Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kraftpolitikken – flere myter og paradokser


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/kraftpolitikken-flere-myter-og-paradokser/

Av Odd Handegård. Myten om at den norske kraftprisen har vært lav i en årrekke, er ikke den eneste myten i norsk energipolitikk (økningen i profitt til norsk kraftbransje er nå på langt over 1.000 %). Selge dyrt og kjøpe billig? En av bransjens aller mest populære eventyr er forestillingen om at Norge eksporterer og…


#2

En bredside som fortjent fra Handegård til de politikerne som som i kriminell naivitet, og til de politikerne som i kald beregning, har overlatt suvereniteten og selvråderetten over vannkraften vår til Brussel og ACER, som gjør prisen på strøm til husholdninger og industri her til gjenstand for spekulasjon.

Vi må ha full råderett og suverenitet over egne naturressurser som vannkraften for å sikre at egen befolkningen får stabil, ren og rimelig strøm, og da må vil ut av EØS/EUs grep som agentene for global storkapital som tok over AP etter Nordli, og de andre borgerlige har fått oss inn i.

Da må folket forstå at vi må få politiske partier som setter land og folk først, og sikrer at våre naturressurser blir folkets eiendom. På det politiske partibarometeret er de lagt under “de andre”, men kystpartiet er i hvertfall krystallklar på dette.


#3

Det som er poenget her Handegård, er at vi har politikere som har bein nok i nesa til å gjøre Norge til et lønnsomt land!

Vi har kapasitet til å lage pumpekraftverk, hvor virknisgraden er over 80%!

Da kan vi balansere kraften i Europa, hvis vi har nok kraftkabler.

Mange kraftverk i Europa betaler forbrukere for å bruke kraft i de periodene de har for mye. Hvorfor kan de ikke betale Norge for det, slik at vi får 2Kr/KWh, og selger den for 6Kr/Kwh?

Da tjener vi masse penger. Dette er ren teknikk. Hvis politikerne ikke skjønner dette, får vi velge noen andre som er bedre kvalifisert!!!


#4

Hva skal vi med mer penger? Vi importerer da nok skrot som det er. Og det er det eneste du kan bruke dem til.


#5

Det er ein dårleg ide å byggje pumpekraftverk i Noreg for å balansere balansere vindkraft på kontinentet.
Eg skal ikkje gå gjennom den lange lista med den store naturskaden det vil bli i Noreg med effektkøyring, svære utbyggingar rundt kraftverka og storstilt utbygging av kraftliner innenlands for å forsyne mellom 10 og 20 nye utanlandskablar for å få nok effekt.

Det er tre andre grunnar til å gå mot dette:

  1. Sjølv om den norske effektkapasiteten mot utlandet blir auka til 40.000 MW (i dag er i ferd med å bli 8000), så blir dette som å drifte ein Tesla med eit lommelyktbatteri. Kontinentet har behov for ufatteleg mykje meir, slik at dette er ikkje ei løysing for dei.

  2. Verknadsgraden blir låg. Eit pumpekraftverk har ein verknadsgrad på rundt 80%, men ein må i tillegg ta med tapet i kraftoverføringa mellom pumpekraftverket og til sentralt i Kontinentet, tur/ retur. Pumpekraftverk på Sørlandet vil koma best ut, men total verknadsgrad blir sannsynlegvis noko under 70%.
    Det er fleire alternativ: a) utbygging av pumpekraftverk på kontinentet (det er mykje fjell der som kan huse pumpekraftverk, med langt kortare leidningar enn frå Noreg.) b) bruke nedlagde gruver og tunnellar til lagring av energi med trykkluft. Det er ein fungerande prototyp i Sveits, med verknadsgrad 73%: https://alacaes.com/ . Det er mange nedlagde gruver i Tyskland, Polen etc, og då får ein kort veg mellom energilageret og produksjon/ forbruk. Slike trykkluft energilager gir nesten ikkje inngrep, og vil redusere behovet for kraftleidningar. Det er også andre metodar for energilager det blir forska på.

  3. Nettet på Kontinentet opplever aukande ustabilitet, med aukande tal (mange) utfall av straumtilførsla. 10. januar var nettet i Sveits, og dermed sannsynlegvis også store delar av nettet i Tyskland og andre land rundt, nære på å oppleve total kollaps, som kunne ha ført til fleire dagar utan straum før ein kunne få nettet opp att.
    Årsaka er raskt fluktuerande produksjon frå vindturbinar og solceller. Turbulente vindtilhøve/ skiftande vindstyrke, og plutselege skyar som stansar sola, er sentralt. Dette krev gode energilager, både langsiktige og raske for balansering, og det har det ikkje vore investert tilstrekkeleg i, samtidig med utbygging av fornybar energi.
    Denne situasjonen kan ikkje pumpekraftverk i Noreg, med lange overføringsliner bidra særleg til. Det kan tvert om vera slik at dei lange overføringslinene kan gje eit ekstre bidrag til problem med å stabilisere nettet. Stabilitet i eit nett er ikkje enkelt, og lange liner kan gje ekstra stabiliseringproblem. Ein må også sjå på om Noreg kan få eit aukande stabiliseringsproblem gjennom å bli knytt tett til europeisk straumnett med eit stort tal kabler.


#6

Sist jeg sjekket NorthConnect kabelen var estimatene for denne kabel at det ville skje strømeksport 70% av tiden og strømimport 10% av tiden (og ingenting 20% av tiden). Hvis denne kabel kun skal reserveres for vindkraft tur/retur mellom Skottland og Norge så høres det ut som om man vil få import 10% av tiden og eksport kun 10% av tiden. Dette kan umulig være et lønnsomt kabel-prosjekt?


#7

Hva vi skal med penger? Vi kan bygge ut en infrastruktur i Norge før den blir verneverdig! Det er også god miljøpolitikk. Har du noeng ganger kjørt på den flotte hovedveien fra Kristiansand til Stavanger, for ikke å snakke om fra Stavanger til Trondheim? Det er jo ikke rart at det er en turistattraksjon :grin:

Dessuten trenger vi mye mer penger til eldreomsorg etterhvert, men det har kanskje gått forbi huset ditt? :grin:


#8

Du har en del poenger her madslo. Jeg mener ikke at Norge skal være den eneste reguleringen for kraft i Europa, men vi kan være med å bidra, på samme måte som vi ikke er den eneste leverandør av olje og gass, men vi tjener likevel penger på det. Skjønner?

Å utbygge massiv pumpekraftkapasitet på del av de store kraftverkene vi har langs kysten vil medføre en mye mindre inngripen i naturen enn å bygge nye andre steder - også mye billigere, fordi det meste er allerede på plass.


#9

Dette går på politikk og forhandlinger SHO. For å si det kort: Vi trenger en ny Jens Evensen og Arne Rettedal, slik vi hadde når det gjalt olje - innenfor strøm!


#10

Du er klar over hvordan penger fungerer? Du forstår at det ikke bare er å bruke Euro på eldreomsorgen, om vi ikke vil utføre den i Spania da?
Hvis vi bruker energien her hjemme, kan vi varme opp husene vi har eldre i - og vi kan la de som utfører omsorgen få varme hus, og da trenger de mindre penger - det er også en måte å tenke på - har du tenkt på det?


#11

Skal man forhandle med EU så må man være villig til å sette makt bak kravene som feks å skru av deler av norsk gasseksport til EU, det er nok kun et slikt språk som dette EU forstår. EU er jo feks villige til å la Hellas ligge nede i fattigdom de neste hundre år. Vi kan ikke regne med særlig mye velvilje fra EU. Og man må kjempe for noe som er veldig viktig og som både regjeringen og folket står samlet bak hvis man skal bruke drastiske virkemidler i forhandlingene med EU. Det er ikke noe poeng å kreve å få gjennomslag for noe som viser seg å være ulønnsomt eller å ha en helt minimal lønnsomhet. Tenk om man en dag kommer opp med en løsning for lagring av kraft fra vindmøller på kontinentet (det siste jeg hørte om var feks oppvarming av metallplater som deretter kunne spyles med vann og som kunne generere damp til å drive dampturbin påmontert strømgenerator).


#12

Jada, jeg har skjønt poenget ditt. Mitt poeng er at vi ikke skal selge vår strøm til utlandet, vi skal bare tjene penger på å utnytte deres hjelpeløshet. Det kan vi, men for å gjøre det, trenger vi gode og bestemte politikere!


#13

Ikke hør på konspirasjonsteorier SHO, akkurat som som madslo. Han sendte en link som fortalte at de kunne lagre trykkluft!..Da forstår de ikke det enkle prinsipp at et fjell fiser akkurat like mye som rompa, og det blir svært lite igjen …:grin:

Det vi trenger er politikere med Ryggrad!

Vel, og kanskje litt forståelse…Jeg ble redd da jeg som sivilingeniørstudent satt på siden av noen fra energikomiteen i Stortinget på vei på flyet fra Oslo til Trondheim…Jeg har fortalt det før:grin:


#14

Du har ikke sjønt noe som helst, dessverre. Hvis vi ikke kan bruke dem, så er det helt irrelevant hvordan vi erverver dem. Å utnytte andres hjelpeløshet er jeg i mot, uansett.


#15

Jeg uttrykte meg kanskje litt feil AnneBrit.

Det jeg mente å si var at vi kan hjelpe dem i deres hjelpeløshet, uten at vi lar oss selv utnytte, men tjene penger på det. Da har begge fordeler av det. “Let’s make a good deal!”


#16

Hvis jeg har noe som du har lyst på AnneBrit, og du har noe som jeg har lyst på, så bytter vi, og begge blir fornøyd. Det er det handel går ut på!


#17

Dream on, du, Petter. Det er alt jeg kan si.


#18

Bare tenk litt…

Hvis jeg liker å fikse ting og du elsker snøvær. Er det ikke bedre da at jeg fikser noe for deg og du løper ut til butikken, i det forferdelige snøværet, og handler for meg? Da gjør vi begge det vi liker, er fornøyd og er effektive.

Hvorfor skal vi gjøre alt det vi ikke liker selv. Er det ikke bedre å finne noen som liker det, og så gjør vi noe som vi liker selv, men som andre ikke liker, eller kan…

Det er det handel går ut på. Har du fått med deg det?..:grin:


#19

Du er tungt inne i mytologien, skjønner jeg.


#20

Vel, jeg synes ikke jeg har fått noen veldig gode svar her, verken når det gjelder politikk eller teknikk. Ikke noe velbegrunnet eller med tyngde, spesielt faglig sett,

Derfor gir jeg meg her.