Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kritiske situasjoner og ukritiske medier – fortellingene som dreper

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/kritiske-situasjoner-og-ukritiske-medier-fortellingene-som-dreper-2/

Nyutgivelse. For å forstå verden rundt oss trenger vi mennesker både metaforer og fortellinger. Fakta og argumenter spiller naturligvis sine roller, men de trenger en tolkningsbakgrunn. Og det er her fortellingene kommer inn. Slik har det vært siden de eldste tider. Da Norge skulle bli en sjølstendig nasjon trengte vi diktere, malere og historikere som…

5 Likes

Veldig bra skrevet. En stein korrupt verden der penger som tilvirkes av private aktører styr det meste. Og nå raser korthuset og da blir det konflikter. Rettferdig er det ikke…

4 Likes

De marsjerer til takten fra det militær-industrielle kompleks fordi de er en integrert del av det, MSM mediene eies av de samme som eier krigs-våpenindustrien. Fortellingen må fortelles først så den kjøpes av befolkningen, så kan krigene starte. Krigene startet av storkapitalen som bruker USAs krigsmaskin for å erobre landressurser, og tvinge all handel på alle markeder til å handle til den Wall Street baserte storkapitalens fordel.

Beste eksemplet fra Norge må være Libya. Her fremstilte NRK og MSM forøvrig Gadaffi som en tyrann som gikk til angrep på sin egen befolkning. Helt feil, som leserne av steigan.no og alt media vet. Men når USA, Frankrike og Norge gikk til angrep var det på befolkningen, for de bombet vital infrastruktur som vannverk og kraftstasjoner, også boligområder som drepte mange tusener og som fremdeles tar liv.

Hadde NRK vist hvordan livet i Libya som det egentlig var, hadde det norske folk aldri gått med på bombingen som ødela Libyas folk og land. NRK og MSMs redaktører og journalister burde på tiltalebanken sammen med Stoltenberg regjeringen og Støre for krigsforbrytelser hadde det vært riktig.

4 Likes

Her var det ikke den nærmest subliminære appellen til vår omsorg og empati som var i sentrum. Presentasjonen skulle gi inntrykk av fakta og dokumentasjon og under lå det en appell til vår frykt. (Hvis ikke vi kriger mot denne gale mannen, tenk bare hva han kan foreta seg.) Fortellingen framsto som faktabasert, autoritativ og intellektuell. […] Enhver som så disse bildene og som har sett bilder fra Auschwitz trakk umiddelbart forbindelsen til Hitlers dødsleire. Løpet var lagt for det som skulle føre til bombinga av Beograd og tiltale mot Slobodan Milosevic for et angivelig «folkemord».

Subliminalt så har propagandaen fra den andre verdenskrigen og i kjølvannet av den fungert som bakteppe for disse løgnene gjennom alle år siden. Uansett hva galt den virkelige Hitler gjorde så var han på et vis også den første “nye Hitler” - akkurat som Milosevic, Saddam Hussein, Assad, Ghadaffi og Putin. Ingen av dem “guds besfe barn”, men alle blåst opp av de samme gamle imperiemaktene til demoniske skikkelser. Hva Stalin-regimet var istand til burde være godt nok kjent. En av dommerne fra skueprosessene i Moskva var til og med dommer i Nurnberg. Alt kort tid etter krigen benyttet også Frankrike, Storbritannia og USA seg av metoder som ikke var stort mindre ille i Algerie, Kenya og Korea. De fleste jøder støttet vel også opp om den nye staten Israel basert på etnisk fordrivelse av det som til og med var landets opprinnelige innfødte befolkning. Tyskerne skilte seg i bunn og grunn bare ut i ett eneste vesentlig henseende og det var at de forsøkte å kvitte seg med “Guds utvalgte folk”. Ser en på hvordan feks politikerne i “verdens mektigste land” USA har endt opp nærmest med hælen på halsen, ja da er det jo også lett å forstå at tyskerne tok seg vann over hodet og ble svartmalt herfra til evigheten som de rene djevler, det diametrale motstykke til “Guds utvalgte folk”. Men hvorfor skal man så i det hele tatt tro på ett eneste ord fra disse “utvalgte” ? Hvorfor skal vi ta historien om “dødsleirene” for god fisk når det til og med er mye de samme som stod bak den “høringen” hvor den der datteren til den kuwaitiske ambassadøren lirte av seg sine løgner ?