Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kryptostigmergi

OK. Jeg kjenner jo til kreativ bokføring, og at man da kan tiltrekke seg lån og investeringer på uærlig vis. Lehman Brothers i USA drev med storstilt finansiell triksing rett før resultatet skulle publiseres, og gikk så back to business like etterpå. Slik kan man få banker til å skape “ekte penger” på urettmessig vis - og det er kanskje det du mener med forfalsking av penger? Jeg tror likevel ikke at du har klart for deg hvordan kryptovaluta skal løse problemet med “forfalsking av penger”. Det har i hvert fall ikke jeg uten at du forklarer det til meg, og det gjør du ikke.

Hvis du fulgte Tollefs eskapader her for en tid siden, så var han opptatt av M3 og M4 og oppover. Alle disse “pengene” er avhengig av den enkeltes ærlighet, og det er mye lettere å trikse med tall i et regnskap, enn å lage falske sedler.
Nei - det eneste jeg vet om krypto-valuta er at det kan spores hele veien. Ved at hver enhet har en egen signatur. Akkurat som pengesedler. Regnskapspenger har ikke den egenskapen. Og at det er mulig å tilskrive hver enkelt person en egen mine, som vil kunne gjøre en borgerlønn mer uavhengig av politiske strømninger.

Jeg vet ikke om du er kjent med John Perkins “The confession of an economic hitman”?
Den beskriver opptakten til der vi er i dag, og Charlie Robinson forklarer det veldig greit her- selv om intervjuet ikke handler om det.

Det blir av og til litt kaotisk når jeg forsøker å dele noe jeg egentlig nettopp har lært og ikke helt kan enda.

Før vi er helt ferdigutvikletede så fokuserer vi mer på den som formidler et budskap en selve budskapet. Pre-frontal cortex gjør at vi kan tenke i perspektiv. Vi kan flytte fokuset vårt fra den som formidler budskapet til å analysere måten budskapet blir formidlet på. Vi kan se etter årsak virkning, istedenfor å lete etter skyld. Etter hvem som bør føle vondt.

Det å være ung, eller ikke ferdigutviklet er nærmest en kontinuerlig tilstand av fight/flight hvor omgivelsene får pre-frontal cortex sin oppgave med å avlede og ufarliggjøre følelse som oppstår underveis.

Felles for disse to “tilstandene” er at det er ikke mulig å tenke i perspektiv uten en aktiv Pre-frontal cortex.
Så det blir ikke mulig å analysere metakommunikasjonen kun følelser. Avgjørelser vil være halvbevisste av typen cost/benefit avgjørelser https://en.wikipedia.org/wiki/Triune_brain

Jeg kan ikke stadfeste akkurat når et menneske er i stand til å tenke i perspektiv. Jeg tror at Piaget hadde rett, men at samfunnet har endret seg og barn i takt med disse endringen. Jeg kan ikke dokumentere det så det blir foreløpig bare spekulasjoner, men jeg tror at samtidig som alderen for når et barn er i stand til å tenke i perspektiv øker så synker pubertetsalderen(5 år på 150 år).https://www.theguardian.com/politics/2013/nov/04/why-is-puberty-starting-younger-precocious
Det har vært lite fokus på konsekvensene av økt tilgang på næring samtidig som kroppen er nærmest i en konstant fight/flight modus over flere generasjoner( https://no.wikipedia.org/wiki/Homeostase ).
Evolusjonsbiologisk så har noe lignende aldri funnet sted før.
Kombinasjone av så høy intelligens og en så lavt fungerende Pre-frontal cortex har aldri funnet sted før.
Hurtigheten disse endringene skjer i er også helt ulikt noe som har skjedd før i historien.

På tide med en kopp kaffi. Nå bare roter jeg :slight_smile:

1 Like

Jeg har ikke kunnskap om dette, men jeg vet at porno er skadelig.