Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kraftig motstand mot vindkraft i Tyskland


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/08/kraftig-motstand-mot-vindkraft-i-tyskland/

Tysklands og Angelas Merkels store prestisjeprosjekt har vært Die Energiewende, den gigantiske omlegginga av Tysklands energisystem. Vi har tidlgere vist et dette prosjektet er i alvorlig trøbbel. Ett av satsingsområdene har vært såkalt fornybar energi i form av solceller og vindindustri. Tysklands energimiks varsler trøbbel Man skal ikke ha reist mye i Tyskland før man…


#2

Vi må få reversert dette her og gjøre Frøya til nasjonaløya vår, på samme vis som vi har en nasjonalfugl, nasjonalstein, nasjonalblomst etc., trenger vi også ei nasjonaløy, og dette må bli Frøya!


#3

Må nyansere litt når det snakkes om en “skog av vindturbiner over alt”. Det er en klar splitt mellom nord og sør. Kjører man bil i delstatene Hessen, Bayern, Baden-Württtemberg f.eks er det ikke mange møller å se i det store og det hele, men desto flere solpaneler på bygninger. Dette er nok mest betinget av at vindforholdene er langt bedre i nord, og motsatt solforholdene i sør. Men det kan også være andre bakenforliggende årsaker som f.eks i Bayern hvor innbyggerne er kjent for å være veldig konservative med mange vakre byer og landskaper. Det skal nok mer til for å få en godkjennelse der enn de fleste steder i nord.

Men uansett, begynner tyskerne å fjerne endel av vindturbinene sine vil man i de aller fleste tilfeller ikke se spor av dem, i motsetning til i Norge. Riktignok vil fundamentet bli liggende i de fleste tilfeller, det vil være svært ressurskrevende å grave opp en betongklump på flere hundre tonn per mølle som ligger et par meter nedi bakken eller så, men se den vil man ikke. Det kan også brukes om igjen om man velger å skifte ut den gamle vindturbinen.