Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kristiansand har tapt 400 000 kroner hver dag i 20 år på salget av Agder Energi-aksjer

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/12/kristiansand-har-tapt-400-000-kroner-hver-dag-i-20-ar-pa-salget-av-agder-energi-aksjer/

I dag sliter mange kommuner i Agder økonomisk. Situasjonen hadde vært mye bedre om de ikke hadde solgt unna nær halvparten av aksjene i Agder Energi i 2001. Særlig har dette vært fatalt for Kristiansand som har tapt omtrent 400 000 hver dag i snart 20 år på salget. Dette er midler som de folkevalgte…

1 Like

Det er den globale storkapitalens mål, eierskap og kontroll over alle lands ressurser, og deres politikeres oppdrag for dem er åpne økonomien for privatisering. Høyre og Frp vil også oppheve hjemfallsretten som sikrer statlig eierskap. Vannkraften skal gå fra å være folkets eiendom til storkapitalens eiendom, og da må folket betale storkapitalens markedspriser for strømmen.

Energi i form av olje og gass, en annen sentral del av arvesølvet, vil Høyre også skal tilhøre storkapitalen, i Høyres program vil de selge seg ned i Equinor fra 70% til 50% statlig eierandel.

Olje, gass og vannkraften er det som har bygget Norge som en velferdsstat, og når det er solgt til storkapitalen, hva skal da finansiere offentlig velferd? Den blir demontert som kapitalen vil, for det er en utgift for kapitalen. De vil privatisere offentlig velferd, for da blir det profitt for kapitalen. Noe som er Larry Fink CEO i BlackRocks mål, som forvalter av investeringene til blant annet de ultrarike, nå også rådgiver for EUs sentralbank.

Når skal det norske folk forstå at politikerne representerer global storkapital og ikke folk og land? Landet selges ut bit for bit uten at det er førstesideoppslag i MSM som eies og kontrolleres av den samme storkapitalen.

Tar de over Norges naturressurser slik at inntektene går til de rikeste og ikke til det offentlige, blir forskjellene her i Norge som i land som vi ikke vil sammenligne oss med, og det vil ramme langt flere i forhold til innbyggertall enn i andre land som har hatt markedsøkonomi lenger enn vi har hatt oljen, som har gjort at den passive delen av norsk økonomi er større enn den produktive delen i forhold til mange andre land.

2 Likes

Kultur skulle bli framtidens vekstnæring. Derfor solgte de Agder energi og stiftet Cultiva. Nåværende sentralbanksjef har vært en pådriver for denne politikken.Men inntektene fra Agder Energi fortsetter å piple inn. Til de nye eierne.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.