Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kriminelle nettverk bak Europas største skattesvindel

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/kriminelle-nettverk-bak-europas-storste-skattesvindel/

Av Øyvind Andresen. En gruppe gravejournalister fra flere land har avslørt at styrtrike finansfolk har svindla skatt for minst 520 milliarder kroner fra minst ti europeiske land. Store investorer har triksa seg unna utbytteskatt de skulle ha betalt. I tillegg har de også greid å få refusjon av skatten de aldri har betalt. I noen…

5 Likes

Det er vel ikke bare utbytteskatten som er uheldig her. Selve tradingen og omfanget av den er blitt enormt i forhold til resten av – hva skal man si – økonomien.

2 Likes

En av EUs fire friheter er fri flyt av kapital over landegrensene, helst så uregulert som mulig. Med dette legger EU til rette for at kapitalkreftene kan plyndre statskassene også på denne måten. Politikere på høyresiden og AP som bla vil inn i EU blir finanskapitalens marionetter også når det gjelder den alminnelige økonomien, når de etter diktat fra storkapitalen bak kulissene, avregulerer økonomiene.

For denne saken viser at det er storbanker som folk har tiltro til som deltar i denne form for organisert kriminalitet. De som altså driver det banksystemet folk har tillit til, plyndrer gjerne folkets penger hvis de tror de kan gjøre det uoppdaget.

Hvis det utløser økonomisk krise, betaler skattebetalerne, les arbeider og middelklassen bail outene som redder bankeierne som ranet dem. Som forrige gang under 2008 økonomiske krisen, eller verdens største bankran viste.

“Finanssektoren er styrt av kriminelle nettverk”.

Finanssektoren kan vel egentlig betegnes som kriminell generelt når den driver med utlånsvirksomhet mot renter, da kapitalisme er salg av gjeld, noe som i låntager-enden heter fått lån. Penger trykket ut fra den blå luft, blir til reelle verdier når låntager betaler monopolpengene tilbake med reelle verdier. For låntaker betaler med penger hun eller han har fått for sitt arbeide, en reell verdi.

Som ikke usery eller åger er nok, forsøker finansnæringen også å plyndre fellesskapet så snart den får anledning som denne saken viser, som nok er toppen på et isfjell. Vi kan se at MSM nedtoner disse sakene, for de går hurtig ut av nyhetsbildet, men så eier da også bankkartellene vestlig presse og media.

4 Likes

Takk! For tiden følger jeg The Sam Vaknin Interviews, verdens mest intelligente narsissist, og han er klar på at det er mennesker som ham som drar i trådene. Det interessante med Vaknin er at han er så intelligent at han har klart å bryte ut av sitt eget ego og se seg selv utenfra, IQ over 190, og han ser det nå som sin plikt å advare verden mot mennesker som ham selv!

THE SAM VAKNIN INTERVIEWS - CAPITALISM IS DEAD, SO WHAT IS COMMUNISM?

1 Like

Med 520 milliarder så kan man kjøpe alt og alle nære på. Politi, rettsvesen og politiker er 100% sjanseløse mot finanskapitalen. Globalisering har også resultert i at det kreves samarbeid over grenser før å stoppe den typen av kriminalitet. Bra artikkel…

2 Likes

Når det gjelder kriminalitet, er jeg sikker på at de ikke slår den gjengen som designet skattesystemet. La oss gå tilbake til å skattlegge gjennom inflasjon, det er mye mer sosialt.

Det eneste positive omkring utbytteskatskandalen er å se at det fortsatt finnes MSM journalister som kan og vil utføre gravejournalistik. Særlig Danmarks Radio har siste uke vist takter, som jeg har savnet i mange år. Oppfølgningen er av ymse kvalitet, men jeg vil likevel anbefale interesserte å se på aktualitets- og debattprogrammet Deadline på DR2 f.eks denne:
https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-9/deadline-2018-10-18
Dette er den verste men ikke eneste store finansskandale, som er avdekket i Danmark de seneste år og det merkes at vreden og mistilliten til selve det kapitalistiske system ulmer og begynder at slå gnister. Men hvor skal folk gå?..finnes det politikere eller organisasjoner, som har kraft til å gjøre noe?..eller er det bare et ustoppelig kulturelt og moralsk kollaps vi er vitne til?

3 Likes

Jeg ser det på en annen måte. Systemet er designet for å gå til helvete. Det å åpne finansmarkedene for en slik type spekulasjon inviterer til å gjøre sprell som dette. Det er faktisk ikke mulig å opprettholde et sådant system og samtidig ha kontroll på det. Vi vet fra tidligere artikler her at aktører som Deutsche Bank har ti ganger så mye kapital i omløp omkring spekulasjoner og trading som reelle økonomiske transaksjoner. Hvem har oversikten og hvordan påvirker dette global økonomi? Ingen, og ingen vet det!

3 Likes

Nei, det kan du si, og mange av transaksjonene gjøres til og med automatisk v.hj.a algoritmer.

Og nei, jeg ser som sagt heller ikke hvor den politiske kraften skal komme fra, som skal ta makten tilbake fra finanssektoren. Men det er likevel en form for lettelse, at det ikke går an å skjule denne råttenskapen lenger i MSM…i hvert fall synes jeg fasaden slår store sprekker i danske medier. Selv tidligere formann for det konservative folkeparti Per Stig Møller har ytret at kapitalismen holder på å begå selvmord…Med de andre saker om korrupsjon og hvitvask, som verserer i DK, tror jeg faktisk at noe må skje…det har oppstått en besynderlig allianse mellom Dansk Folkeparti, Socialdemokratene og Sosialistisk Folkeparti. Kanskje kan de få til noe etter et valg…

Man kan spørre seg om det er verdt for nordmenn i det hele tatt å beskjeftige seg med danske forhold. Men jeg tror det…Danmark er en form for forstørrelsesglass for hvilke krefter, som er i sving og som kanskje bliver tilslørt av oljerikdommen i Norge. I Danmark er også rivaliseringen mellom USA og Tyskland om innflytelse i Europa mere tydelig enn i Norge, særlig via Nordstream 2…

2 Likes

Den gamle gressrotsorganisasjon for rettferdig fordeling “Mellemfolkelig Samvirke” har engasjert seg i finanskaoset:

I tillegg har en komiker på DR på sett og vis oppfordret til demonstrasjon mot Danske Bank, på tross av sensur: https://www.bt.dk/film-tv-og-streaming/dr-vaert-sat-paa-plads-af-chefen-jeg-risikerer-at-miste-trovaerdighed

Jeg håper (og tror faktisk til dels) dette er starten på et reelt forsøk på å ta Danmark tilbake…

Også innenfor forskningen er det nå blitt moderne igjen å studere klasseskel, maktfordeling og elitens organisering se f.eks her https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-organization/staff/aglioa

Jeg tror kanskje den viktigste kraft mot eliten i Danmark er selveste Janteloven…Jante ligger jo som bekjent i Danmark…og heter egentlig Nykøbing…

1 Like