Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kroken på døra for Norcem?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/kroken-pa-dora-for-norcem/

Av Jan Herdal. Norges siste sementfabrikk, Norcem, har siden 1999 har vært en liten del av verdens nest største sementprodusent, tyske HeidelbergCement Group. Fabrikken i Brevik startet opp som Dalen Portland i 1916. Norcem har også produksjon i Kjøpsvik i Nordland. Det gir en viss beskyttelse å være del av et konsern, med trykk på…

4 Likes

Det skulle bidra til å opprettholde produksjon i Norge, da det gjør import dyrere, og eksport billigere.
Og underskuddet må dukke opp ett eller annet sted - er det ikke et handelsunderskudd, så er det underskudd i privat sektor- for vi er jo så redde for underskudd på statsbudsjett.

Regjeringa skal redde klimaet i pakt med Klimakur 2030 og i pakt med World Economic Forum og underbruket FN. Då er det logiske å legge ned Norcem, og ofre 300 millionar i årlege inntekter i staden for 30 milliarder i utgifter.
Høgresida har overtatt klimapolitikken, og venstresida har gått tom for politikk, og er ikkje i stand til å verne arbeidsplassane. CO2-frykt og klimagalskapen har smitta alle.

2 Likes

Vel, hva skal man si, ikke minst som breviking i 3. generasjon og vokst opp med utsikt mot Norcem med alle arbeidsplassene som har vært og er der? Landet trenger sement, så en nedleggelse betyr import i stedet som igjen betyr svekket handelsbalanse og økte transportkostnader med ditto ressursbruk og miljøbelastning. Sement er en vare hvor det er stor fordel å ha en viss nærhet til kundene, det er nok hovedgrunnen til at det er beholdt 2 fabrikker i langstrakte Norge.

Hvorfor er det så få som har noen innsigelser mot denne galskapen? Det verste er at disse folka innbiller seg at resten av verden ønsker å øke kostnadene med 30% også. Med dagens regime i Norge kan det godt være vi er på vei mot bananstat-status, men uten banantrær som en sa det… :unamused:

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.