Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kryptostigmergi

Kan du beskrive dette? Jeg så 10 minutt av videoen din, og hørte bare intetsigende babling.

Goggolouiboggolkidammannedelyyrt? Da var det sikkert ikke ment for deg.

Johannes’ åpenbaring advarer om alt som skjer nå. Likevel velger folk å ikke tro.

Er det det de prøver ut i Kina ?

Kanskje du kan se litt på disse linkene, og forbindelsene med Jack Ma,( Tidligere Ali Baba, som jeg tror han nå er ute av, Erna Solberg,( pådrivergruppa for FNs bærekraftsmål ) FN, og Fintech.Jeg syns dette er noe å følge med på.

Her ser du at Jack Ma er på gruppa :


2 Likes

Det antallet som har lest Åpenbaringen og fått noe ut av det, kan en sikkert samle i ei middels stor kirke.
Det ser en ikke minst i den eskatolgien som dominerer i karismatiske kretser.

1 Like

Tipper at vi vil bli tilskrevet en verdi ut i fra vedtatte kriterier, og så får vi det anviste antall chips vi får lov å spille med. Hvis vi er dyktige slaver, får vi mer penger (som i dag) og dersom vi ikke oppfører oss, får vi mindre.
Alternativet jeg ønsker meg er mer det som Arbeiderpartiet så for seg, da de innførte barnetrygden. At alle skal få det samme beløpet -du kan kalle det borgerlønn.
En historie-leksjon:

1 Like

Ja min synd er i dette århundret det samme som i det forrige århundret. At jeg velger å ikke tro på noe som helst. Jeg tar en sannsynlighetsberegning og det er det . Johannes åpenbaring får en lav sannsynnlighets score etter mine beregninger. Så jeg velger der som med alt annet å ikke tro :slight_smile:

1 Like

Om du ikke kan forklare hva goggolouiboggolkidammannedelyyrt betyr, så forstår du det ikke sjøl.

:wink:


Du tror du er Dias.

1 Like

Alle må tro det de vil. Det er religionsfrihet og innen Kristendom kalles det fri vilje :wink: Det jeg mente var de som kaller seg Kristen men ikke aner hva som står skrevet i Bibelen. Jeg trodde lenge at alle som bekjenner seg til Kristendom faktisk leste hva som er skrevet og er fortsatt overrasket hvor mange sier de er Kristen men har aldri engang åpnet Bibelen. Beklager om det høres forutinntatt ut men jeg virkelig mener det.

1 Like

Nok derfor det står at veien er smal

Hva er poenget med Johannes’ åpenbare galskap, da? Å gle seg til en overnaturlig hevnaksjon? Hvis du plukker opp en bok om fysikk, så vil du finne at naturen er et mønster av kausale årsak-virkningsforhold.

Det mystiske, her og nå, er vel ikke akkurat at naturen oppfører seg på en bestemt måte (sjøl om det også er underlig), men at vi kan oppleve naturen, oss sjøl, hverandre… Og Jesu budskap er metaforer om det sjelelige, og ikke en profeti om en fremtidig romtid.

The Gospel of Thomas


Jesus said, "If your leaders say to you, ‘Look, the (Father’s) kingdom is in the sky,’ then the birds of the sky will precede you. If they say to you, ‘It is in the sea,’ then the fish will precede you. Rather, the (Father’s) kingdom is within you and it is outside you.

When you know yourselves, then you will be known, and you will understand that you are children of the living Father. But if you do not know yourselves, then you live in poverty, and you are the poverty."


The disciples said to Jesus, “Tell us what Heaven’s kingdom is like.”

He said to them, “It’s like a mustard seed, the smallest of all seeds, but when it falls on prepared soil, it produces a large plant and becomes a shelter for birds of the sky.”


His disciples said to him, “When will the kingdom come?”

“It will not come by watching for it. It will not be said, ‘Look, here!’ or ‘Look, there!’ Rather, the Father’s kingdom is spread out upon the earth, and people don’t see it.”

1 Like

Jeg finner det i det minste svært sannsynlig at jeg er Dias. Problemet er at Dias har gjort noen ting i livet som jeg aldri ville funnet på å gjøre. I hvertfall ikke om jeg var ved mine fulle fem :wink:

3 Likes

Men jeg tror ikke. Relgions frihet er for de troende. Noe jeg ikke er. Så det er en frihet jeg ikke har noen nytte av.

1 Like

Tvert om. Som jeg sa, fri vilje. Du utøver din frie vilje til ikke å ha religiøs tro.

Jeg har ikke fri vilje. Min vilje er begrenset av mine kunnskaper og påvirket av alt mulig. Fri vilje er et relgiøst konsept.

2 Likes

Fair enough :smiley:

Det som står i åpenbaringen er advarsler om fienden som setter menneskeheten opp mot hverandre. Hvordan det vil bli umulig å handle mat eller noe som helst uten en chip implantert/tatovering. Den beskriver sionistene og hvordan de vil ta makt over menneskeheten og hva som vil skje med oss som står mot dem og dem som følger dem.