Nyheter MDTV Forum Om Doner

Kosovo 1999: Krigen ble gjort mulig av propaganda


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/kosovo-1999-krigen-ble-gjort-mulig-av-propaganda/

Av Tobias Riegel. Da NATO-krigen mot Jugoslavia begynte for 20 år siden, skjedde det etter en intensiv medieoffensiv og en politisk kampanje for å forberede det folkerettsstridige angrepet. Krigspropagandaen man brukte den gang, blir delvis også brukt i dag til manipulasjoner. Da NATO-flyenes bomber falt på Serbia/Rest-Jugoslavia den 24. mars 1999, hadde det allerede vært…


#2

Til min store skam må jeg innrømme at jeg den gang falt fullstendig for fortellingen om folkemorderiske serbere og frigjøringsheltene i UCK.

Jeg husker også de voldsomme hatkampanjene i pressen mot folk som våget å si noe annet, som den milde østerrikske forfatteren Peter Handke. Han ble demonisert også i Norge. Huske jeg rett, var snakk om boikott av bøkene og at han ikke skulle få lov til å holde foredrag på litteraturfestivaler og universitetet i Oslo. Her ble det statuert et eksempel, som nok fikk mange andre intellektuelle og politikere til å tie.


#3

Hvor mye man henviste til nasjonalsosialismen i denne opinionsdannelsen, ble lagt merke til i 1999:

«Om det er Saddam eller Slobodan, så er Adolf Hitler alltid tilstede der Vesten bomber. Emnet Kosovo beskrives med ord knyttet til nasjonalsosialisme: folkemord, deportasjon, konsentrasjonsleirer. I februar minnet forsvarsministeren tyske soldater ved Auschwitz-minnesmerket om Tysklands spesielle ansvar overfor hele verden. I parlamentet kalles krigsmotstanderne for hvitvaskere av fascisme. Utenriksministeren sidestiller «serbere» og «SS.»

Hitler var den første “Hitler”. Spiller ingen rolle akkurat hva han gjorde. Allerede den gangen handlet det om “pots calling the kettle black”


#4

Hvis det er noen trøst så kan jeg tilstå at jeg, for noen år tilbake, trodde at Assad var skurken i Syria-krigen.


#5

Det er håp for oss alle.
Unntaket er selvsagt hvis lønna er avhengig av å gjøre slike ting, da vil man aldri skjønne det.