Nyheter MDTV Forum Om Doner

Landbrua mellom Iran og Syria åpnes


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/landbrua-mellom-iran-og-syria-apnes/

Grenseovergangen mellom Al-Qa’im på irakisk side og Abu Kamal på syrisk side ved floden Eufrat er et strategisk punkt i regionen. Dette er det stedet den såkalte «landbrua» fra Iran via Irak til Syria må passere, og denne overgangen har vært steng av krig. Nå melder Al Masdar News at grenseovergangen er i ferd med…