Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kurderne som destabiliseringsvåpen i Midtøsten (1)

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/kurderne-som-destabiliseringsvapen-i-midtosten-1/

Av Eva Thomassen. Denne artikkelen inngår i en serie med kommentarer og debattartikler om kurdernes rolle i Syria. Erling Folkvord skriver: «Eg syns og det var klokt av YPG/YPJ å godta militær hjelp frå USA mot IS fra oktober 2014.» I dag prøver naturlegvis USA å styrke posisjonane sine i Nord-Syria. Dei politiske leiarane der…

1 Like

“On January 2005 while talking to the panel moderator Klaus Schwab at Davos, the erstwhile Mayor of Istanbul Erdogan unashamedly said that “Turkey will fulfill its role in the project for the Greater Middle East [GME] in an effective manner in the region.”
Three years later, on 7 February 2008m speaking to the German Süddeutsche Zeitung, Erdogan even said that “Turkey is a co-president of the GME, or rather in the initiative for the wider Middle East and North Africa.”
According to Safa Haeri, an Iranian-born journalist living in France, the “American vision of the GME includes all Muslim nations, from countries of North Africa bordering the Mediterranean Sea to Pakistan, including Turkey and Israel.” Erdogan was in this context really singing from the hymn sheet used by George W. Bush’ Secretary of State Condoleezza Rice, who actually introduced the term “New Middle East” in June 2006 to replace the clunkier Greater Middle East. This new configuration of the region’s map was supposed to come about as a result of what Rice termed “Creative Chaos” – a new map that was been pointed at by then Senator and now Vice President Joseph Biden (D-Del) in his New York Times op-ed.
This new map shows an independent Kurdistan, a Sunni state entity and a Shiite state in the region. And, as I have pointed out earlier, “[o]pponents of Erdogan and the AKP … fear that the government’s long-term goal … is to transform the nation state Turkey into an Anatolian federation of Muslim ethnicities,” possibly even linked to this redrawn map of the region.
Already in 2004, speaking on Turkish television, Erdogan said that the city of “Diyarbakir,[in Turkey’s predominantly Kurdish South-East] has to become a star in [the framework of] the project for the Greater Middle East.”
In the June 2006 issue of the Armed Forces Journal a map of the “New Middle East”, prepared by Lieutenant-Colonel Ralph Peters, was published, clearly displaying the now-Turkish city of Diyarbakir as a central location in an area called Free Kurdistan.
The current conflict going on between the Islamic State and the KRG’s Peshmerga, aided by the US, the UK, and even France, could be interpreted as an unintended outcome of Condoleezza Rice’s “Creative Chaos” leading to a “New Middle East” – a new Middle East where Turkey neighbors a Free Kurdistan, endowed with manifold underground hydrocarbon wealth.”

Jan Haarstad skriver :
“Det som er forskrekkelig i vår hjemlige debatt er at norskingene ikke forstår at dette med islamiseringen har sammenheng med EUs prosjekt Middelhavsunionen hvor de energirike islamske statene skal innlemmes i EU.
USA/Nato har sitt prosjekt som heter “The greater Middle East Project”. Det går ut på en militær “kolonisering” av Midtøsten med baser. I øyeblikket 37 stasjonære baser og 70 bevegelige.”

“På samme tid jobber EU med Middelhavsunionen (2008) som går ut på at de islamske statene i NordAfrika skal ombygges til EU-stater. Dette er da EURABIA som er både et militært prosjekt og et økonomisk.
Av den grunn frakter de krigsskipene fra USA og fra Nato som ligger i Middelhavet,asylanter til Europa. uansett hva politikere sier,ingenting stopper opp noe sted. Sverige har fått 25 ooo nye asylanter allerede i år.”

Medlemmene i Middelhavsunionen:


Creative chaos redux: The Black Sea pivot and the evolving project for the Greater Middle East

Her er planen til Israel .
Tilintetgjørelse av Syria.
Vi ser også utifra planen at der er plass til et lite Kurdistan i Nord.
Well done Bible…
Vi er nødt til å snakke om dette .En kan bare lete på nett så ser en at de argumenterer for Golanhøyden utifra bibelske termer.
Jerusalem er deres utifra bibelske termer.
Netanayho takket Trump for ambassadeflyttinga og en dag skal de bygge tempelet…
image

Kanskje du kan finne ut hvilke bibelske termer de bruker da Birgitte.
Det hender folk tar ting ut .av sammenhengen.De 800 ortodokse jødene i
1948, var i følge Nrk artikkel, ikke enig i at opprettelse av staten
skulle komme før Messias, derfor måtte Ben Gurion gi dem særlige rettigheter.
Se også Niles weekly register side 214, 28 November 1829
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt/search?q1=Jerusalem;id=pst.000055571418;view=1up;seq=5;start=1;sz=10;page=search;orient=0
Trykk der det står page 214 og avis-siden kommer opp.
Se til høyre på siden.

Ja , jeg er klar over at det er noen ortodokse jøder som ikke annerkjenner staten Israel.
De representerer også klassisk jødedom.
Det har jo sammenheng med at det er messias som skal opprette dette ‘Eretz Israel’
Det forhindrer jo ikke at sionistene har samme langsiktige plan.
Det ser en jo konturene av .
De jobber for Jerusalem som hovedstad og Netanyaho sa nylig at de skulle bygge opp igjen
tempelet.
Alt dette har med jødisk religion og messias komme å gjøre. ‘Eretz Israel’ er også et Rike som er lovet jødene når messias kommer.
Dette er jo det som jødene har jobbet for i exil gjennom tusenvis av år.
‘Next year in Jerusalem’ representerer dette håp.
Problemet var at Palestina og Jerusalem var befolket i 1948.
Sionistene mener jo at der ikke var noe folk der før de kom.
Dette er også bibelsk. Det står noe slikt som at det bare er ørken og folketomt…
https://www.meforum.org/articles/2008/a-land-without-a-people-for-a-people-without-a-lan