Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kva er so gale med Netanyahu?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/kva-er-so-gale-med-netanyahu/

Av Hans Olav Brendberg. Eg forstår ikkje sinnet og fordøminga av Netanyahu no i forkant av det israelske valet. OK – korrupsjonssakene er jo noko konkret, og for alt eg veit er mannen korrupt. Eller kona hans, som jo ogso er ein personlegdom oppi alt dette. Men elles? Kva er problemet? Javel – vil Netanyahu…

1 Like

Nettopp. Man må se ting slik de er. Venstresidens løsning har vært å se verden slik de skulle ønske den var. Og har ved hvert sjekkpunkt måtte forminske ønskene. Nå ønsker de knapt noe annet enn å bli kalt “venstreside”

1 Like

Det handlar ikkje berre om å karre til seg land. Her handlar det også om olje. Israel følgjer same oppskrift nå som i Golanhøgdene: okkupere, annektere, deretter utvinne olje. Der er funne mykje olje på Vestbredden, men det meste ligg innafor okkupert sone.

Når Israel anekterer nye områder, vil det føre til at jødene på sikt kommer i midretall i Israel? Vil vi da se at Israel utvikler seg til å bli en demokratisk multietnisk og multireligiøs stat, eller vil Israel isteden utvikle seg til å bli en apartheid stat eller endog en ren diktaturstat? Og man kan virkelig lure på hvilken behandling arabere bosatt i de anekterte områder vil bli utsatt for, snakker vi om assimilering, undertrykkelse, fordrivelse eller utslettelse?

Og du tilhører venstresiden og snakker om deg selv?

1 Like

Jatta jatta. Mulig du får be mor skifte bleie om du føler deg plaget

En politisk ovidkommande bagatell: Hans namn bör på norska stavas Netanjahu. Se vidare https://www.lindelof.nu/de-svara-transkriberingarna/ Nja, kanske politiskt inte helt ovidkommande eftersom det också handlar om att göra sig fri från det anglosachsiska kulturella inflytandet.

Hvordan var det med flisa i de andres øyne og bjelken i ditt eget?

Det går ikke an å hevde at man ikke lever i en ønsketenkningsverden, når man er uvitende om hvorfor stadig flere ikke liker jøder, men må finne på stupide forklaringer så jødehaterne blir de dumme.

Jøders syn på ikke-jøder har selvfølgelig ingen ting med hvorfor jøder ender opp lite likt av lokalbefolkningen uansett hvor de bosetter seg i verden, da det bare er missunnelse og minderverdighetskomplekser?

Ingen grunn til at noen burde føle seg mindreverdig når man leser kommentarene dine. Mulig du jobber for Miff

La oss se hvor rasjonell du klarer å være.

Kan du være enig i at jøder som Erwin Kohn og Barbera Spectre lager jødehat, når de jobber for en masseinnvandring til hvite land lokalbefolkningen ikke vil ha?

1 Like

Og dine kommentarer kommer til å gjøre en forskjell?

Så du klarer ikke være med på at jødisk oppførsel ovenfor goyer kan ha noe med hvorfor goyer ikke liker dem etter å ha bodd med dem en tid?

Er du helt blind for at du kan ha skylappene på?

Du kjenner selvsagt til det, men for de som ikke vet hvem hun er, så kan man se så mye man orker her :

Paideia er ellers å finne i Norge, på på årsstudiet og bachelorprogrammet i pedagogikk på NTNU, foruten at de fra før har Bilderbergeren ( 2019 ) Svein Richard Brandtzæg som styreleder.

“Hvordan er det å studere pedagogikk ved NTNU? Overgangen fra videregående kan kanskje være merkbar. Du må selv ta kontakt med medstudenter, organisere din egen studiehverdag, og finne ut av plikter og hjelpemidler.
Institutt for pedagogikk og livslang læring arrangerer sammen med linjeforeningen Paideia et oppstartsarrangement for nye studenter på årsstudiet og bachelorprogrammet i pedagogikk. Arrangementet har fått navnet PEDstart, og består er to dager med faglige og sosiale aktiviteter for våre nye studenter.”
https://www.ntnu.no/studier/aaped/studiemiljo

1 Like

Forstår at du er et ekte barn av tafattheten som kun overlever på en daglig dose sutring

For et idiotisk spørsmål! :angry:
Fyren er en ondskapsfull løgner, en ondskapsfull krigshisser og han burde vært tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten!

Hvor mange sivile palestinere og barn har blitt drept under hans styre?
Hvem forsynte IS med våpen, penger, utstyr og pleie på israelske sykehus?
Hvem var arkitekten bak krigshissinga mot Irak?
Hvem var arkitekten bak krigshissinga mot Libya?
Hvem var arkitekten bak krigshissinga mot Syria?
Hvem er arkitekten bak krigshissinga mot Iran?

1 Like

Så du klarer tydeligvis ikke årsak og virkning når det kommer til hvorfor jøder ender opp misslikt, men det er venstresiden som lever i en ønskeverden…

Tror du det er mange av leserne som er enig i jeg er den dumme og du den smarte, når du spytter ut fornærmelser i steden på å svare på om jødisk oppførsel kan ha noe med at jødehatet dukker opp der jøder bor?

Enig i at jøder er fæle. Men det forklarer ikke sutrementaliteten din

Også var det med den virkelige verden igjen…

Det er liksom meningen at forulempingen skal være sann, om det ikke er så at man pusher et meme.

En grunn til at de ønsker seg stor-Israel, er å få plass til alle diaspora-jødene, som de driver å gjeter dit. De vil ikke bli verdensherrer før flertallet av jødene bor i Israel, etter hva de selv tror.
Palestinere får bantustater.

I nevrobiologisk forstand så er den jødiske guden mer avansert enn den kristne. Til gjengjeld så er kristendommen en enste stor Prefrontal-cortex/pannelap treningsbok.
Den jødiske guden i motsettning til absolut alle andre relgioner på jorden skiller seg ut med å være 100% abstrakt. Den kristne guden har en kropp, om enn av en annen karakter enn den vi har så har den en form som ikke krever abstrakt tenkning for å forstå. Sagt med andre ord så krever det mindre intelligens å forstå den kristne guden enn den jødiske. Jesus og Maria som konkrete personifiseringer av en halv abstrakt gud gjør den også enklere å forstå.
Siden den jødiske guden er abstrakt så har de hatt et annet fokus enn kristne på hva som anses som “hellig”. Hvor de kristne har sett på seg selv lik gud fordi at vi har samme hellige kropp så har jødene sett på seg selv som hellige fordi de akkurat som sin gud har en bevissthet. En av forskjellene dette har gitt seg er hvordan et jødisk kontra et kristent samfunn/miljø ser på menneskekroppen. Er den hellig slik som kristne mener, eller er den bare noe som frakter hjernen rundt. I Tyskland, spesielt Berlin var jøder sterkt involvert i sex industrien i byen. Musikalen Cabaret er en hyllest til jødenes sex industri i Tyskland.
Slik jeg ser forskjellene på de to relgionen sin påvirkning på vårt samfunn de siste to tusen årene så blir en ikke intelligent av å være en kristen. Det blir jøder, for di intelligens er en måte å beregne et menneskes evne til å tenke abstrakt. Disse forskjellen har nå blitt visket ut. Mine tip-tip oldeforeldre hadde kun bibelen og ting de så rundt seg til å aktivisere hjernen med og ville scoret ca 70 på en inteligens test. Som er rett rundt grensen for tilbakestående. Til gjengjeld så er det ikke inteligensen som er den siste evolusjonsmessige utviklingen i menneskehjernen. Det er det prefrontal-cortex/ pannelappen/ kapteinen som er. Denne lille kjøtt slingså i fronten av hodet vårt gjør oss i stand til å tenke i perspektiv, oppleve tid, korttidshukommelse. Den gjør oss også i stand til å få et overblikk over noe. Trekke ut hva som er det viktigste og så forenkle det. Frem til ca 1835 skapte disse små forskjellene i relgionene enorme forskjeller i hvilke samfunn de skapte og min påstand; hvilke evolusjonsmessige forskjeller det skaper. Etter 1835 er nærmest alle store vitenskapsmenn jøder. The Pale og den jødiske historien i Russland/Polen kan Brendberg langt bedre enn meg og kan sikkert legge ut dusinvis av artikler han har skrevet om temaet.
Oppløselsen av The Pale resulterte uansett i at jøder ble langt mer integrert i verdensamfunnet. Inteligens scoren gikk til himmels og hva som anses som normal inteligens har blitt flyttet ca 60 poeng fra da til nå.
Samtidig så har det ut i fra et kristen moralt perspektiv blitt et ganske anderledes samfunn de siste 70 årene.
Sosial liberalismen, eller bare liberalismen som den kalles i dag, som selv om den deler mange av de kristne verdiene er fullstendig ødeleggende for et kristent samfunn. Hva eller hvorfor kroppen er hellig har liberalismen mer til felles med jødedommen enn med kristendommen.

Ok det er tidligg på morgenen jeg trenger en kopp kaffi til før jeg fortsetter med å spy ut mitt åpenbare jødehat her på morgen siden :slight_smile: