Nyheter MDTV Forum Om Doner

Koronoaepidemien: Kina tilbyr å hjelpe USA, men krever også svar

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/koronoaepidemien-kina-tilbyr-a-hjelpe-usa-men-krever-ogsa-svar/

Til tross for fiendtlige og til dels rasistiske uttalelser fra både president Donald Trump og andre ledende politikere i USA mot Kina i forbindelse med koronaepidemien, sier Kina at de er villige til å hjelpe USA. Dette skriver den offisielle kinesiske avisa Global Times. Det finnes allerede forbindelser mellom Kina og USA på lavere nivå.…

6 Likes

Men vi ved jo, at Kinas og Ruslands begrundede mistanke mod USA er tabu og straks bliver afvist som fake news og konspirationsteori af USA, EU og deres mainstream medier.

2 Likes

De som kan matematikk vet at dette begynte i Kina. Kineserne vet det også, men hverken de eller deres vestlige forsvarere liker å tape ansikt.

Videre så har man lenge visst om faren.
time bomb

1 Like

Hvor har Russland sagt at dette begynte ikke begynte i Kina? Det var også grensene mot Kina Russland stengte først, og det lenge før vi i vesten gjorde det.

fear racism

Tja, matematikarar kan også ete troll.
Eg held fast på mi melding 15. febr. på denne sida at koronaviruset er eit biologisk krigsvåpen frå USA og Israel mot Kina og Iran, og dei angrepne folka i dei to gamle kulturimperia tvilar nok ikkje på det.
Slo angrepet frå idiotiske overmodige neocons tilbake mot resten av verda?
At flaggermus lever greit med rabies mm er gammalt nytt, og alle kan tru på tilfeldige hendingar, men ikkje ei heil rad, det får vere måte på!

Kina gjekk i full krigsalarm i januar, og fann fort ut at viruset var frå utlandet.
Kina har spora smittestarten til hotellet i Wuhan og dei amerikanske soldatane og til sjukehuset der fem av dei var innlagde.
Smittevernsjefen i USA har uttalt at folk døde av Covid-19 i USA før enn i Kina. Umedvitne smittebærarar på idrettstur? Kanskje, men tilfeldig, - neppe.
Bak store massedrap i historia finn vi ofte sionistiske jødar med finansane i orden, og angrepet kan synes også retta mot USA.
Den komande massedøden i USA vil bli grusom og øydeleggande.
Vi lever i sanning i triste tider.

3 Likes

Jeg deler ditt syn og det er mange som mistenker dette. Selv om det kanskje aldri blir bevist er det nok med alle “tilfeldighetene” rundt dette til å sette sammen puslespillet.

1 Like

Men 'om USA slapp løs Coronachan, så gjorde de det i Kina, og ikke i USA, fordi det var Kina som fikk smitte først. Kina stengte heller ikke grensene sine, men presset andre land til å holde dem åpne, slik at hele verden ble smittet.
1584647715643

Felles skjebne, felles trøst.

Greit nok og sikkert lurt fra et strategisk hensyn.

Men å da fremstille Kina som den store hegenen når de spredte den skiten som hadde rammet dem selv, slik som gjøres av mange her, blir da ganske teit.

Ikke gjør det at flere får tillit til sosialister heller, og på mange måter er det et forræderi mot arbeiderklassen å oppføre seg på en måte som ikke inngir til tillit.

Det er uansett spesielt at amerikanske soldater er i Wuhan og så starter et utbrudd der rett etterpå, og land som blir hardest rammet er altså Kina og Iran, fiender nr. 1 og 2.

Viruset er hendig snill mot barn og kvinner, og tar mest gamle og syke.

Man kunne ikke designet det bedre om man ville hvis det var biologisk krigsføring.

For de som synes det er fjernt å tenke slik er det bare å minnes bl.a. Irak-krigen hvor USA ofret hundretusener med en falsk krig.

Hva som ville vært virkelig rart, ville vært om smitten var løs i USA, men at det var Kina som fikk den første oppblomstringen.
kina startet

Så når USA får lide mest, så beviser det at det var et kinesisk biologisk krigføring?
USA world champ

Det er ikke klart hva du sier eller hva plansjene dine viser.

Neinei, folkens. Her er fasiten:
image

2 Likes