Nyheter MDTV Forum Om Doner

Krymping av det lovlige diskusjonsvinduet

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/krymping-av-det-lovlige-diskusjonsvinduet/

«Den smarte måten å holde folk passive og lydige på er å innstramme kraftig spekteret av akseptable meninger, men tillate en livlig debatt innenfor dette spekteret – og til og med oppmuntre til mer kritiske og avvikende meninger der. Det gir folk et inntrykk av at det finnes fri tenkning, mes systemets oppfatninger hele tida…

7 Likes

Derfor vi trenger forum som denne Pål

4 Likes

Frå ein fb-kommentar eg nyleg skreiv: “Orda “hat” og “konspirasjonsteori” har utvikla seg til å vera markørar for ein type definering av motargument ein ikkje vil ha - reine hersketeknikkar, brukt av dei som sit med makt og påverknadskraft. Desse orda markerer ein ny type totalitær-tenkning, og skadar ytringsrommet. Det å møte ein rein faktapåstand (av naturvitskapleg art, til dømes) med at “dette er hatretorikk”, er eit døme på denne måten å kverke motargumenta på. Orda er tømde for innhald og har endt opp som reine makt-ord.”

5 Likes

“Dette tillatte vinduet for den offentlige debatten”
NRK ytring er blitt et slikt “vindu” der alle viktige saker stort sett holdes vekke fra forumet eller der “vanskelige” saker legges ut UTEN mulighet til å debattere. Steigan.no er blitt et FLOTT alternativ og supplement til NRK for de som ønsker se en sak fra flere sider, eller se sakene som NRK sensurerer.

2 Likes

Det er derfor vi trenger at denne Pål plasserer penga der kjeften sitter, som amerikanerne sier, og lar runeulv slippe til på forumet selv om han er rasist eller whatever.

4 Likes

Det er selve lakmustesten. Om ikke det skjer vil alle påstander om ytringsfrihet være nettopp det

2 Likes

Slik som dette:

Bakgrunnen for at PST gikk til pågripelse, var frykt for at amerikaneren kan påvirke andre til å utøve vold.

De har tydeligvis ikke særlig høye tanker om sine landsmenn.

4 Likes

Stegan har åpnet opp igjen, men jeg kommer ikke tilbake på en stund av to årsaker.

  1. Jeg har ikke noen tro på at sosialismen kan reddes, da sosialister ikke klarer å stå opp mot Torgeir. Alene er sosialister ofte hyggelige oppegående folk, men når de i flokk lar Torgeir bestemme, så er de kollektivt et totalitært monster. At det blir sosialismen som blir sittende igjen som ansvarlige for folkemordsforsøket og de totalitære overgrepene de har gjort, er derfor vel fortjent.

Eksempelvis så er det nå bevist at Steigan og andre sosialister synes det er greit med tortur av barn om det tjener saken, som vi så med de apatiske asylbarna i Sverige. Om man tvinger helsepersonell til å være med på barnemisshandlingen, så er det også greit, da kampen mot kapitalismen trumfer alt.

  1. Når våre memer fikk satt i gang pro-hvitt opprør, så kom naturligvis de seriøse politiske organisasjonsbyggerne, og da var det ikke annet å gjøre enn å vente på at FBI og tilsvarende hadde ødelagt konkurransen, da hvite ikke har rett til å yte organisert politisk motstand mot eget folkemord i det frie Vesten.

Nå er denne Zersetzungs-proseesen snart ferdig, og vi har ødelagte organisasjoner og ødelagte liv å vise til, så nå er tiden for å snurre opp memeproduksjonen igjen, og da er ikke Steigan stedet. Det er også en presidentvalgkamp på gang, og da det liksom har blitt en tradisjon med “russiske troll”, så er vel det høflige å dukke opp.

PS. Boomer-memet vårt har gått viralt, selv om MSM forsøker seg på litt egen meme magi, ved å presentere det til å handle om rasisiske gamle hvite menn av noen miljøsvin, så vil det ikke virke, da betydningen allerede sitter i hodene på ungdommen.

PPS. At PST stoppet Greg Johnson, forteller at de ikke forstått en dritt, da det er pga meme-opprøret vårt, at akademikere som Greg har et publikum av andre akademikere. Når det kommer til akademikere, så blir det veldig mye prat med de man er enige med på alle sider, hvor poenget er å vise hvor smart man er, så om man ikke har institusjonell makt, så er de ikke i stand til å endre ting. Greg Johnson skal få at han har forstått dette, men PST har alså ikke forstått.

Du har urimelig høye tanker om egen betydning, men velkommen likavæl. Samme dag som RT kuttet kommentarfeltet helt ser det ut til. De fant vel at aktiv moderering ikke er nok.

2 Likes

Jeg hadde rett om de apatiske asylbarna hadde jeg ikke?

Når vestlige myndigheter har stilnet ideer ved å stilne personer siden 2vk, så har de ikke erfaring i hvordan de skal stenge en memesentrert internetmob. At de første som lager en slik meme-sentrert mob da får bestemme mye hva mobben skal snakke om, er da ikke merkelig.

Når det gjelder høye tanker om egen betydning, så satt jeg i måneder på /pol/ og fornærmet andre for at de var cucks om de ikke var nok pro-hvite, og om du gidder å lese, så vil du se at cuck-memet var starten på nettopprøret.

Bra!

Btw, “dere” ble for en sjelden gangs skyld nylig omtalt og problematisert et eller annet sted på NRK TVs nyhets- og debattflate. Husker ikke nøyaktig i hvilken sending. De snakket om 4chan og memene, og ut fra form og innhold kan vi regne med at det var en pilot for snarlig større oppmerksomhet og motkampanjer.

Her kommer et sitat fra en av dagens artikler, Sannhetsministeriet.no av Øyvind Andresen:

Jeg vil påstå at også jakten på petimetersannhet forvrenger perspektivene og fornuften. Faktisk er så besatt av sitt eget kall at man har blitt enøyd, innskrenket og belærende. For Faktisk er verden enkel og uten gråsoner, menneskene er små og trenger rettledning. Hele tiden.

Her kan vi i grunnen bare bytte ut “Faktisk” med “PST og den politisk korrekte offentlighet”, og “petimetersannhet” med “høyreekstreme” (og her kan det godt leses inn doble anførselstegn), og utsagnet forblir like gyldig.

4 Likes

Så en gjeng som ikke kan snakke om hva som er sant eller ikke sant, selv med hverandre, skal motarbeide oss? Du forventer vel heller ikke at de skal få til dette, da det bare blir mer deplaforming og sensur, noe som virker mot personer men ikke memer.

Ta Boomer-memet som eksempel, hvor boomerne gav bort byer og bydeler til fremmede fra andre land, slik at egne barn ikke hadde råd til at rede hvor de kan stifte familie. MSM kan godt forsøke å få det til å handle om gamle hvite menn og klima, men det er de manglende mulighetene til å få et anstendig liv i den boomerskapte Multikulten, som gjør at ungdommen med rette er forbannet på 68erne, og når debatten om boomer-egoismen først kommer, så er det ikke til å unngå at 68ernes forræderi mot egne barn og barnebarn blir diskusjonstema.

Ha ha, neida, er du gal. Det kommer selvfølgelig bare til å virke mot hensikten, det. Ville bare nevne det, siden dere så langt knapt har vært nevnt der på den måten før, med litt om synlige aktiviteter og antatte målsettinger og metoder. Tidligere har det bare vært uspesifisert tåkeprat og henvisninger i veldig generelle og demoniserende vendinger, som et navnløst troll ingen kjenner, fra en skog ingen har vært i. Nå var det litt mer kjøtt på de beina.

3 Likes

Det vil de fortsette med, da løgnere ikke kan begynne å fortelle sannheten om at vi er hjemmegrodde dissidenter, da hvite menn ikke har noe å klage over i dagens samfunn i følge de progressive med makten.

Og skal vi snakke om forakt, så fortjener også dagens sosialister all den forakt de kan få, da de ikke mener at de har noe ansvar for samfunnet vi lever i, slik at de må presentere taperne på kjøttmarkedet som kvinnehatende monstre, når de fleste bare ønsker en kjæreste, men er for stygge med for lite penger til å få det.

Merk at INGEN sosialister sa noe om de apatiske Asylbarna i Sverige, da alle sosialister vet at det er jeg som er monsteret, selv om det er de som torturerer barn for å oppnå en politisk gevinst.

INGEN norske journalister ville skrive om saken, etter at Norge separerte barn og foreldre, og barna ble friske, så det ble tydelig at Sverige satt på en kjempeskandale, og det forteller vel alt om hvilke folk som er journalister i Norge.

Joda, ofte. Men jeg merker at en viktig del av grunnen til at jeg ikke sjelden kan synes det er lettere å kommunisere uanstrengt med f.eks deg/ dere, som på flere måter står ideologisk lenger fra meg enn hva noen av de bedre trekkene ved sosialismen og sosialdemokratiet gjør, er en høy pk-terskel av hykleri og forstillelse, løgn og halvsannheter levert med nedlatenhet og i moraliserende termer, og det er ikke det minste tilløp til tvisyn eller tvil, det slemme, det umoralske er noe som finnes hos dere, og selv er man så snill og god og snusfornuftig at det ikke er til å holde ut. Sånt skyver meg fort over til ditt bord, hvor i det minste en form for rå oppriktighet i større grad råder. Kanskje det er fordi prisen for ærlighet og tvisyn er … i utgangspunktet ikke lavere for dere, men forlengst betalt, og det er lite igjen å tape på det. Noe man ikke kan påstå om den unisone pk-stemmen.

2 Likes

Vel. Ėn fordel med at du holder deg borte herfra, er at du er en jævla torgeirmagnet. Hvis du holder deg borte slipper vi andre å plages så ofte med Torgeir, så du skal ha mange takk for det.

2 Likes

Bare offentlig, da sosialister demonstrativt ikke har noe problem med å jukse eller ødelegge liv uten lov og dom om de bare ikke holdes ansvarlige.

Bare se på Breivik, hvor sosialistene sensurerte at Breivik ble terrorist for Arbeiderpartiet haddebrukt PST og andre ulovlige virkemidler for å stenge ned innvandringsmotstandere, og hvordan den norske pressen lydig fulgte opp sensuren, ennå den sensurerte forsvartalen har ligget ute på nettet i 6 år.

De progressive har skapt noen hundre tusen norske menn uten en familie eller håp om en bedre fremtid, så når myndighetene fortsetter undertrykkingen ved å utvise Greg Johnson, så vil det fort komme en ny Breivik.

Nå ser ikke jeg en ny Breivik som noe problem, da Norge kan overleve terror, men Norge vil ikke overleve om dagens totalitære folkemordsregime får beholde makten gjennom å terrorisere nordmenn fra å protestere sitt eget folkemord.

Torgeir tankepoliti må passe på at sosialister vet hva som skjer med kjettere, og det er også fint at vanlige lesere får se at Torgeir Tankepoliti får bestemme, da ingen sosialister tør å stå opp mot ham, eller at de ser på ham som sin drittsekk.

3 Likes

Ser den. Men hva med stakkars meg, da? Jeg skal jo liksom for kølsvarte ha det litt hyggelig her inne også! :unamused:

1 Like