Nyheter MDTV Forum Om Doner

Lär av Brexit – vänstern får inte överge arbetarklassen

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/09/lar-av-brexit-vanstern-far-inte-overge-arbetarklassen/

Brittiska Labours många nya medlemmar är till stor del medelklass och motståndare till Brexit. Ledare, Proletären. Folkomröstning har på EU-nyspråk fått en ny innebörd: Folket får rösta om till dess de röstar så som makthavarna vill att de ska rösta. Vi börjar med en liten historielektion. 2005 röstade en majoritet av fransmännen och nederländarna nej…

1 Like

Her er vel sakens kjerne, arbeiderklassen kan ikke ta vare på seg selv- de trenger beskyttelse fra noen som kaller seg venstresiden. De skjønner det ikke selv, men det viser bare hvor dumme de er.

Det er fordi den globale storkapitalen har infiltrert de store arbeiderpartiene i Europa, og dreid dem til høyre og til EU. Her til lands er det best eksemplet AP etter Nordli. Ledelsen etter Nordli har utrettelig virket for å få Norge inn i EU, agenter for den globale storkapitalen som de er. De har snart klart det, den slue EØS avtalen gjør at regjeringen innfører alle EU-direktiver som vi skulle vært fullt medlem.

I et Europa hvor alle over en viss alder har stemmerett, en stemmerett som ikke er vektet etter samfunnsklasse som i gamle dager hvor bare borgerskapet hadde stemmerett, måtte 1 prosenten få sine agenter inn de de politiske partiene for å dreie politikken i sin favør. Siden arbeiderpartiene og deres landsorganisasjoner har flest velgere og medlemmer, er det disse partiene storkapitalen har satset mest på med sine beste folk.

Slik som det har blitt i Europa på arbeidsmarkedet med stadig lavere lønninger og dårligere betingelser og vern for arbeidstakere og pensjonsreformer, dvs kutt, er det tydelig at storkapitalen har lykkes. Arbeiderklassen har blitt arbeidende fattige, også arbeiderklassens pensjonister. Elendigheten i Storbritannia og Tyskland øker år for år, et resultat av politiske beslutninger. Partiene som tidligere representerte arbeidstakerne og deres rettigheter, representerer nå arbeidsgiverne og storkapitalen, selv om de har beholdt navnet arbeiderparti og sosialistisk parti.

Politikere som vi inn i EU eller beholde EØS avtalen, representerer ikke landets og folkets interesser. Skal vi holde den globale storkapitalen unna, må vi ha full råderett og suverenitet over alle ressurser både til lands og til vanns og landegrenser, og si nei til alle overnasjonale avtaler som EU/EØS, TISA, TTIP etc som bare har til hensikt å lure stater til å åpne sine økonomier for privatisering.

Det fører bare til at storkapitalen kjøper opp landressursene og infrastruktur, og med eierskapsmakt over dette kommer også politisk makt som vi ser fra latin-Amerika, Asia og Afrika. Flertallet i Europeiske land har det fremdeles så godt at de ikke ser faren i globaliseringen som NWO lurer på befolkningen litt etter litt, langsiktige som de er.

EU selges av politikerne ved å omtale det som et fellesskap, et ord som har positive assosiasjoner. Men det eneste befolkningene i EU har til felles, er at arbeidstakerne presses hele tiden på lønninger, arbeidsbetingelser, dårligere helseforsikringer og pensjonsavtaler, alt for den økonomiske elitens profittmaksimering, som gjør at enorme summer overføres fra lavere sosiale lag til overklassen.

EU gjør de rike rikere og de fattige fattigere, noe som egentlig er gitt i to av EUs fire friheter: - fri flyt av kapital over landegrensene (som skal viskes ut), og fri flyt av billigste tilgjengelige arbeidskraft. Ikke så rart, når EU er Wall Street bank-kartellenes ide, som frigitte CIA dokumenter viser.

2 Likes