Nyheter MDTV Forum Om Doner

Krimtatarenes urolige historie (1)

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/krimtatarenes-urolige-historie-1/

Av Astor Reigstad. Krims løsrivelse fra Ukraina og gjenforeningen med Russland, har ført til at krimtatarenes situasjon har kommet i fokus. Deres vanskelige historie er ukjent for mange. Kjennskap til den kan imidlertid forklare deres nasjonale prosjekt og deres holdning til Ukraina og Russland. Helt fra oldtiden har forskjellige folkeslag kommet til Krim. Grekerne anla…

Svært interessant og informativ artikkel. Kunne Reigstad i tilknytning til del 2 nevne noe om bakgrunnen for sin viten om emnet og om sitt kildetilfang?