Nyheter MDTV Forum Om Doner

Krisa og enhetsfrontens og folkefrontens problemer

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/krisa-og-enhetsfrontens-og-folkefrontens-problemer/

Akkurat nå i april 2020 er det ikke demokrati i Norge, i hvert fall ikke slik vi har vært vant til å oppfatte det. Solbergregjeringa har fått vedtatt en unntakslov som suspenderer en rekke grunnleggende demokratiske rettigheter. Møte- og forsamlingsfriheten er suspendert, det betyr at også demonstrasjonsfriheten og viktige deler av fagforeningsfriheten er suspendert. Det…

3 Likes

Det blir ingen enhetsfront med rabiate Koronafornektere, da vi vil få vite hvorden det gikk i land som Sverige og Ekvador.

Folk flest vil ikke ofre bestemor for penger, slik som Steigan ivrer for.

Hva med Kina, og deres reaksjon? Det virket som om du støttet dem? Personlig foretrekker jeg den norske regjering.

Om det er meg du snakker til, så støtter jeg de som unngår flokkimmunitetsstrategien, og når det gjelder Norge, så virker det som FHI ønsker at alle skal smittes i et sakte tempo, mens Nakstad i Helsedirektoratet virker å ønske at så få som mulig skal smittes.

Vi vet alt for lite om både om hvordan Kinaviruset behandles best og hvilke langtidsskader man får, så for meg er det eneste rasjnelle å utsette smittetoppen så mye som mulig, om det ikke er mulig å holde smitten borte i lang tid.

runeulv
Artikkelen fra Pål er vel om den generelle og spesielle politikken (unntaksloven) Regjeringen Solberg fører og ikke egenskapen ved Covid19? Borgerskapet styrt ved Høyre eller Arbeiderpartiet har alltid arbeidet og ønsket å holde arbeidsfolk i sjakk (bli ved din lest)?

Kjell H.

Hei AnneBrit?

Lenge siden.
Hvordan har Kina reagert på Covid19 og hva var i så fall en gal reaksjon fra deres side? For ganske lenge siden (flere uker) skrev jeg i Forumet at Kina ville sette inn sine sterke organisatoriske krefter for å kvelde ned virussykdommen ned til et problem som var håndterbart for deres helsevesen. Det ser ut som om at de har greid dette under parolen: Tjen folket! Men virussykdommen er ikke fjernet og Kina må derfor som alle andre nasjoner være på vakt mot nye utbrudd inntil den er død ut naturlig eller død ut ved hjelp av vaksine.

Kjell H.

Flott manifest fra Pål dette og særlig når han opptrer konkret og spesifikk. For det ligger en ortodoks fare i de tankemodellene som Dimitrov framførte om enhetsfront og folkefront i 1935.
Den gang fantes det store kommunistiske og sosialdemokratiske partier som holdt seg med ulik lesning av Marx. En folkefront kunne bli dominert av disse partiene,men den nåværende situasjonen er at “venstrepartiene” har gått over til kulturmarxisme som er ideologien til nyliberal globalisme. Avisa Klassekampen er jo dominert av dette.
Den andre faktoren er at svært mange fagorganiserte arbeidere i hele Europa har vendt seg til Sverigedemokrater,Nasjonal front,lega og AfD som i tenkning er på kollisjonskurs med de multikulturelle kulturmarxistene.
Kort: den faktiske situasjonen i arbeiderklassene i dagens Europa korresponderer overhodet ikke til Dmitrovs prosjekt anno 1935. Parolene hans - hvor vakre de enn måtte - blir i dag som slag ut i den løse lufta. Terrenget stemmer ikke med kartet hans.

3 Likes

Er det ikke en dialektisk utvikling vi ser ?

Det er bare marxister som definerer borgerskapet slik, og for hver marxist som dør, kommer det ikke en ny til.

Marxister er så lite en trussel mot dagens system at ingen en gang gidder å sensurere dere.

1 Like

Det får vi virkelig håpe at borgerskapet i Norge ikke vil sensurere oss kommunister!

Det er helt riktig, vi er ikke mange av oss i Norge men vi har en stolt og lang historie. Og vi er seiglivede.

Men det vandre fortsatt et kommunistisk spøkelse rundt om i Europa og i verden for øvrig. Det er godt over hundre kommunistiske partiet verden over. Og Kommunistpartiet i Kina teller snart 200 000 000 medlemmer medregnet deres ungdomsorganisasjon.

Forresten hvordan definerer du hva som er borgerskap i Norge?

Kjell H.

Statsminister Erna Solberg og Høyre får tidenes hopp på en meningsmåling med en framgang på hele 8,5 prosentpoeng fra mars til april i år.


2 Likes

Sånn går nu dagan… Godnatta.

Ja det er nok riktig Jan. Men jeg tolker også Pål slik: Det er bedre med én “høne” i hånden enn fem på taket! Det vil si: Jeg tror han ser for seg at en regjering av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV med Miljøpartiet og Rødt på slep vil kunne bremse på den rå høyreretningen som har preget Ernas regjering. Jeg sa ikke stoppe men bremse! LO er fortsatt dominert av klassesamarbeid og styrt av Arbeiderpartiet så den Norske arbeiderklassen har fortsatt en lang vei å gå før den har en kamporganisasjon som ser utover sine umiddelbare materielle behov. Uansett må de som har forstått nødvendigheten av å føre klassekampen utover disse umiddelbare materielle behov, arbeide videre for å løfte kampen opp til et krav om en ny type samfunn. Et samfunn for felleskapet styrt av det samme felleskap.

Ser man på meningsmålingen utført 14 april i år, så er folk flest fornøyd med regjerings politikk under koronapandemien. Høyre har gått fram med 8,5% og er nå landets største parti med 27,3% av stemmene. Hele “venstresiden” har gått tilbake, så “arbeiderklassen” er ikke akkurat på hugget.

1 Like

Nå har jo venstresiden, helt siden sovjets fall, kjørt en knallhard identitetspolitikk, de har rakket ned på/stemplet norske arbeidere som har protestert, de har skapt en kraftig polarisering, og nå skal venstresiden samle alle disse identitetene til felles kamp, narr meg ikke til å le!

3 Likes

Den egentlige arbeiderklassen i Norge er forsvinnende liten.
Sålenge resten “arbeiderklassen” tror de er millionærer pågrunn av de sinnsykt overprisede boligene og fritidsboligene deres, kommer det ikke til å bli noen enhetsfront mot noe som helst.
Denne illusjonen går mot en brå slutt, og alle disse “millionærene” kommer til å innse at boliger egner seg primært bare til å bo i, og ikke til et investeringsprodukt med latterlig høy avkastning og omsetningshastighet.
Da kommer misnøyen til å eksplodere, og polariseringen av befolkningen vil få en brå stopp.
Først da kan man snakke om en enhetsfront, men den må være utenfor de gjennomkorrupte organisasjonene som har undertrykt ethvert opprør mot globalismen i flere tiår(AP/LO).

3 Likes

La os kalle den lønnsarbeiderklassen, for det er de fleste av oss. Hva man jobber med er egentlig ikke så relevant, som at man lever av eget arbeid og ikke av renteintekter og aksjer.

Mener Steigan at fascismen er innført i Norge bare fordi Stortinget gikk sammen om en midlertidig innskrenkning av lovverket, med SV og Rødts støtte, og som forøvrig straks er tilbake til det normale? Ja, da ser man spøkelser på høylys dag. Man skal ha sett litt for mye katastrofefilm på Netflix i karantenetida for å tro på noe sånt. Med et slikt verdenssyn blir enhver promillekontroll politiet gjennomfører et uttrykk for klassepolitiets voldsutøvelse av fascistisk terror. Blir man stoppet og bedt om å blåse så er det ikke sikkert at man bli funnet i live etterpå nei. Sannsynligvis blir man lagt ned i massegraver på en fotballstadion og ingen finner beina dine de første 100 åra. Ikke sant ja?

Men det er mer. Arbeidsfolk fikk 80% av normal lønn. Fra dag 1. Er det virkelig et så ille tilbud at det må ropes på revolusjon? Jeg kan nevne at småbedriftseiere får næmest ingenting i bedriftsstøtte. Derimot vil også de få 80% i dagpenger. Fra 16 mars. Mange mistet sin omsetning lenge før dette, men får ingenting fra dag en som “arbeiderne”. Man har faktisk heller ikke fått registrert seg hos NAV enda, siden de enda ikke har kommet opp med en internettløsning for denne gruppa. Denne er først ventet ut i mai. Med andre ord vil dagpengene tidligst kunne utbetales først i juni. Hva skal selvstendige næringsdrivende leve av i mellomtida? Kanskje det er denne gruppa som burde forberedt revolusjon? Nei, Steigan liker ikke selvstendige næringsdrivende. De er småborgere, politisk vinglete og ingenting å bry seg om. Bedre da med velfødde “arbeidere” med opp mot millionen i årslønn. Disse er selvsagt skikkelig undertrykte.

2 Likes

Folk stemmer på enkeltsaker, og hoppet på meningsmålingene tyder på det. Eiere av små bedrifter opplever konkurser og nedgang i levestandard, men fleste har ikke opplevd nedgang i levestandard som for eksempel de over 700 000 ansatte i stat og kommune som er fornøyd fordi de ikke har blitt rammet økonomisk. Men helheten i Høyres politikk leder til neo-liberal markedsøkonomi globalister som de er, som AP-Frps politikk forøvrig.

Blir neo-liberal markedsøkonomi implementert her i Norge, forsvinner sosiale rettigheter og blir erstattet av tjenester som en må betale for. Når gratis skole og helsevesen for eksempel blir erstattet av bruker- betaler og helseforsikringer, for EU-kommisjonen vil ha privatisert helsevesen, blir arbeiderklassen arbeidende fattige og mange fra lavere middelklasse vil slite.

Da vi nok mange ønske seg fellesskapsløsninger tilbake, men da vil det bli for sent når globalistene har solgt ut arvesølvet. Nordmenn må se det først for å tro det, men selvråderetten og suvereniteten over våre landressurser må sikres før de blir solgt ut. Høyre, AP og de andre borgerlige må ut av Stortinget og erstattes med politikere som vil bygge en sterk nasjonalstat, hvor folket eier landressursene og infrastrukturen og fordeler velstanden blant egen befolkning, som det motsatte av globalisme.

1 Like

Hvis et samfunn ikke lærer av historien, og ikke skjønner at tillit kan misbrukes, er de uten å forstå det, medvirkende til at ondskapen kan fortsette. Det var nettopp derfor pga fare for maktmisbruk, at vi en gang i tiden innførte konstitusjonell tredeling av makten, med regjering, Storting og domstolene, ( i tillegg har vi pressen, den fjerde statsmakt som noen kaller det. )

Denne var ny for meg :


Kjenner noen til denne mannen ?