Nyheter MDTV Forum Om Doner

Koronapandemien viser hvor farlig staten er

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/koronapandemien-viser-hvor-farlig-staten-er/

Vekst, velstand, helse og kreativitet følger av frivillige interaksjoner (se The myth of the entrepreneurial state av Deirdre McCloskey). Tvang har motsatt effekt. Tvang forderver, ødelegger, demoraliserer og korrumperer. Vold eller trusler om vold er grunnmuren for utførelse av tvang. Minst siden jordbruksrevolusjonen for mer enn 11.000 år siden har vår historie vært preget av…

8 Likes

Godt innlegg.

Noe i samme gate:
Alexis de Tocqueville , fra boka Democracy in America (1835)

“Tocqueville speculates on the future of democracy in the United States, discussing possible threats to democracy and possible dangers of democracy. These include his belief that democracy has a tendency to degenerate into “soft despotism” as well as the risk of developing a tyranny of the majority. He observes that the strong role religion played in the United States was due to its separation from the government, a separation all parties found agreeable. He contrasts this to France where there was what he perceived to be an unhealthy antagonism between democrats and the religious, which he relates to the connection between church and state. Tocqueville also outlines the possible excesses of passion for equality among men, foreshadowing the totalitarian states of the twentieth century.”

F.A. Hayek, Road to Serfdom (1944):

“The Road to Serfdom is a book written by the Austrian-born economist and philosopher Friedrich von Hayek (1899–1992) between 1940–1943, in which he “warned of the danger of tyranny that inevitably results from government control of economic decision-making through central planning”,[1] and in which he argues that the abandonment of individualism and classical liberalism inevitably leads to a loss of freedom, the creation of an oppressive society, the tyranny of a dictator and the serfdom of the individual. Significantly, Hayek challenged the general view among British academics that fascism was a capitalist reaction against socialism, instead arguing that fascism and socialism had common roots in central economic planning and the power of the state over the individual.”

Så lenge Erna’s popularitet øker i takt med økt despotisme får vi mer av det samme hjemme også.

1 Like

Vi har en vinter framfor oss vi skal overleve. Men etter det kommer våren.

2 Likes

Ja, staten er farlig. Ein sterk norsk stat, svært farlig. Eit hovudlaust monster utan ansvar.

Koronagalskapen liknar på klimagalskapen med sensur av alternativ vitenskap. Uansvarleg mediemakt må bli redusert, like eins offentleg byråkratimakt.

Uvitande politikarar med makt over saker dei ikkje forstår, er eit uløyseleg problem. Det opplyste eineveldet? Er amatørdemokratiet oppskrytt?

2 Likes

Utrolig bra analyse!

2 Likes

I teorien er staten oss, de som jobber der er satt til å tjene befolkningen (levere tjenester)
I stedet ser det ut til at disse tjenestemennene blir brukt mot folket.
Når unødig tvang (som lockdown har vist seg å være, det virker ikke på smitten og det ødelegger næringer og arbeidslivet, det er dyrt og ikke minst deprimerende) brukes av etater som FHI og folkevalgte, uten opposisjon, så må folk ty til sivil ulydighet.
Vi må bære tante Sofie hjem igjen…
Næringstopper med midler (som ikke er korrupte medløpere) kunne begynt å fakturere FHI eller staten om du vil for tapt fortjeneste grunnet dårlig begrunnet nedstenging.
Oslo folk kan selge og flytte i stor stil. Lærere og sykepleiere kan si opp jobbene. Foreldre kan ta over skoleundervisningen (melde barna ut av skoler og barnehager) og si opp jobbene så NAV virkelig får kjørt seg…
Osv

1 Like