Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kunstsilo-saken koker i Kristiansand. Det er tid for en time-out!


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/kunstsilo-saken-koker-i-kristiansand-det-er-tid-for-en-time-out/

Av Halvor Fjermeros. En offentlig debatt av sjelden styrke har rast i Kristiansand siden nyttår omkring en «kunstgave» og dens plassering. Klassekampen dissekerte sist fredag (9.2,)avtalen som ligger til grunn for at Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) skal forvalte milliardæren Nicolai Tangens overleverte kunstsamling. Et uforklarlig hastverk har drevet Kristiansands politiske og kunstfaglige elite til å plassere kunstsamlinga til…


#2

Prosedyren er temmeleg lik den som vart nytta i Oslo i samband med lanseringa av “Ekebergparken” til Christian Ringnes. Det storma godt kring den saka med. I Oslo var heile etablisementet frå bystyret over fylkesmann til kommuneadvokat og riksantikvar kjøpt og smurt av Ringnes, medan heile avisnettverket med få unnatak støtta han (som var ein dyktig reklamemann attpå til). Det gjekk så langt at det er mistanke om at miljøvernministeren, som hadde vore i tvil om prosjektet, vart skifta ut undervegs, for å hindre gnisning på nasjonalt nivå.