Nyheter MDTV Forum Om Doner

Korona: Smitte med lite sjukdom og lav dødelighet. Forsøkes motvirka med «tenk på et tiltak»

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/12/korona-smitte-med-lite-sjukdom-og-lav-dodelighet-forsokes-motvirka-med-tenk-pa-et-tiltak/

Det er ikke mulig å påstå annet om koronaviruset i Norge enn at smitten er liten, sjukdommen svært lett for de som blir smitta og at det er få døde. Alle de tunge dramatiske tiltaka som regjeringa og de mest aktivistiske kommunestyrene innfører, hindrer ikke smitte, sjukdommer og død. Virkninga av tiltaka sannsynliggjøres ikke på…

4 Likes

Men det bremser spredningen av smitten inn i de utsatte og sårbare gruppene. Barrington-deklarasjonen har ingen troverdig politikk for hvordan man skal beskytte de utsatte. Det blir tomme ord!

Du må evne å ta inn over deg ny informasjon Og oppdatere dine synspunkter ettersom faktaene endrer seg. Statistisk sett dør det minst 2-3 ganger fler av vanlig influensa enn av COVID19 i ett normalår, sykdommen har en beregnet dødelighet nå på 0.12%. Leste du ikke FHI rapporten? Jeg har tidligere gitt deg eksempler på tiltak man kan sette inn for de svake og utsatte, det tok meg 5 minutter å komme opp med noen. Hvis man hadde villet kunne man fint gjort dette.

Dessuten Magnus må du nok ta inn over deg at «beskytt de svake» ikke er et trumf-kort som vinner alle debatter. Ja, det er viktig, men det er en avveining her mellom rettighetene til resten av samfunnet og hvor mye de skal lide (INK økonomien) for å beskytte noen fra en sykdom som er mindre farlig enn influensa.

En god sammenligning er kreftpasienter. Til enhver tid er det tusenvis av mennesker i dette landet som gjennomgår cellegiftbehandling som gjør at de har null immunforsvar (neutropeni). De kan dø av bokstavelig talt enhver infeksjon. Allikevel stenger vi ikke ned samfunnet. Hvorfor ikke det Magnus?

7 Likes

De interessante prosenttallene her er dødeligheten for de utsatte og sårbare gruppene. Det er de som skal beskyttes, noe som Barrington-deklarasjonen også framhever. Du må evne å ta det innover deg. Vi har med en mer farlig sykdom å gjøre enn de vanlige influensasykdommene å gjøre. Det klarer du heller ikke å innse, noe som svekker din troverdighet i disse spørsmålene.

Det er fint at du mener å vite hvordan man skal beskytte de utsatte og sårbare gruppene samtidig som alle andre skal få leve sine liv mer eller mindre normalt. Men hadde dette vært så lett som du tror, hadde det vært satt ut i livet for lenge siden. Så egentlig dokumenterer du bare hvor virkelighetsfjern du er.

Det virker heller ikke som du har noen innsikt i hva et helsesystem som kollapser har av konsekvenser for alle grupper som er i behov av gode helsetjenester. Et scenario som er mer sannsynlig hvis Barrington-deklarasjonen skulle ha blitt satt ut i livet.


Dette var i april. Man kan tenke seg til hva tallene er nå.

2 Likes

Og hva tror du de tallene hadde vært hvis Barrington-deklarasjonen hadde blitt satt ut i livet? Og hva tror du de hadde vært hvis helsesystemet hadde kollapset? Det er den sammenligningen dine spørsmål skal stilles opp mot. Gjør det, da!

Når Norge var utsatt for TB drev man rasjonelt smittevern. Nå drives det av krisemaksimerere og hysterikere.

2 Likes

Og det er noe som du virkelig tror på?

Du er nok bare en kverulant. Nå skal jeg bruke dagen til noe fornuftig.

1 Like

Hvordan definerer du “de sårbare gruppene”?
Jeg ville ha sagt eldre, diabetikere, overvektige og ikkevestlige innvandrere (spesielt pakistanere).
Det er sikkert helt tilfeldig, men diabetikere, overvektige og ikkevestlige innvandrere (spesielt pakistanere) er ordrett de samme gruppene som Helsedirektoratet fremhever som høyrisikogrupper for D-vitaminmangel i sine siste rapporter om D-vitaminnivået i Norge.
Hva er din oppfatning av risikogrupper?

1 Like
1 Like

Når man trodde at propagandagalskapen var dratt “through the roof - on its way to another galaxy” . Dæven. Det finnes vel kanskje noen som vil synes det er helt naturlig - og svært betryggende - med “presidentvaksiner” direkte i kopekassa. Jeg satser på at det er vekkerklokka som ringer :wink:

great aw

3 Likes

Hvem er det egentlig som har påstått noe annet?

Mer ærlig ville det vært om koronabenekterne hadde brukt land som har mislyktes, slik som Sverige, og så argumentert at de hadde rett, men ærlighet virker ikke være koronabenekternes sterke side.

Det er alså helt tilfeldig at Norge har lite smitte med få døde, og at Sverige har både mange smittede og mange døde?

Og om man ikke hadde sett dette, så hadde ikke vanlige smittsomme sykdommer som influensa vært dødelig, da koronatiltakene har redusert forekomsten av de også.


1 Like

Du virker som en relativt oppegående mann, så jeg forstår ikke at du ikke forstår at det er bortkastet tid å protestere på tiltakene noen måneder før vaksinene kommer, og når Sverige er i ferd med å vise oss fasiten for hva milde tiltak innebærer for hvor mange det er som dør og får senskader?

Å mase om D-vitamin er dog forståelig, da sykdommer som en følge av D-vitaminmangel vil fortsette når koronaen er over.

Skal du ta vaksinen, runeulv? Du synes litt gen-terapi til folket er helt kurrant? ikke bekymret ang. evt. ukjente langtidseffekter av en eksperimentell vaksine som kødder med DNA’et ditt? Dessuren har jo flere verdensledere og WHO sagt at tiltakene kommer til å vedvare. Sannsynligvis får vi et slags COVIPASS system. Synes du det er greit?

3 Likes

Rune mener han fikk korona for lenge siden og at det kun artet seg som en forkjølelse. Så han trenger nok ikke.

1 Like

Vi får se. Om jeg skal fly til et sted, og det er obligatorisk, eller ta en jobb hos noen i risikogruppen som ønsker det, så vil jeg ta en vaksine At det blir en av de eksperimentelle vaksinene tviler jeg på, da vaksiner laget på gamlemåten med en mer kjent risikoprofil nok også er klare innen vi utenfor risikogrumppene får tilbud om vaksine.

Ja, om det innbefatter andre smittsomme sykdommer som multiresistent tuberkolose.

Men om jeg ikke har påvisbare mengder av antistoffer, så må jeg og ta en vaksine. Nå er jeg ikke i risikogruppen for vaksiner heller, så de bekymrer meg ikke så mye.Det sagt gjør det meg ingen ting om det er andre som står for utprøvingen av de eksperimensielle vaksinene.

Det er simpelthen drøyt hvor rasistiske svenskene er, når de lager massedød hos de stakkars fremmedkulturelle ved å holde tilbake informasjon om hvordan man unngår smitte. :wink:

1 Like