Nyheter MDTV Forum Om Doner

Laksedøden og regjeringa

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/laksedoden-og-regjeringa/

Av Frode Bygdnes. Over 13.000 tonn laks er død på noen få dager i Sør-Troms og nordre Nordland, og mer kan det bli. En gir Chrysochromulina-algen skylda, men den ansvarlige er regjeringa. Algevekst er like naturlig på denne årstida som at gresset gror om våren.  Oppdrettsvirksomhet må spille på lag med naturen, ikke trosse den.…

3 Likes

Hevn
Jordens røst
taler lavmælt til oss.
Vi overdøver den
med vår snakksalighet.

Jorden tar det ikke tungt.
Den skal jo likevel
stoppe munnen på oss engang. (Kolbein Falkeid)

Tankevekkende artikkel om en næring jeg nesten ikke vet noe om. Men èn ting slo meg: Hvis man setter denne næringa på land og utvikler teknologi og kompetanse på det, hva er da til hinder for at nær sagt alle kystland i Europa kan gjøre det samme?

Beliggenhet er åpenbart den store fordelen for norsk laksenæring. Ulemper må være avstand til markedene og norsk lønnsnivå. Risikerer man ikke å bli utkonkurrert ved å flytte anleggene på land, eller finnes det andre konkurransefordeler som passe temperert vann osv. også?

I utgangspunktet en litt egoistisk tanke selvsagt, men det er nå engang slik det fungerer i dag med konkurranse i stedet for samarbeid.

Jeg leste et eller annet sted at man kunne ha senkt ned en plast presenning utenpå merdene og 10 meter ned i vannet for å beskytte merden og fiskene mot algedøden (algene befinner seg i de øverste 10 meter av vannlaget). Det høres ut som en relativt enkel nødløsning.

En annen løsning som ble foreslått var nedsenkbare merder.
Og selvfølgelig også bedre varsling av algestrømmer i sjøen.

Det er veldig tragisk at man ikke er bedre forberedt på slikt som dette. Ulykken får store økonomiske konsekvenser for flere og ikke bare for oppdretterne, og det er vel oppdretterne som vil klare seg best økonomisk. Men norsk laks kan få dårlig rykte i verdensmarkedet av slike hendelser som dette. Det høres ut som flere her får en bratt læringskurve for hva man bør gjøre og ikke gjøre med fiskeoppdrett, bla at maks profitt ikke er det eneste saliggjørende.

1 Like

Det er lovfestet. Det gjelder alle. Bare sjekk aksje-loven, regnskapslovene eller utlåns-kravene.
Det er ingen som har lov å drive næring, uten å ha mest mulig profitt for øyet. Akkurat som det ikke er lov å lære, uten å ha karakterer i kikkerten.