Nyheter MDTV Forum Om Doner

Krafta er vår! – høyspent arbeideropprør i emning

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/krafta-er-var-hoyspent-arbeideroppror-i-emning/

Av Halvor Fjermeros. Denne gang er det alvor. Opprøret mot EUs energiunion ACER berører den norske industrifolkesjela. Først kom Vestlandsoppropet, så Sørlandsoppropet, og i går kom Fellesforbundets største avdeling på banen og sa at nok er nok. Sist torsdag sto vi på torvet i Kristiansand i en allerhelsikes snøstorm og et drev av sludd som…

3 Likes

Parolen Nei til ACER og Utenlandskabler (eller nei til ACER og flere utenlandskabler) høres ut som en god parole. Det er ikke alle som vet hva ACER er for noe (og ACER er vel egentlig bare det første lille skrittet på veien mot fullstendig fri flyt av energi innenfor EU/EØS og kanskje på sikt også tvangsmessig utbygging av mer vannkraft i Norge, ikke for å dekke Norges behov for energi, men for å dekke EU-landenes feks Tysklands behov for mer energi?). Dette med utenlandskabler er det enklere å forstå konsekvensene av og en slik parole er ganske intuitiv og vil kunne nå fram til flere folk enn en parole som bare sier nei til ACER.

2 Likes

Det er ikke slik at EF/EUs strategi for styring med europeisk energi startet med vedtak om ACER i 2009. De som har vært med i kampen mot EUs markedsliberalisme siden før folkeavstemminga i 1972, vet at norsk medlemskap i EF, ville ha ført til store problemer for den kraftkrevende industrien. Harmonisering av kraftprisene, både til husstander og næringsvirksomheter sto på dagsorden, i henhold til EFs konkurranseregler.

Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland sendte ut et rundskriv til departementene, 13. juni 1988, om nå skulle alle nye lover og forskrifter i Norge harmoniseres med EUs rettsakter, det vil si direktiver, forordninger og dommer i EU-domstolen. Det var seks år før et knapt flertall i Stortinget godkjente EØS-avtalen, som en midlertidig ordning før fullt medlemskap.

Statsråd Eivind Reiten (SP) la fram forslag til en ny energilov, som trådde i kraft fra 1. januar 1991. Den hadde full støtte fra Arbeiderpartiet og de borgerlige partiene og ble beskrevet som verdens mest liberale energilov. Imperiebyggerne i Brussel, som hadde store problemer med å ta kontroll over EU-statenes energipolitikk, så at utenforlandet Norge hadde tatt grep som de gjerne ville følge opp. I dag er den norske energiloven en del av EØS-avtalen. Det er derfor ikke mulig for et flertall i Stortinget å reversere dette lovverket, før vi har sagt opp EØS-avtalen.

Hvis Stortinget med nødvendige flertall avviser norsk tilknytning til energibyrået ACER, betyr det ikke at vi vil gjenvinne suverenitet over norsk energipolitikk. Både kampanjen og det politiske fokus på ACER er utmerket, men kampen må fortsette mot EØS-avtalen og deretter den norske energiloven.

4 Likes

Vi kan anta at en flott karriereavslutning med gunstige pensjoner venter Barth Eide & Co som gjenytelse fra EU (finanskapitalen). Så hva kan vi folket stille opp med for å få de til å stå på vår side? Vår respekt og anerkjennelse? Det betyr lite om de forakter oss i utgangspunktet.

1 Like