Nyheter MDTV Forum Om Doner

Krigen mot Syria ble forberedt for lenge siden og den bygger på en ny militærdoktrine

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/09/krigen-mot-syria-ble-forberedt-for-lenge-siden-og-den-bygger-pa-en-ny-militaerdoktrine/

Av Pål Steigan. En vanlig misforståelse er at krigen mot Syria begynte etter at et opprør i landet ble slått ned i 2011. Denne misforståelsen blir holdt i live av de store mediene fordi den tjener militære og politiske formål. Syria var blinket ut som krigsmål for USA minst ti år tidligere. Da George W.…

3 Likes

Takk for at du er så klarsynt, Steigan. Selvfølgelig er dette en plausibel grunn. Krigen skal jo gå koste hva det vil. Til og med Trump måtte snu. Den krigen som er nærmest nå er den i Venezuela. Anders på Jiinge skriver litt om den. Her tipper jeg at de vil sende Theresa Mays filmteam White Helmets. Hva kan de finne på?

3 Likes

Folket må jo være ganske dopa som ikke reiser seg mot dette tyrraniet.
Ikke bare ødelegger dette de landene som blir invadert.
Det ødelegger også Europa som må bære konsekvensene for de stakkars menneskene som opplever at landene deres blir ødelagt.
Ja , det er en ‘styggemann’ som er laus !!

2 Likes

Det har jo gått ganske langt når USA har gitt opp å skape stabilitet i verden. Men som vi har sett så har alle regimeendringene til USA skapt kaos i disse land. Da kan det være like greit å lage kaos helt i utgangspunktet, det vil også bli mye billigere.

USA har ca 300 millioner innbyggere og krever altså å få dominere en hel verden hvor det på sikt vil bo noe slikt som 7-9 milliarder mennesker og hvor bare Kina alene har mer enn 1 milliard innbyggere. Det er urealistisk å feks tro at dollar i all framtid skal være dominerende valuta for internasjonal handel. Men med kaos i resten av verden kan nok USA klare å forlenge dollarens eksistens en stund til og kanskje muligens også en god stund til. Det ser ut som USAs viktigste allierte nå for tiden er Saudi Arabia (og feks ikke EU slik som før). Samarbeidet mellom USA og Saudi Arabia dreier seg bla om at olje fra Saudi Arabia og helst fra alle land i Midt-Østen kun skal selges i dollar. Dette tvinger verdens øvrige land til å skaffe seg dollars og sikrer dermed dollarens dominerende status. Men som vi vet skjer det noe i denne forbindelse ved at land slik som Russland, Iran og Venezuela nå selger olje også i annen valuta. Men likevel selges fremdeles nesten all olje i dollars.

Kaos i verden kan ha flere fordeler for USA så lenge det er mulig å kunne få eksportert råvarer fra kaos-områdene. EU kan feks bli rammet kraftig av andre lands kaos, og EU (inkl euro) kan bli svekket. I turbulente tider har man sett at penger søker sikre havner, og dette betyr i praksis veldig ofte at penger flyttes til USA.

Kaos vil senke levestandarden i kaos-landene og forbruket av ressurser i disse land vil avta tilsvarende. Dette kan feks forhindre at prisen på olje og på andre kritiske ressurser blir for høy. Det ser ut som en oljepris på 110 dollar eller mer fører til stagnasjon eller sammenbrudd i kapitalistiske økonomier. Og det vil bli meget alvorlig for jordbruket hvis det feks skulle oppstå mangel på fosfor. Det er mulig at et slikt kaos som dette også vil føre til redusert forurensing og dermed til lavere totalt CO2 utslipp i verden. Det kan vise seg at kaos (made in USA) blir både løsningen på klimakrisen og på ressurskrisen (men altså på en destruktiv måte).

1 Like

Hvis vi nå ser pokerspillet på avstand er det vanskelig å se utfallet. Hvis man derimot ser for seg spillet etter at de har lagt kortene på bordet og delt ut på nytt, vil jeg komme med følgende påstander.
Ettersom Trump jobber for USA og amerikansk økonomi er det parametere her som ikke har vært oppe til diskusjon. Det står klinkende klart fram at hvis de får kontroll over Venezuelas 35% av kjente oljeforekomster på denne kloden kan handelskrigen mot Kina ende opp med helt andre resultater enn vi ser for oss i dag. Dollaren vil styrke seg. Man kan i større grad kontrollere/sanksjonere andre land fordi man har noe de må ha. Man kan også kontrollere volumene og dermed prisen i større grad. Det siste er nok det viktigste. Hva gjør forrestn Tyskland om fem år når all oljen fra russerne går østover og USA har kontroll på en tredjedel pluss frackingdelen de har selv? Jeg ser Europa som taperen i alle mulige scenarioer, også uavhengig av disse.

1 Like

Det er flere poenger her som det er lett å være enige i.
Som at krigen mot Syria har vært på agendaen i lang tid, både annonsert og utsatt men hele tiden bygd opp. Videre at den teknologiske utviklinga påvirker krigsscenarioene og at propagandakrigen erobrer flere scener (det har vel alltid vært slik indoktrinering/propaganda har spilt en avgjørende rolle for herskerne. men sosiale media og nettet er jo også et tveegget sverd for makta, slik boktrykkerkunsten også fa allmuen muligheter…)

Det er imidlertid en ting som “skurrer” for meg: At en kaosstrategi skal være en farbar vei for et imperie som har ambisjoner om å kunne bestå. Hvis vi ser på empirien de siste tiåra, så hadde jo USA mål om å skulle ta kontrollen over Afghanistan og Irak, og gjennom regimeskifte i Syria flytte dette landet over i sin innflytelsessfære. Vi kan vel ikke si at det kaoset de har skapt disse stedene har styrket USA, eller deres samarbeidspartneres stilling? I Afghanistan rykker hovedrivalen Kina inn i kampen om ressursene, fulgt tett av India. Russland ligger vel også bedre an, trass i mindre økonomiske muskler. I Irak har både Teheran og Moskva større innflytelse, og i Syria har Russland sannsynligvis parkert USA sitt framstøt. Libyakrigen, som ble et eksempel på å skape kaos-stater, har verken styrka USA sin innflytelse i Libya eller i Afrika for øvrig. Så jeg trekker vel den slutningen at kaos-strategien ikke er noen farbar vei for et imperie som vil bygge seg opp makt og innflytelse. Men den kler jo en synkende hegemon som desperat bruker sin våpenmakt til å holde mest mulig kontroll og hindre rivalene fra å vinne fram. Derfor bør vi sjølsagt forberede oss på nye destruktive framstøt, hvor Venezuela nå står utsatt til

1 Like

Legg merke til at denne strategien og denne doktrinen ble utformet da USA var en hegemon uten utfordrere. Den fungerte i Libya, for da unnlot Russland og Kina å sette ned foten. Den ville ha fungert i Syria også hvis ikke Russland hadde gått inn på Syrias side. Hadde ikke Syria fått russisk støtte er det svært mye som taler for at Syria i dag ville ha vært delt mellom ulike jihadistiske militser, og både for Israel og USA ville det ha vært en ganske ideell situasjon. Denne strategien er nå blitt utfordret av Russlan, og den blir også utfordret av Kina. Etter 2015 er det tvilsomt om den kan brukes til noe som helst.

1 Like

Den fungerte til å skape kaos i Libya ja, men det var vel ikke målet? Og målet var ikke kaos i Syria…bruken av jihadister var jo heller ikke noen suksess. Mitt poeng er at en strategi som sikter på å skape kontroll gjennom kaos ikke er noen god strategi for et imperium som vil beholde sin innflytelse. Og det har vel vist seg at det heller ikke funka i perioden 2000 til nå?

Det som gavner den ene bøhøver nødvendigvis ikke gavne den andre. det Steigan forsiktig ymtet om her er planene for et stor-Israel, og de ønsker jo ikke at noe særlig infrastruktur skal stå i veen for dem. Legg derfor merke til hvodan amerikanerne i tide og utide tar ut mest mulig infrastruktur i landene de bomber. Jeg vil ikke utdype dette noe mere.