mann. Men ved nærmere ettersyn viser seg å støtte opp om maktens råe maktinteresser. Mulig jobber han som påvirkningsagent. Ikke den første i det promuslimske miljøet