Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kraftsalve fra Ap-ordfører: Bruk baufil på utenlandskablene!

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/kraftsalve-fra-ap-ordforer-bruk-baufil-pa-utenlandskablene/

Av Halvor Fjermeros. Det startet med Vestlandsoppropet. Nå kommer Sørlandsoppropet. Stadig nye opprør mot EU-organet ACER og kraftkablene reiser seg nå på vegne av den kraftforedlende industriens hjemkommuner. Fremst i fronten er ordfører Arnt Abrahamsen i industrikommunen Farsund. -Hadde det vært opp til meg, så hadde jeg brukt baufil på alle kraftkablene over Nordsjøen og filt dem…

1 Like

På et eller annet tidspunkt kan det kanskje bli mulig å legge inn eksportavgift på utenlandskablene (men da mot EUs vilje) slik at situasjonen kan ligne mye mer på kraftutveksling enn på ensidig strømeksport.

Når Trump kan innføre fair trade som et prinsipp (dvs balansert handel hvor eksport=import) så kan det på sikt kanskje være mulig å kunne gjøre noe lignende også i Norge når det gjelder eksport og import av strøm.

Vi kan for tiden se at den amerikanske oljeprisen (WTI-oljeprisen) omtrent ligger 5 dollar lavere enn den internasjonale oljeprisen (Brent-oljeprisen), dette startet allerede høsten 2017 (da Brent-prisen i januar 2018 lå på 70 dollar lå WTI-prisen på 65 dollar). Det samme skjedde også i perioden 2011-2015 hvor WTI-oljeprisen i USA lå systematisk 10-20 dollar lavere enn verdensmarkedsprisen. For USA er det tydeligvis lov til å beskytte innenlandsk energipris, men det samme skal altså ikke være tillatt for Norge. I mange år har USA hatt eksportforbud mot eksport av olje fra USA.

1 Like

Nok et politisk krumspring fra Erna “hun vil be om ny vurdering av lovlighetene i prosessen med tilslutning til acer”. For all del ikke vent og se.