Nyheter MDTV Forum Om Doner

Krise og handlingslammelse i tysk politikk

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/krise-og-handlingslammelse-i-tysk-politikk/

Tyskland hadde to store folkepartier, som bar den politiske storkoalisjonen i landet. Det var CDU/CSU som kontrollerte og hadde tilliten fra de konservative og kristne, og var de borgerlige velgernes parti, og det var SPD, som kontrollerte arbeiderstemmene og var de store landsorganisasjonenes parti. Begge partiene har naturligvis på samme tid vært den tyske kapitalens…

2 Likes

Hvis kapitalen hadde ønsket tysk militarisme ville Tyskland idag hatt mer en de to tanksene som er funksjonelle?
Tyskland mangler en hær. De har fortsatt status som okkupert. Mens uhøflige innvandrere ASAP ble sendt på sykehus i Russland av russiske menn, blir tyskerne jult opp av innvandrere


Russiske idealer
1 Like

Men de har noe vi ikke har, Sahra Wagenknecht. Hadde vi hatt noe i nærketen av henne så hadde jeg gått i gatene med flagg og gått fra dør til dør og fortalt mine medborgere om henne. Men vi har ikke en eneste politiker som kan minne om skyggen av henne. Så uansett hva som skjer i og med Tyskland så er de bedre stillt enn oss her oppe på apeberget.
En overvektig Trine Skrei Grande snikende gjennom potetåkeren på jakt etter fulle og kåte 17åringer blir ikke akkurat det samme.

2 Likes

Jeg vil tro det når Tromsø blir militært mål for russerne. Norske fregatter kommer ikke engang på skuddhold før det er over. NATO er en trussel for Norge.

2 Likes

Jeg regner med at tyske politikere og tysk industri nå innser at det tyske EnergieWende er mislykket og at det grønne skifte fullstendig har stoppet opp. Men fremdeles planlegger Tyskland å stenge ned flere av sine atomkraftverk. Denne omlegging av energisystemet har påført det tyske samfunnet store kostnader og høye energipriser. Bla frykter McKinsey at tysk industri kan få seg en alvorlig knekk pga de høye strømprisene, og det ser også ut som om Tyskland nå ligger på grensen til økonomisk resesjon/krise. Kanskje den tyske stat kunne nedskrive sine investeringer i EnergiWende ved at skattebetalerne må finansiere dette tap og at strømprisene således kunne komme ned på mer normale nivåer? Men hva ville EU og ACER i såfall si til noe slikt?

Det er mulig at Tyskland må skrinlegge sine planer om å stenge ned atomkraftverk. Isteden kunne Tyskland feks importere nyere russisk atomteknologi og kunne ha bygget nye atomkraftverk som både ville være mer effektive og tryggere (og som bruker opp alt atombrensel). Man kan lure på hvorfor det ikke har skjedd noen utvikling innenfor atomkraft teknologien i Europa slik det har skjedd i Russland. Har hele atomkraft bransjen blitt så kommersialisert og profittorientert at den heller ønsker strømmangel og høye strømpriser fremfor å bygge ut mer atomkraft? Kommersialiseringen av strøm- og energibransjen kan vise seg å være en veldig stor trussel mot de vestlige industrisamfunn.

2 Likes

Ifølge Deborah Tavares er motto nå (Agenda 2030) at ved og propan skal bekjempes til fordel for strøm (som kan slås av)
Ergo: Sats på ved og propan.
Ved er solenergi og gass er ren energi. Vi lures trill rundt.
Atomkraft er lite ulykker statistisk. Fukushima var sabotasje? Solpanel og vindkraft er det verste alternativet her økonomisk.
Norge har så mye gass at vi kan regne gass som gratis.

1 Like

En utmerket artikkel av Pål som fortjener en kommentar.
I 2018 raste tyske politikere over USA og særlig Richard Grenell,USAs ambassadør i Berlin - han ble bedt om å dra til helvete.
Så snudde atmosfæren og i 2019 ble forholdet Tyskland-USA langt mer avslappet og samarbeidsvillig. Det var da Voltaire net som fortalte at USA og Tyskland hadde inngått en diskret avtale om at den planlagte tyskledete Europahæren på antatt 60 000 soldater,skulle få det mandat å holde orden på Levanten og det nordlige Arabia. USA ville dra til Kina-kysten.
Og ikke før hadde Meyssan redegjort for denne avtalen før AKK-Karrenbauer foreslå at EU skulle opprette en freds og sikkerhetszone inni Syria. Selvfølgelig over hodet på Bashar al-Assad.
Som vi vet har ikke USA lenger økonomiske muskler til å holde seg med en global militærmaskin og har funnet det klokt å tildele ansvarsområder til imperialistiske Juniorpartnere; blant annet Tyskland.
I øyeblikket kan det da se ut som om tysk imperialisme er fornøyd med denne rollen,men det som er underspilt i all norsk presse er den ekstreme militære opprustningen som Tyskland nå står for.
Redaksjonen i Klassekampen vil åpenbart at vi skal eliminere all info om Europahæren og gigantiske militærøvelser.
Men i 2020 er da det tyske krigsbudsjettet på 50,25 milliarder Euro. Og fram til 2024 skal Bundeswehr tildeles 70 milliarder Euro.
Disse enorme summene vil naturligvis fordype de klassekløftene som allerede finnes i det tyske samfunnet for folk/arbeiderklasse skal bære byrdene av både masseinnvandringen og militarisering av tysk imperialisme.
Og det er slett ikke sikkert at Frankrike-Tyskland klarer å gå i tospann for Europahæren. Til det er deres utenriksorientering altfor forskjellig. Konflikter inni Europa er mer realistisk enn nyoppusset grønn kapitalisme som nå markedsføres.
Offisiell venstreside jobber nå med å kaste grønnfarger over europeisk kapitalisme,men det som skjer er interimperialistisk rivalisering også inni Europa.

Jeg skjønner ikke hva du snakker om. USA, Russland, Kina, Iran, Nord-Korea ruster om kapp.
Nord-Korea = 20 * Tyskland
(i tillegg har hver Nord-Koreansk soldat 10 år ganger trening enn tyskerne)
Ubåter
Tyskland = 6 (bemannet med rekrutter)
Nord-Korea = 86 (mannskapet er selvfølgelig elite marine - 10+ års erfaring)

Kjell: dette er da ikke en PRIO-artikkel om styrkebalansen i verdenspolitikken,men en kommentar til hva som spesifikt skjer i Tyskland.
Svært dårlig lesning av mitt bidrag.

Som jeg har nevnt før, atomkraft er av en eller annen grunn upopulært blant den tyske befolkningen. Det finnes sikkert mange meningsmålinger på dette fra ulike år, denne er fra 2019 og sier følgende:

Helt og fullt for: 5%
Nokså mye for: 16%
Nokså mye imot: 36%
Fullstendig imot: 40%
Vet ikke: 3%

Hele 3 av 4 tyskere er altså mot atomkraft i 2019. Det er litt oppsiktsvekkende at bare 3% sier de ikke vet synes jeg. Det betyr at 97% har et eller annet forhold til spørsmålet. Det var Merkel som besluttet å stenge ned alle tyske atomkraftverk etter Fukushima-ulykken i 2011. Hun visste at det ikke var noen kontroversiell avgjørelse blant tyskere flest. Antagelig kom det beleilig fordi man på det tidspunktet fortsatt hadde tro på “die Energiewende”. Tyskland skulle gjøres grønt, og man skulle bli langt mer energiuavhengig enn før. Atomkraft ble ansett som overflødig og etterhvert også kull- og gasskraft.

Det mange ikke forstod men som etterhvert har blitt mer klart er at spørsmålet om behovet for å lagre energi er like uløst som før, og dessuten spørsmålet om de nye fornybare energikildenes ustabilitet som henger sammen med behovet for lagring. I seinere tid har også spørsmålet om vindmøllenes visuelle syns- og lydinntrykk gjort dem mindre populære enn tidligere.

Men på tross av dette er altså tyskerne fortsatt overveldende mot atomkraft selv om de gir en kapasitetsutnyttelse på rundt 90% og stor grad av energisikkerhet ved at de leverer samme mengde strøm 24 timer i døgnet i 1,5-2 år så fort nye staver er ladet. Sannsynligvis trenger de en ny leder som kan overbevise dem om at det er risikabelt å legge alle egga i samme reir.

2 Likes

Fukushima var sabotasje?

Hehe, Kjell, var tsunamien skapt av NWO eller noe? Tsunamien skapte et strømbrudd som igjen gjorde at pumpene som leverte kjølevann til reaktorene ved Fukushima ikke virket. Selvsagt hadde de dieselaggregater som backup, men da flomvannet trengte inn i kjelleren hvor nødaggregatene stod stanset de også. Dermed var katastrofen et faktum når reaktorene kom ut av kontroll ved manglende kjølevann. Tsunami/flodbølge var noe de ikke hadde tatt høyde for.

2 Likes

Jeg skjønner at du tror historie skapes ved tilfeldigheter.
Tsunamier kan skapes med atombomber / HAARP.
Idag kan vi slå fast alt alt det dere fortalte oss om Hitlers “selvmord” var bedrag. Dere lurte oss. Da må dere ta konsekvensene for bedraget

Jeg bare eksponerer hvor langt bak mål du er med “den ekstreme militære opprustningen som Tyskland nå står for.”
Tyskland hadde 2 leopard tanks som var kjørbare sist jeg sjekket. De manglet penger for vedlikehold.

Per idag kan Tyskland bli overkjørt av den finske hæren. Behovet for å bygge opp en hær i Tyskland er påtrengende.
Så har vi aller dere Tysklands-hatere (fra VK2). Jeg sier til Tyskland
-f*** Tysklandshaterne

Jeg synes at dette er et skremmende trekk ved den tyske befolkning at det er så stor (og krampeaktig) oppslutning om dagens energipolitikk i Tyskland, en energipolitikk som kan komme til å føre landet ut i et skikkelig alvorlig økonomisk uføre. Det ser ut som man har en del fobier i Tyskland. Erik Reinert har bla fortalt om at det er veldig vanskelig å ta opp visse spørsmål omkring finansbransjen i Tyskland fordi begrepet “høyfinans” blir betraktet som å være et nazistisk og antisemitisk begrep. Og mange tyskere er fremdeles livredde for slikt som pengetrykking og inflasjon (og kanskje også gjeld) fordi man har hørt om hyperinflasjonen i mellomkrigstiden (en hyperinflasjon som skyldtes at Tyskland hadde stor utenlandsgjeld som måtte betales i britisk pund og i franske franc). Mens dagens tyske merkantilisme er ok fordi man ikke tidligere har hatt problemer med dette i tysk historie, og Tyskland er det landet som sammen med Kina konkurrerer om hvilket land som har det største handelsoverskuddet i dagens verden (og store deler av dette handelsoverskudd må lånes bort for at verdensøkonomien skal gå i balanse). Wahnsinnig er vel rette ordet.

1 Like

[quote=“kjell108, post:12, topic:4903, full:true”]
Jeg skjønner at du tror historie skapes ved tilfeldigheter.
Tsunamier kan skapes med atombomber / HAARP.
Idag kan vi slå fast alt alt det dere fortalte oss om Hitlers “selvmord” var bedrag. Dere lurte oss. Da må dere ta konsekvensene for bedraget

“I rest my case” som de sier på nynorsk. Her er det ikke håp…:roll_eyes:

1 Like

Dere kan ikke bare gjenta og gjenta bedraget deres i all evighet. Ingen så noe lik av Hitler. Det de så var et lik som var dekt med et teppe.

Mye enig i det. Det pussige er jo at mens mye av Europa ellers etterhvert har valgt seg eller fått seg “sterke ledere” (det er nok å nevne navn som Putin, Victor Orban i Ungarn og lederne i Polen og Italia som jeg ikke husker navnene på i farta, så står det veldig dårlig til i Tyskland med lederskap som Steigan er inne på. Når man har cannabis som viktigste kampsak så sier det sitt. Det blir nesten umulig å skape en bærekraftig koalisjon f.eks hvis meningsmålingene slår over i neste forbundsvalg. AfD blir man i hvert fall nødt til å ta hensyn til.

Jeg tipper at de økonomiske problemene bare vil tilta, men langtfra bare pga. Energiewende. Når man har en så stor og åpen eksportøkonomi blir man sårbar. Hvis splittelsen mellom USA og EU fortsetter å utvide seg tipper jeg man vil se at Tyskland og dermed også EU orienterer seg mer mot Kina og Østen og Russland med nye handelsavtaler. Norge kan fort havne i skvis forresten.

1 Like

[quote=“SHO, post:14, topic:4903, full:true”]
Jeg synes at dette er et skremmende trekk ved den tyske befolkning at det er så stor (og krampeaktig) oppslutning om dagens energipolitikk i Tyskland, en energipolitikk som kan komme til å føre landet ut i et skikkelig alvorlig økonomisk uføre.

Bare en liten kommentar til det. Tyskerne er jo lojale mot autoriteter, til det absurde vil vel noen si. Historien har flere gode dømmer på det. Her i Norden har vi jo svenskene som ikke uten gode grunner av og til betegnes som “Nordens tyskere”. Likhetene er der så absolutt.

1 Like

Det var en undersøkelse omkring kreft og røyking av cannabis. Resultatet ble at cannabis hindret kreft.
Cannabis er kreftmedisin.
Kreft er en folkesykdom, snart det størte dødsårsaken.
La oss gjette at norsk helsevesen vil forby cannabis i alle former, og tilby kjemoterapi / stråling / operasjoner (prislapp 500.000)… med null effekt statistisk

Cannabis er omtrent det eneste som hjelper mot Parkinsons sykdom. Hvis du kjenner til noe som virker mot Parkinsons sykdom si fra.