Nyheter MDTV Forum Om Doner

Koronaen er over: Ned med smittevernsdiktaturet!

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/koronaen-er-over-ned-med-smittevernsdiktaturet/

Av Bjørn Nistad. Man kan diskutere hvor farlig det var grunn til å oppfatte korona da sykdommen for snart et år siden dukket opp, og hvor rimelige tiltakene mot det som utviklet seg til en pandemi, var. At korona ikke utgjør den trusselen om massedød mange fryktet etter å ha mottatt de første dramatiske meldingene…

7 Likes

Hei Bjørn, lenge siden. Er koronaen snart over? USA har jo snart like mange døde per dag som de hadde i april. Frankrike er jo også nærme tallet de hadde da. Er du sikker på at det ikke er effekten av smittevernstiltakene du ser? Og ikke stort verre enn influensa? USA hadde ifølge CDC rundt 60.000 (46.000-95.000) døde i sesongen 2017-2018, og det var den verste influensasesongen siste tiåret. Hittil har USA registrert over 261.000 døde. Det synes ganske mye verre.

Denne pandemien virker i ganske stor grad også å være en pandemi av D-vitaminmangel. Hvis man søker på Pubmed etter “Covid-19 vitamin D”, får man opp veldig mange treff, og av forskningsartiklene ser de aller, aller fleste ut til å bekrefte sammenhengen. Det kan også forklare den store overrepresentasjonen blant innvandrere. Jeg har skrevet om en av studiene her: https://www.skabelon.no/blog/2020/11/17/positive-koronatester-og-d-vitaminniva/

Og så skriver du at det er bare å sende til alterntive media hvis man ikke får noe på trykk i dagspressen. Det er heller ikke riktig. De alternative mediene får man ofte ikke svar fra engang.

1 Like

I en nasjon der 95% er hardt rammet av lidelsen stockholmsyndromet så har psykopatene det som i eventyrland, alt de sier og gjør ser folk på som en lov og underkaster seg og ydmyker seg til det ekstreme.

Det er vel ingen som kan benekte i dag at Covid eller Boogyman 1984 bare er vanlig influensa de har endret navn på til Covid 1984.

Et normalår med influensa gir 800 til 1500 døde personer, ja selv om det er en vaksine.
Dette Covis spøkelset har ikke tatt livet av noen, men 300 nordmenn fra 80-100 år døde med Covid, ikke av.

Psykopatene sier at vi må ta grisebleier på trynet om ikke så vil de eldre dø.
Javel ? De eldre dør altså ? Vel, de eldre har dødd i milliarder av år, ja faktisk så dør alle eldre, ikke en eneste en overlever enten du liker det eller ei.
Det er det som kalles livet, noen blir fødd og når du blir eldre så dør du, sann har det alltid vært, ingen kan endre på det får man kan laste sinnet opp til en datamaskin og leve evig som robot.

PCR testene er minst 97% feil. Som Bjørn skriver så handler alt så klart om å slavebinde menneskeheten i en global takeover.

Til nyttår tar de ned økonomien, penger blir verdiløse og folk får panikk, så tar de ned kraftnettet og internett for så sette inn en global hungersnød. Ut av kaoset vil vår nye verdensdiktator reise seg.

Selv den dag i dag så tror mange at bare man gir fra oss nok frihet så vil vi få den fortere tilbake … sukk …

jtykhtk

4 Likes

For å sette tallene i perspektiv så har USA en befolkning på 331 millioner. I August var det ca 155 000 som angivelig var døde av Covid-19 i USA, men en CDC rapport viser at det bare var 9250 av disse som faktisk døde av Covid-19, de andre hadde viruset, men døde av andre årsaker. Det var altså bare omtrent 6% av 155 000 som var oppgitt som omkom av Covid-19. Kilde.

Da er nok ikke prosentantallet for de etterfølgende månedene noe særlig annerledes, sannsynligvis heller ikke for andre vestlige land. Hvis en da trekker dette i fra totaltallet som er oppgitt for alle land, at PCR-testen har en stor prosentandel falske positive, at registreringen av pasienter døde av Covid-19 ikke holder vitenskapelig og medisinsk mål, som at leger i mange land ble oppfordret til å skrive død av Covid-19 på dødsattester hvis de antok det uten at lab-rapport forelå, skulle det vært åpenbart for folk at korona-krisen er en konstruert krise hvis vi hadde en MSM-presse med journalister som drev journalistikk.

6 Likes

Jeg leser akkurat dette litt annerledes. Det var 6 % av de 155 000 registrerte “Covid-relaterte dødsfallene” som ikke hadde andre underliggende alvorlige sykdommer, iflg CDC. Der er vi enige. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at de andre ikke kan ha dødd av Covid, Slik jeg forstår det, betyr det heller at man ikke vet sikkert om disse døde av eller med Covid (altså om det var Covid eller de andre underliggende tilstandene de døde av) og at mange av dem med stor sannsynlighet hadde dødd innen relativt kort tid, uansett.

Ellers er jeg enig.

7 Likes

Stakkars de som har lastet opp sinnet til en floppydisk. Der vil de være innestengt til evigheten er over.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.