Nyheter MDTV Forum Om Doner

Koronakrise – et gløtt inn i framtiden!

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/koronakrise-et-glott-inn-i-framtiden/

Av Tollef Hovig. Det har lenge vært klart at kapitalismens nedtur ville komme. Spørsmålet har vært når og hvordan. Det er lett å ta av i en krisesituasjon som nå, så for å unngå det kan det være fornuftig å anlegge et generasjonsperspektiv på utviklingen, la oss si rundt 25 år. To typer fortjeneste Fortjenesten…

2 Likes