Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kunstsilo-nettverket på luksusferier


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/26448/

Av Øyvind Andresen. Finansfyrste Nicolai Tangen har «donert» en kunstsamling til Sørlandets Kunstmuseum som skal utstilles i et nytt bygg på Silokaia i Kristiansand. Siloen vil belaste offentlig budsjetter for store og ukjente summer i framtida. Det er en liten klikk næringslivsfolk og Høyre-politikere fra Sørlandet som har drevet fram prosjektet. Et nytt bevis for…