Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kva er det Pål Steigan driv med?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/kva-er-det-pal-steigan-driv-med/

Marxisme – eller borgarleg nasjonalisme? Av Vegard Holtås, Raud Tid. Det ser ut til at Pål Steigan har forlatt marxismen til fordel for ein vulgær borgarleg nasjonalisme. Dette er kanskje mindre rart enn det kan sjå ut som. Marxister har lenge hevda at hovudmotseiinga i verda i dag står mellom imperialismen på den eine sida…

8 Likes

NEI, Rødt har ingen mulighet til å samle arbeiderklassen til kamp! Identitetspolitikken, stemplinga av norske arbeidere som rasister har skapt en mistro dere vil slite lenge med. Dere tar ikke kritikk, dere lytter ikke, og stemmene henter dere hos de med lang utdanning og høye inntekter, arbeiderne har dere sviktet, så de vil ikke vite av dere.

Slike ord fletter man gjerne inn i en artikkel for å sverte/rakke ned på motstanderen!

Men dette er jo sant!

Og her er beviset, dette er satsingsområdet til en identitetspolitiker. Polariseringa identitetspolitikken skaper ser de ikke disse blinde menneskene. Men, hvis man tar opp kvinneundertrykkingen i Islam og hvordan vi kan bekjempe den religiøse undertrykkinga, da blir det spetakkel, dette jo er deres kultur får vi høre!

8 Likes

Vegard Holtås virker kraftig sinnsforvirret og lettere tilbakestående.

Konspirasjonsteoriar om ein “globalistisk elite som skal danne en verdensregjering” ??? Javel ?

Hver eneste en av toppeliten holder flotte foredrag om New World Order og en klovn fra Rødt har ikke en gang fått det med seg, hva i all verden skal man met et parti Rødt som så til de grader mangler elementær kunnskap om verden og de som bor i den.
Ønsker Rødt seg virkelig et Tredje Rike 2 skapt av samme gjeng som fikk det Tredje Rike 1 til makten ?

Dette viser jo hvor vannvittig farlig det er med en kontrollert presse som har som hovedoppgave å gjøre folk til kunnskapsløse idioter som er lette å kontrollere.

Med dette innlegget så beviser i det minste Rødt at de er det samme som Gjøkerede, bare med nytt navn. De er til fare for seg selv og andre og må legges ned så fort som mulig.

5 Likes

Dette var krystallklart.
Men når 1 mill Nordmenn løper avgårde i løpet av noen dager for å laste ned en “Smitte-app”, er mye mulig.
Legger vi på CO2 avgift, vindmøller, mangfold, feminisme, bompenger og seksuell forvirring, kombinert med et gallopperende underskudd på fastlandsøkonomien blir veien tilbake lang og bratt.
Har lastet ned Ayn Rands Atlas Shrugged.
Den er ganske tykk, med liten skrift.
Regner å kunne lese den ferdig, før det skjer noe nytt i Norge.

1 Like

Jeg tror alle bør lese statistikk innimellom. Her fra sept 2019 :
Ofte bunner skepsisen hos nordmenn ut i kriminaliteten. Denne utgjorde over 1,3 millioner fengslingsdager f.eks i 2017.

2 Likes

Vegard Holtås er 19 år, han er bare et barn, og pga hans lave alder vi får unnskylde hans manglende forståelse av hvordan verden fungerer. Og alle skjellsordene Vegard Holtås fletter inn i artikkelen, det er slik de snakker i Rødt, og vil du klatre, må du ule med. Vegard Holtås vet ikke hva globalisering er, og dette kunne selvsagt Pål Steigan forklart på en bedre måte. Vegard Holtås har heller ikke fått med seg at politikerne i Rødt liker å prate sosialisme, de liker ideen sosialisme, men å leve som sosialister, aldri i verden!

4 Likes

Kan ikke noen fortelle Vegard Holtås at globalisering handler om “globalisering av kapitalen”, om at Norge skal inn i EU, bort med tollmurene, bort med nasjonalt selvstyre, og knus fagforeningene. Globallistene vil ha fri arbeidsinnvandring og større konkurranse på arbeidsmarkedet slik at lønningene presses nedover.

I følge globallistene på venstresiden har Norge/nordmenn ingen nasjonal kultur, verdigrunnlag, eller en felles kulturarv som er verd å ta vare på. Derfor skal Norge bli et multikulturelt samfunn, bestående av en rekke kulturrike middelalderlignende religiøse klansamfunn der barneekteskap, æresdrap, steining, skyting og bombing er dagligdags. Se bare på foregangslandet Sverige! Og hvem trenger velferdsstaten, klanen/parallellsamfunnet du tilhører tar helt sikkert vare på deg!

Men hva med den etnisk norske arbeiderklassen, disse rasistiske menn med korte utdannelser? Vel, de har ingen identitet, de forstår ingenting, de er verdiløse, vi i RØDT hever oss over dem, de får klare seg selv, eller aller helst rømme landet!

Og med slike tanker skal RØDT samle folk på tvers av partiskillelinjer til deres kamp mot borgerskapet? :roll_eyes:

4 Likes

Sorterte under " fengslinger" her
https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere
SI viser ellers at 48 % kommer fra Europa,( Mange fra Polen ) 33,5 fra Asia, og 14,0 fra Afrika.( 2020 )

1 Like

Til Vegard Holtås:

Connect the dots.

Se dette “Global citizen” foredraget i forbindelse med Global Citizen serien i forbindelse med FN dagen på Universitetet i Oslo 2012. Nrk var til stede og filmet det, og det ligger i arkivet.

Halvor Moxnes foredragsholderen på UIO , assosierer etter spørsmål fra publikum, sangen “Jesus elsker alle barna” når en mann resier seg og lurer på hvordan man kunne legge fram det med global citizen greia i skolen. ( 44.15 i videoen under )
Er det bare tull, eller er det noe seriøst som Halvor Moxnes holder på med her ?

Noam Chomsky:
“Through the Davos system, private capital now merge with lucrative government funds, causing the rise of oligarchs replacing democratic rule of nation states. Global private capital has an unprecedented access to taxpayer money.

https://www.hannenabintuherland.com/europa/noam-chomsky-on-non-democratic-elites-in-the-free-western-world/

I Davos 2017 Spytter Erna inn en milliard sammen med Bill Gates, som også bidrar med det samme, og kickstarter vaksineprosjektet CEPI .
TV2 har en video om dette. https://www.tv2.no/v/1137580/

Etter nedstengningen, hvor alle fokuserer på å vaske hendene : 27. mars 2020 ( Dagbladet ) :
“Norge går inn med 2,2 milliarder kroner ekstra til CEPI , som har fått i oppdrag å utvikle en vaksine mot coronaviruset.”

Vaksinen ser ut til å ha sammenheng med de 17 bærekraftsmålene til Agenda 2030, som Erna er pådriver for, og jeg mistenker at de fleste ikke ser denne sammenhengen.

( Se 32.30 i videoen )
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1963&v=2Psbv9xqI_M&feature=emb_logo

Her er veikartet til regjeringen :

2 Likes

Så hva med Ernas doble rolle her, både som en slags budeie som melker skattekroner , og som paralellt bringer melka inn der hun har pådriverrolle for en FN Agenda, som folk ikke vet hva er.

Dessuten har “Big Pharma” en stor rolle.
Det må da bety store inntekter, for ikke å snakke om hva denne vaksinen vil inneholde.
Vil vi få alt på bordet ?

Google dette : ( WHO )
“Immunization Agenda 2030: A Global Strategy to Leave No One Behind”

Er det noe etisk betenkelig med bruke norske skattekroner for å indirekte bidra til nedbygging av nasjonalstaten til fordel for et sentralisert overnasjonal verdens agenda som nordmenn aldri har stemt over ei heller forstår konsekvensene av ?

2 Likes

Pål, det er vel ikke sant?
Driver pål steigan med nazi-onalisme? Rasisme og motstand mot kvinner or utenlandske? Dette tror jeg ikke på. Måten han har pratet på videoer og nyheter jeg har lest på steigan.no viser ikke tegn til så forstyrret sinnsaktivitet, men jeg kan ta feil.

Dette burde være fult mulig å avkrefte.

Hvis ikke… er dette kanskje en unnamanøver for å skremme folk fra å holde med steigan?=)

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.