Nyheter MDTV Forum Om Doner

Krig med ”fredliga” medel dödar också människor

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/krig-med-fredliga-medel-dodar-ocksa-manniskor/

USA utsätter en lång rad länder för allt hårdare sanktioner. Det är en form av krig med lika förödande och dödliga följder som väpnade konflikter. Och Sverige spelar med. Av Patrik Paulov. Denne artikkelen ble først publisert i den svenske avisa Proletären. Den 5 augusti undertecknade Donald Trump en presidentorder om att frysa alla tillgångar…

Det fine med krig med “fredelige” midler er at verdensopinionen (MSM) og vestlige politikere finner det akseptabelt. Norske politikere samtykker stilltiende til alt USA foretar seg. Selv når USA truer sine allierte til “lydighet” om å følge sanksjonene, sier de ingenting. Man skulle trodd at et slikt lavmål ikke var mulig, man skulle forventet at noen sto opp og kjempet for folkerett og anstendighet.

Denne innstillingen er kanskje farligere for verden og dens fremtid enn hele klima-spørsmålet. Men Klima er hyggeligere å snakke om, og så kan man bare legge flere avgifter på folket og late som at det løser problemet.