Nyheter MDTV Forum Om Doner

Krigspartiene tapte i Ukraina


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/krigspartiene-tapte-i-ukraina/

Parlamentsvalget i Ukraina ble et braknederlag for krigspartiene. De partiene som har vært pådrivere for krig mot utbryterrepublikkene i Donbass, det vil si i første rekke partiet til eks-president Petro Porosjenko, Europeisk Solidaritet, og «gassprinsessen» Julia Timosjenko, Fedrelandet, fikk bare 17 prosent til sammen. Hvis en legger til enda mer høyreekstreme partier er det under…


#2

En klar majoritet av demokratiske og reformvennlig krefter vant valget. Ikke fordi disse kreftene alene står for en stopp på Russlands agresjon og krig mot landet, men hovedsaklig fordi folket er lei av oligarkiet. Så til Nistad:det finnes ikke noe krigsparti i Ukraina. De finner man bare i nabolandet.
Det gledelige med valget, er at det viser en demokratisk utvikling, som man ikke finner i noen av de tidligere Sovjet-republikken. Det er et hav av forskjell på Putins manipulerende valgprosessen og det vi i dag ser i Ukraina. Det er tilstrekkelig å lese rapportene fra OSCE, fra Europarådet og de NGO’ene som har deltatt som observatører.
Når det gjelder Ukrainas evner til å skape fred i Donbas, så er det jo først og fremst Russland som må gjøre sin øvelse i tråd med Minsk-avtalen. Les OSCE-rapporter daglig og forstå at det kun er den Russiske krigsmaskin, med sine lokale militser og leiesoldater fra Wagner Group og andre (finansiert av oligarken Prigozhin) som konsekvent bryter våpenhvilen. Gjensidig utveksling av fanger har de heller ikke forholdt seg til (gjensidighetsprinsippet er hele tiden brutt) Tilbaketrekning av tungt artilleri forholder de seg heller ikke til, selv ikke nå under den siste avtalen som ble inngått 21. juli. Så hvordan skal man da kunne få til reelle forhandlinger, uten at Russland virkelig tar inn over seg at de faktisk må bidra. Generelt sett virker forhandlingsløsninger fjernt når vi vet at Russland gjennom sin imperialisme har brutt et 10-talls internasjonale avtaler.
Men hvordan skal man få Russerne til å forstå og respektere internasjonale lover og konvensjoner?


#3

Jeg synes du hevdet at russerne også var i mot krigen? Nå må du bestemme deg - er du sint på russerne eller Putin?
Det er vel for mye å håpe at du setter ditt elskede Ukraina , inn i et større perspektiv? For deg er det russerne som er slemme, for det har de vært før. Det er slikt det blir borgerkrig av det, O’laffen min.


#4

Valget i Ukraina er først og fremst en bekreftelse på innbyggernes håp om å gjøre noe med korrupsjon og oligarkeriet. Valget er også en ny bekreftelse på Ukraineres ønske om å vende seg mot vest Europa. Det vil si de samme verdiene som det folkelige Maidan opprøret sto for.

Ønske om fred er selvsagt sentralt hos alle Ukrainere. Ze har invitert Russland til samtaler. Så gjenstår det å se om det høgreekstreme Russland gjør.


#5

Ikke gjør deg mindre begavet enn du er. Da jeg skrev at Russerne er i mot krigen, ble det selvsagt skrevet om (og understreket) den vanlige Russiske borger. Det er Putin, hans imperialistiske lakeier i Kreml, samt de Russiske oligarkene som tjener penger på krig som ivrer for imperialismen. Ordet slem, er en term du bringer inn. Forstår du nå?


#6

Ja, det var det jeg trodde. Du holder deg med busemenner.


#7

Så får vi se hvor mye fredsønsket er verdt, både for presidenten og folket. Jeg vil gjerne at noen minner meg på sist noen holdt det de gikk til valg på - samme hvor.


#8

Da vil jeg råde deg til å følge med på Ukrainske nyheter etter 1. oktober (nytt parlament på plass). Flere web-news er på engelsk - og ikke eid av oligarkene.


#9

Har du noen linker - så ville jeg sette pris på det. selv om jeg forstår det kyrilliske alfabetet, blei det for mange kasus for meg - jeg lærte aldri tysk heller.


#10

I det større bildet, uten å utrope busemenn på noen av sidene, er det økonomien som rår.

Krigsparteiene i Ukraina har ødelagt landets industribase, kastet tusenener på tusener ut i arbidsledighet og fått hyperinflasjon og tomme butikkhyller som resultat.

Ikke rart vanlige folk velger seg et alternativ.

Nå forsøker man kanskje å få til kompromiss med Donbass og folket som lever der og som vil leve i fred.
Og får man til fred i hele Ukraina, så håpen man øyensynlig på en Ukrainsk versjon av MAGA, -Make Ukraina Great Again, få åpnet de stengte fabrikkene som mistet sitt eneste marked i Russland (VI vil ikke kjøpe en spiker fra Ukraina, bare selge dem våpen…) og få igang handel igjen.

Dette er mye v iktigere enn å krangle om hvem som er de veste busemenn, for i dette området finnes det nesten bare busemenn, de er korrupte busemenn i tillegg…

Og Krim er en tapt sak. Om ikke Krim er russiske område, så er det hsitorisk sett snarere tyrkisk område, og den kanna med ormer er det ingen som vil åpne…


#11

Da må du vise oss hvordan Putin demonsterer imperialistiske ambisjoner, for det har jeg ikke fått med meg gitt. Og den som trekker inn i intelligens i debatten, bør helst kunne dokumentere sine påstander, ellers blir det rett og slett for dumt.


#12

Wow, du spør om dok. på Putins imperialistiske ambisjoner? Jeg trodde i min enfoldighet at det var innlysende, men kan jo gi deg følgende kriger med indirekte overtakelse av kontroll:

 1. Afganistan (i 1978?)
 2. Transniestra
 3. Georgia (fra 2008)
 4. Ukraina fra 2014 (og fortsatt krig)
 5. Syria (fra 2015)
  5, Diverse Afrikanske stater (med indirekte kontroll gjennom leiesoldater
 6. Venezuela (fra 2018)

Husk at indirekte kontroll er et resultat av moderne hybrid krigføring, og hvor det imperialistiske element først og fremst innebærer økonomiske kontroll, hvor det okkuperte område utnyttes økonomisk av Russland. Ref Ukraina hvor Russland tar ut store megder kull mer eller mindre gratis, som resultat av krigsinnsatsen. Det ser vi nå også i de afrikanske statene hvor Russisk gerilja hjelper de korrupte makthaverne.


#13

Du kan få noen engelsk-språklige:

 1. https://www.unian.info/ (den mest objektive)
 2. https://en.hromadske.ua/ (den mest analyserende)
 3. https://112.international/ (kanskje den mest pro-russiske)
 4. https://www.ukrinform.net/ (av og til gode analyser)

Felles for alle, er engelskspråklig, samt ikke eid av oligarker (muligens med unntak av 112, hvor det ryktes er eid av Medvedchuk, oligarken som er på god for med Putin)
Det finnes selvsagt flere, men det er for mange som er eid av oligarker og selvsagt preget av det.
Håper dette kan være til nytte


#14

Det er ikke rart du fremstår som fullstendig hjelpeløs - du vil jo ikke prøve å forstå verden du lever i. Du vil bare ha et lag å heie på.


#15

Hvorfor bruker du uttrykk som Moskal da, om du ikke mener at russere er undermennesker?