Nyheter MDTV Forum Om Doner

Koronakrisa vil føre til tap av 195 millioner jobber på verdensbasis

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/koronakrisa-vil-fore-til-tap-av-195-millioner-jobber-pa-verdensbasis/

I en rapport fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO sies det at man regner med at koronakrisa vil føre til tap av 6,7 prosent av arbeidstimene i verden i annet kvartal 2020, tilsvarende 195 millioner heltidsjobber. Asia og Stillehavsområdet vil tape mest, sier ILO. Der vil 125 millioner fulltidsjobber gå tapt. Krisa rammer veldig hardt i…

1 Like

Kanskje fordi de fleste jobber, faktisk er uproduktive tulle-jobber, som gjør mer skade enn gavn? At eneste grunnen til at de eksisterer er dagens idiotiske økonomiske system? Og den tankegangen det bringer med seg - jfr. kommenterte artikkel.

1 Like

Jeg henter dette sitatet ut fra artikkelen: «Vi må bygge nye systemer som er tryggere, rettferdigere og mer bærekraftig enn de som tillot en slik krise å utspille seg.»

Dette har allerede gule vester for lengst erkjent, og derfor et systemskifte det sentrale ved gule vesters visjon for både et politisk og økonomisk systemskifte.

Det politiske systemskiftet må bygge på helt andre prinsipper enn valg av politiske partier og politiske ideologier. Det systemet har vist seg å ikke skape den nødvendige stabilitet, trygghet og rettferdighet. Politikere har ikke noe å gjøre i en nasjons administrasjon og ledelse, ettersom de alle og uten unntak representerer særinteresser økonomisk og ideologisk.

Økonomisk må systemet fundamenteres i naturens fornybare produksjon av livets eksistensielle ressurser. Vekst kan ikke skje uten at naturens fornybare produksjon viser vekst. Det er kun et forbruk i balanse med naturens fornybare produksjon som er bærekraftig. Det innebærer et helt annet økonomisk system enn f.eks. kapitalismen.

Arbeidslivet har blitt rasert i flere tiår uten at det har blitt reist motstand, det er ingenting spesielt med dagens situasjon i den forbindelse.
Folk har vært klar til å reise motstand hele den nevnte perioden, men det har blitt stukket kjepper i hjulene fra organisasjoner(AP/LO) som påstår at de representerer arbeidere men egentlig representerer den globale storkapitalen og globalismen.
Beskjeden har vært klar, Globalismen kan ikke stoppes den er uunnværlig. De som snakker mot dette mantraet blir utsatt for massiv hets og står i fare for å miste sine posisjoner og fremtidige jobbmuligheter.
Systemet er totalitært av natur, og viser sitt sanne ansikt i større og større grad for hver dag som går.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.