Nyheter MDTV Forum Om Doner

La oss komme med løsninger

2 filmer. En gjør deg glad. Denne :

Why Finland has the best education system in the world

Why Public Schools and the Mainstream Media Dumb Us Down

Utdanningssystemet i USA ble tatt over av stiftelser med en feil agenda, og det var dypstatens om å “produsere” folk som passet inn i deres NWO agenda.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.