Nyheter MDTV Forum Om Doner

Krise for begravelsesbyråene – færre dør enn vanlig

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/krise-for-begravelsesbyraene-faerre-dor-enn-vanlig/

Corona-pandemien har også rammet aktiviteten hos begravelsesbyråene. Et nedstengt Norge ga både færre døde og avlyste eller utsatte seremonier. Dette skriver E24. Dette har ført til at fem begravelsesbyråer i Norge som har søkt og fått innvilget kontantstøtte, ifølge oversikten til Skatteetaten. E24 skriver: Hvert år dør det i overkant av 40.000 mennesker i Norge,…

3 Likes

Ingen fare. Tallet kommer til å gå opp igjen siden de allerede har funnet en ny svineinfluensa. Vi må jo være redde så de kan redde oss med sine vaksiner.

3 Likes

Ja, mens i Sverige, hvor de har fulgt strategien som Steigan.no, VG, Aftenposten og ledende kommentatorer i NRK har argumentert for at Norge også burde fulgt, har overdødeligheten vært ekstrem, opp mot 40 prosent i april. Det tallene viser, er altså ikke at tiltakene i Norge ikke var nødvendige, for det har de absolutt vært, men at de ikke bare har hjulpet mot Covid 19, men også bidratt til å redusere dødelighet for mange andre sykdommer, trolig inkludert selvmord. Mediehysteriet omkring hvor fælt folk har det under nedstengning er altså det som har vært et grunnløst mediehysteri her.

3 Likes

Dyr i fangenskap lever lengst!

1 Like

Det viser at mange dødsfall kunne vært utsatt om vi hadde tatt smittevern mer på alvor. Min tuberkuløse svigerbestemor snakket mye om forfallet som hadde skjedd, etter at vi fikk antibiotika og “vaksiner”.

2 Likes

Jaha, du sier at de testet hele befolkningen siden de vet eksakt statestikk og enda til om overdødelighet? For å kunne si noe om dødelighet må det et visst prosenttall til. Hvor er denne nøyaktige statestikken av hele befolkningen som ble testet?
Som den logisk tenkende karen du er, hvorfor etterlyser ikke du den?

2 Likes
3 Likes

Hvad mener du med at overdødeligheden har været 40% højere i Sverige i April? hvad er det for et tal du henviser til? Hvordan har nedstængningen hjulpet med at undgå selvmord ? Så du mener helt seriøst ikke at nedstængningen af økonomien og samfundet , flere tusinder permiteringer ,og usikkerhed i forhold til indtægt har haft en stor negativ effekt på mental helse? Det lyder helt utroligt, er der noget jeg har misforstået?

4 Likes

For ikke å nevne utdannelsen til mange tusen studenter som har blitt ødelagt eller blitt satt i fare. Det er ikke alle som har rike foreldre og jeg tviler at staten vil ettergi eller tilby rentefri lån så studenter kan fortsette studier.

2 Likes

Det gikk ikke å få tak i vekter i sportsbutikken, fordi leverandøren klarte ikke å skaffe det, og visste ikke når han fikk det, og det var fordi folk trente hjemme i Corona perioden sa han.

2 Likes

Hvordan forklarer du at dødeligheten i USA har vært nedadgående siden 20 april og blir nåoppgitt til 600 i døgnet (Worldometer), samtidig som bekreftede tilfeller øker med 40.000 i døgnet? Er det regjeringen som forvrenger tallene?
Ifølge norske aviser er pandemien i USA “helt ute av kontroll” og USA “kneler på grunn av sykdom og død”. Bare tull.
Ifølge folk jeg kjenner, som bor borti der, er det bølgen av sult og fattigdom som velter inn over folk i kjølvannet av nedstenginga som skaper kaos, ikke covid-19.

5 Likes

Dette var en ironisk kommentar til Torgeirs budskap om at det er bra for folk å være innesperret. Det gikk deg åpenbart hus forbi. Om du ønsker en debatt om dette temaet spesifikt er det enkelt å lage en tråd

1 Like

Har du meldt deg på i VM i å være mest hjernevasket eller er du et regime troll Torgeir ?

Tiltakene var nødvendige ??? WTF ?

sfgdfhmj,kj

2 Likes

I løpet av 2019 døde 88 766 mennesker i Sverige. Det blir et snitt på 243 mennesker per dag. Mellom 23. mars og 3. mai (43 dager) var det i Sverige registrert en overdødelighet på 4046 dødsfall (https://www.aftenposten.no/verden/i/b5Awye/sverige-har-rapportert-om-4220-koronadoedsfall-det-virkelige-tallet-kan-vaere-paa-over-5200 som altså er vesentlig høyere enn de registrerte Covid 19-dødstallene for perioden, som var 3039. Avviket kan enten skyldes underrapportering, fordi mange som reelt døde av Covid 19 ble registrert med annen dødsårsak, eller, en muligens, at mangelen på nedstengningstiltak i Sverige har skapt angst og stress i den svenske befolkninga som dermed har hatt motsatt effekt på antall hjerteinfarkt og hjerneblødninger av nedstengningstiltakene i Norge, som tydelig har redusert stressnivået i befolkninga). Overdødelighet betyr altså antall dødsfall ut over det som normalt skulle vært forventa, som på 43 dager skulle vært 10 457. Kalkulatoren forteller meg at 4046 ekstra dødsfall utgjør en overdødelighet på 38,6 prosent. Når jeg skrev om en overdødelighet for april opp mot 40 prosent, har jeg altså mine ord i behold, ikke minst fordi den siste uka i mars ikke hadde like mange dødsfall over det normale som ukene i april.

Det nytter ikke å lese aviser som eies av de som er med på å drive propaganda til å tvinge oss til å godta NWO. Det eneste som hjelper er å se på reelle tall og de finnes ikke i elitens talerør.
Hvor mange ER eller HAR VÆRT smittet og døde som resultat vs hvor mange har kommet seg er det eneste spørsmålet som er interessant.
Er du ikke det minste interessert i det? Kun det spørsmålet vil gi reelle tall på dødelighet. Ikke spørsmålet om hvor mange som døde av de som har vært innlagt.
Dette er samme ugagn de utsetter oss for som de gjorde i 2009 bare at nå er de på steroider når det gjelder panikk. Den gangen var de så lei seg og omtalte det som en medieskapt skandale. Du ser ikke noen sammenheng?

2 Likes

Jeg er ingen medisinsk ekspert, så dette blir ganske ukvalifiserte gjetninger, men jeg vil anta det henger sammen med tre faktorer:

  1. Økningen i smittetallene er relativt nylig, og bratt. Det går flere uker mellom at folk smittes og at de dør. Dødsraten nå reflekterer derfor ikke smittetallene i dag, men smittetallene for cirka 4 uker siden, og da var situasjonen vesentlig bedre. Det innebærer at vi må forvente en bratt økning i dødsfall i ukene som kommer.
  2. Trolig vil økninga i dødsfall i ukene framover ikke bli like bratt som smitteøkninga tilsier i seg selv, fordi det store flertallet er unge voksne. Det er de som har fått beskjed om at de er utafor risikosonen, og selv om det ikke er riktig, er det åpenbart riktig at dødsraten i denne gruppa er lavere enn for gamle folk, som i hovedsak har fortsatt å følge fornuftige råd om sosial avstand.
  3. Kunnskap om hvordan epidemien arter seg har økt, og behandlingsmetodene har blitt forbedra, blant annet med en etablert medisin (Dexamethasone) som har vist dokumentert redusert dødelighet for de mest alvorlig syke som har trengt respiratorstøtte. Blir man alvorlig Covid 19-syk i dag, er altså sannsynligheten for å dø lavere enn den var i april.

Hele vår kjernefamilie på tre i denne husholdningen hadde corona allerede i Februar. Jeg har astma, ME og ødelagte lunger etter at jeg ble satt til å jobbe med kjemikalier uten verneutstyr. Min mann har en hjertesykdom pluss 10% nedsatt lungekapasitet som følge av TB. Han er 46 år og hadde lungebetennelse i 2 uker. Jeg er 52 og hadde lungebetennelse i 2 måneder. Gutten vår som er 9 hadde litt snufse. Gjett hva, vi alle sammen lever fortsatt.
Hvor gammel er gjennomsnittsalder på de som døde? Er ikke det merkelig at de har ingen skrupler med å fortelle hvor mange som dør men de nekter å si noe om gjennomsnittsalder og underliggende helsesituasjon? Er du seriøs?

Jeg påstår at antakelsene om at nedstengningene ville føre til flere mentale problemer har vært helt grunnløse, og uten noe støtte i noen statistikk. Nå er selvmordstallene i Norge i utgangspunktet så lave at svingninger i tall på månedsnivå ikke er statistisk reliable med mindre det er ekstreme utslag. I Japan, som har over 20 ganger så mange innbyggere, er selvmordstallene på månedsbasis derimot statistisk reliable, og der viste altså april 2020 en statistisk svært sterkt signifikant nedgang, på hele 20 prosent. Hva som kan være mulige årsaker til dette, kan du lese mer om her, men det er ingen tvil om at det er nedstengningstiltakene som på ulike vis må få æren for dette: https://www.theguardian.com/world/2020/may/14/japan-suicides-fall-sharply-as-covid-19-lockdown-causes-shift-in-stress-factors
Det dette illustrerer, er at mer av den typen tiltak vi hadde under nedstengninga bør innføres permanent. Ikke bare hjelper det mot global oppvarming (i motsetning til praktisk talt alle hittil forsøkte klimatiltak). Det hjelper også helt entydig på folkehelsa. Ikke dermed sagt at vi etter pandemien fortsatt skal holde to meters avstand til besteforeldre, men mer hjemmekontor, og mer hjemmetid generelt, både for voksne og barn, er tydelig noe vi bør ha mer av, og ikke-essensiell produksjon, som reiseliv, noe vi bør ha minst mulig av.

Problemet med å bruke Japan som sannhetsbevis for teorien din er jo at de ikke har hatt noen nedstengning.

1 Like

Gratulerer med at alle lever fortsatt. Det høres på sykehistorien du forteller (2 måneder med lungebetennelse er ingen spøk!) at det ikke er noe som kan tas for gitt for alle som får et tilsvarende sykdomsforløp. Sveriges dødsrate viser entydig at svært mange familier har blitt frarøve familiemedlemmer som kunne levd i veldig mange år til. Folk med diabetes, overvekt og astma kan gjerne leve fullverdige liv i mange tiår, også med slike tilstander, og normalvektige ellers friske kan også bli så syke at selv om sannsynligheten for å dø for disse er svært lav, er sannsynligheten for å få varig svekka helse og før neste pandemi være flytta over i kategorien “person med underliggende sykdom” vesentlig høyere.