Nyheter MDTV Forum Om Doner

Koronatiltakene gir massiv økning av global fattigdom og sult og voldsom nedgang i lønn

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/koronatiltakene-gir-massiv-okning-av-global-fattigdom-og-sult-og-voldsom-nedgang-i-lonn/

En ny rapport fra Verdensbanken anslår at antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom over hele verden vil øke med mellom 88 og 150 millioner innen 2021, delvis takket være COVID-19-pandemien. Dette representerer en økning i antall, beregnet som de som lever på mindre enn $ 1,90 per dag, for første gang på 20 år,…

6 Likes

Man kan bare tenke seg hvilken oppsving den svarte økonomien får i denne situasjonen? Og faren for at det svekker nasjonalstatene når inntekter går ned.
“Lyspunktet” blir jo at fredsprisvinneren 2020 får flere munner å mette------------

3 Likes

Nydelig, desperate tider fører til desperate handlinger.

1 Like

Verdensbanken gir ut rapporter og analyser av den økonomiske situasjonen i verden, pålitelige tall helt sikkert. Som rapporter om økende fattigdom, men en fattigdom som Verdensbanken med IMF er medansvarlig for med sin strategi for forgjelding av land.

For Verdensbanken har et annet ansikt, og det er som instrument for den globale storkapitalen sammen med IMF, for å forgjelde land så landene må betale med å selge landets ressurser og infrastruktur til WB og IMFs bakmenn, storkapitalen.

Under den konstruerte korona-krisen har WB og IMF gitt Korona-lån til mange land, fremstilt som “krise-lån til situasjonen er tilbake til normalen” for landene. Mange av landene har gjeld til WB og IMF fra før. Men situasjonen vil aldri komme tilbake til normalen for mange land. Arbeidsplassene, enmannsforetak og små bedrifter er borte for alltid for over 100 millioner mennesker.

Skatteinntektene fra disse er tapt for all overskuelig fremtid for landene som har tatt lånene, og dermed blir økonomien satt tilbake slik at de ikke kan betale lånene tilbake. Et lett bytte for WB og IMF. Økt gjeldsbyrde som ikke kan betjenes for verdens land har vært en av storkapitalens mål under korona-krisen, og dermed politisk kontroll over landene, og New World Order er kommet mye nærmere.

“En ny verdensorden? Den globale gjeldskrisen og privatiseringen av staten” (Om WB og IMFs forgjelding av land-strategi).
Av Michel Chossudovsky, må leses.

“Nedstegningen er en global sjokkstrategi: finansnæringen ønsker at stater skal totalt forgjeldes”.
Av Ullrich Miles, må leses.

6 Likes

Ha ha. Det er han som mener at USA støtter al Qaida og at gassangrepene i Syria var “false flag”. Alt tilbakevist av APs faktasjekkere. Ikke nok med det. Hans bok “War on Terrorism” ble funnet hos Osama bin Laden i Abbottabad.

Her hva wiki har å si;

1 Like

Ikke for bønda. Her er det BOOM;BOOM,BOOM:

2 Likes

Du tar feil. Vox og Wiki er ikkje truverdig. Er du?

1 Like

Er du dement? Alle vet da at Osama likte å lese på senga.

Osama hadde vore død i ti år då han vart påstått drept av Obama.
Er du rusa?

1 Like

Han fikk i det minste ti år som zombi.
hqdefault

81tIoxMAJqL.RI

" Det dreier seg særlig om lavinntektsgrupper, folk med usikre arbeidskontrakter, lav utdanning og selvstendig næringsdrivende."

1 Like

USA støtter al qaida, og gassangrepene i Syria var falskt flagg operasjoner.
Håper du er ironisk, i så fall :joy:

1 Like

Hva er livet uten litt humor?

‘Humoren’ din gjer at du framstår som ein tosk.

1 Like

Zombieslangen slår til med nok en interessant observasjon av verden utenfor boblen.

hqdefault

Hvem er det som påstår at Obama drepte Osama?

e2172ypd4f111

Obama. Visste du ikkje det?

Hadde du mer tid på å lese hans publikasjoner, enn å avsløre din uvitenhet, så hadde det kanskje vært mulig å ta deg alvorlig.
Global Reaserch har vært sentral i å holde den debatten vi deltar i nå, i live - lenge før det var snakk om blå piller.
Kildene dine underbygger bildet.
Hjemmelekse.

Nok en person blottet for humor og ironi. Men det visste jeg jo.
Bitre og pompøse personer bes selvisolere (karantenereglene).

Som om det var noe nytt? ALT rammer dem verst- siden de aldri har noen buffer. Så skyv ikke dem foran deg, dersom du ikke er en av dem. Jeg er - men jeg er snart gjennom det - helt uten korona.
Det har kostet - i morarenter, tvangsutlegg og trussel om utkastelse - og det har vært tider hvor jeg trodde jeg måtte sette meg utenfor NAV med koppen. Det verste var følelsen av å være alene. Det slipper i det minste korona-“ofrene”.