Nyheter MDTV Forum Om Doner

Korona + 5G = Sant: Kan det stemme?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/korona-5g-sant-kan-det-stemme/

Av Einar Flydal. Jeg har fått svært mange spørsmål om der er en sammenheng mellom 5G-utbyggingen og korona-viruset. Jeg er verken virolog eller epidemiolog eller medisiner. Men jeg kan lese og lære, og jeg kan gå til andre fag og kilder som disse spesialistene normalt er fullstendig uvitende om. Konklusjonen min er: Ja, det kan godt…

4 Likes

“Bellonas kamp mot Hydro begynte noen år før, i 1987, da Bellona klippet seg igjennom gjerdet hos Hydro på Herøya i Porsgrunn på grunn av mistanker om svært store kvikksølvutslipp. Utslipp av totalt 167 tonn kvikksølv gjorde arbeiderne syke. Det anslås at Hydro måtte bruke en halv milliard kroner på å rydde opp.”

2 Likes

Ingen forskning på 5Gs virkning på eksosomene i kroppen

Her er en ny artikkel fra i går 7 april 2020, hvor det står at de alt har begynt å teste ut :

Snart kommer 5G - dette trenger du å vite

"Neste generasjons mobilnett er nå under tidlig uttesting "
https://www.nettavisen.no/livsstil/snart-kommer-5g---dette-trenger-du-a-vite/3423636651.html

Oversikten han viser over hva som innvirker på kroppens eksosomer ,
som han mener er identiske med Coronaviruset:

“The causative agent of the current COVID-19 pandemic, SARS-CoV-2, is a single stranded positive sense RNA virus …”
Link

Videoen som Flydal henviste til viser på oversikten ca 25.05 nederst på lista , at det ikke har vært forsket på sammenhengen mellom 5G og innvirkningen på eksosomene i kroppen.

Han underviser fra 16.25 om eksosomene som er signalstoffer med RNA som finnes i lungene.

På lista hans # what induses exosomes står det : Stress ( Frykt ) ( 25.05 )

Oppdatert: 16. desember 2019
Telia lover en norsk 5G-lansering i april. Telenor vil være først og sier at teknologibyen Trondheim blir lanseringsby, men vil ikke avsløre noen dato ennå.

3 Likes

Jepp. Og hvis de skadelige effektene av 5G-teknologien er store nok, uansett om direkte eller medvirkende forårsaking av koronaviruset er en av disse effektene eller ikke, kan vi vel da regne med at vi om en stund får se profilerte mastebrennere og deres organisasjoner figurere som Telenors nye, hippe friskmeldingsdoktorer konsulenter, som “jobber med stråleindustrien for å hjelpe den å operere som den ansvarlige samfunnsaktøren den ønsker å være”, gjerne avbildet bak rattet i sine nye Teslaer med 6G, skeve som ørner.

3 Likes

Nei. Det er de svarte som dør i USA, ikke de i de rike områdene med 5G.
At Ekvador også har 5G i menger, tror jeg heller ikke på.

Korona + 5G = Sant: Kan det stemme?
Ja det stemmer og ble bekreftet av makteliten for bare noen dager siden.
Filmer med over 10 mill visninger om 5G og Korona blir sensurert tvert av Youtube, FB, Google mm etter press fra makteliten.

Som alle vet så fungerer bare løgner og propaganda så lenge påstandene blir stående uimotsagt.

Sannheten trenger ingen beskyttelse, det er det bare løgner som trenger.

Mao så har de selv bekreftet at korona viruset ikke eksisterer, det er bare 5G og eneste måten å beskytte oss på er å pakke 5G monster-mastene eller seg selv inn i sølvfolie, eller enkelt og greit gjøre som resten av verden med å ta ut 5G døds-mastene. :slight_smile:

Man må rett og slett være kraftig tilbakestående for å tro at det var tilfeldig at man innførte unntakstilstand samme dag som man åpnet 5G nettet i Norge.

https://www.youtube.com/watch?v=oZxWInwqjNodfhrsdfhjdjdj

3 Likes

En redigeringsteknisk bug i omtalen av Spanskesyken. Skal vel være: «…EMF-eksponeringen og/eller forstyrrelser av klodens elektriske kretsløp kan føre til at liknende signalstoffer skapes mange steder uavhengig av hverandre. Samtidige utbrudd – uten smitte – skjedde under Spanskesyken, og selv i forsøk fikk man ikke spanskesyken til å smitte (Firstenberg 2018).»

San Marino glimrer med sitt fravær på Ookla 5G map.

Grei inngang til forskning på eksosomer:

3 Likes

Vel, hvordan skal man komme seg unna Elon Musks Starlink-satellitter, som skal gi 5G-dekning over hele planeten? Det er skutt opp flere hundre av dem allerede, de første allerede 22.02.2018, og det skal skytes opp mange tusen de kommende årene. Musk er heller ikke den eneste som driver med sånt.

Å sabotere denslags er vel litt vanskeligere enn å brenne ned en og annen mast.

3 Likes

En artikkel fra 1999 om sammenslåing mellom Telia og Telenor, men det var jo interessant å se hvem som var den finansielle rådgiveren som Telia, 5 G utrulleren, hadde brukt :

Svar : J.P.Morgan ( Som er tilknyttet Rotschild, som er kjent for å profittere på begge sider i en krig. ) ( nederst ).

2 Likes

ja, det skulle ikke forundre meg om vi får en kontrollert opposisjon på det, hvis det var det du mente.
Tese- antitese . Så folk som stiller seg bak motstanden mot det, kan ledes til syntesen til slutt ?
Spørsmålet er da hvordan man på forhånd kan vite om en opposisjon er kontrollert.Kanskje de som melder seg inn i eventuelle organisasjoner bør kreve svært stor grad av gjennomsiktighet i forhold til hvor pengene kommer fra.I tillegg hvilke begrensninger som følger med pengene, dvs hvilke ting man ikke kan si osv, men den kontrollert opposisjonen som er designet for det er vel blitt så vanskelig å gjennomskue nå etter hvert, for de bruker også i noen tilfeller mennesker med stikk motsatte synspunkter på de som er fotfolket, gjerne idealister av et eller annet slag, og hvis “need to know” prinsippet taes i bruk der, så kan de være genuint uvitende om at de blir brukt , men på toppen vil man trolig se et tydeligere mønster. Blir det mye politisk korrekt språk, er kanskje det også en indikator.

2 Likes

Du som har så konspiranoia, hvorfor er du ikke opptatt av the etterertningstjenester i Vesten ikke ikke vil a kinesisk 5G, og at de størrer 5G motstanderene?

Hvorfor bryr du deg ikke om ting som at FHI virker å synes at fri rørlighet av mennesker er viktigere enn nordmenns liv og helse?

https://www.dagbladet.no/nyheter/fhi-disse-tiltakene-bor-revurderes/72344626>

Strategivalg

Helsedirektoratet frykter derimot at «Slå ned»-strategien fører til at vi må beholde reiserestriksjonene.

«Den største ulempen [ved «Slå ned»-strategien] vil være reiserestriksjonene», skriver de i sin rapport.

Strategien vil derimot føre til at vi kan avvikle en rekke tiltak.

«Gevinsten er at man i løpet av noen uker og måneder gradvis vil kunne avvikle de fleste andre tiltak enn reiserestriksjonene og karantene etter innreise. Det vil være lite smittepress i befolkningen og personer i risikogruppene vil etter hvert kunne leve like normalt som andre.»

«Brems»-strategien

Dersom vi går for «Brems»-strategien, er Helsedirektoratets vurdering følgende:

«Den umiddelbare gevinsten er at vi vil kunne lette på reiserestriksjonene og noen av de andre tiltakene (men ikke alle) forholdsvis raskt. Det kan være viktig for å få hjulene i gang igjen i samfunnet.»

Beskrivelsen av nedsidene er imidlertid dystre:

«Risikoen er at det vil bli mange dødsfall i løpet av de nærmeste åra, og at mange vil få alvorlige seinskader etter intensivbehandling, særlig lungeskader.»

«Det vil også være en stor belastning for helsetjenestene. Vi mister dessuten muligheten til å kunne leve trygt fram til det kommer en vaksine – hvis det skulle gjøre det. »

Generelt mener jeg de tingene du snakker om er verdt å ta i betraktning, uten at jeg har en ferdig, fasttømret oppfatning om realitetene foreløpig. Jeg forbeholder meg retten til å bruke mer tid med åpning for ulike muligheter, men det ville være dumt å avvise en oppfatning eller hypotese bare fordi den anses kontroversiell eller umulig av en majoritet som erfaringsmessig har lett for å svelge rått alt som står og sies i gammelmediene.

Men ett punkt stiller jeg meg helt avvisende til:

Enten coronaviruset har sammenheng eller ikke med innfasing av 5G, kan det ikke være mye tvil om at det eksisterer. En ting er at de som blir syke ikke selv har mulighet til hverken å se eller bevise hva i kroppen som er årsaken, eller hvordan virkningsmekanismen egentlig bør beskrives. Men det gjøres kliniske tester og biokjemiske analyser på medisinske laboratorier, sykehus og universiteter overalt i verden som bekrefter virusets eksistens. En hoax av det formatet du snakker om ville kreve en aktiv deltakelse av altfor mange innvidde til at det lar seg gjøre. Titusenvis eller mer av medisinsk personell og laboranter overalt, fra Kina til USA, pluss en god del til, de aller, aller fleste uten noen forbindelse til spesielt høye maktnivåer, eller til hverandre, måtte bedrevet en samkjørt kampanje av blanke løgner, og vært både helt samvittighetsløse og urimelig gode skuespillere alle sammen, de måtte ha vært motivert for å være med på det, de måtte ha vært nærmest robotaktig lojale mot prosjektet og sine skjulte oppdragsgivere, rett og slett en enorm hærskare av pottetette lakeier i ondskapens tjeneste, som aldri ville røpet et ord eller ombestemt seg, men beskyttet hoaxen livet ut. Og noen måtte sørget for at det ikke dukket opp uavhengige aktører som kan utføre slike tester noe sted. En slik konspirasjon er ikke mulig å gjennomføre. Så viruset - eller eksosomene, dersom det faktisk er det det er - eksisterer. Det er mye annet som kan stinke ved dette, men ikke akkurat den biten.

3 Likes

Hva etterretningstjenester egentlig vil og hvorfor, sånn på detaljnivå, vet bare de på innsiden, og de lyver når det tjener deres agendaer, så det er helt i det blå for både deg og meg. Det er hemmelig, remember? Nå har ikke jeg fått med meg noen konkrete utspill om saken fra slike organisasjoner sjøl, men på strak arm kan en hypotese kanskje være at 5G muligens forstyrrer annen signaletterretningsteknologi på en måte de ikke liker.

Nå vet ikke du stort om hva jeg bryr meg om, men jeg kan forsikre at det ikke er så mye som mange mener det burde være. Det er allikevel litt mer enn jeg av naturlige årsaker eksplisitt gir uttrykk for i skriftlig form på dette forumet.

Fri rørlighet av mennesker er også ganske viktig for nordmenns liv og helse, så det kan muligens ha noe med det å gjøre. Ikke vet jeg. Men Camilla Stoltenberg og Rockefellers Folkehelseinstitutt stoler jeg dessverre ikke på lenger enn jeg kan kaste dem.

1 Like

Og generelt forbauser all skråsikkerheten som finnes meg en smule, og ikke bare din, men overalt, om dette og mange andre ting, for den er det ikke mange som har dekning for. Den legperson som er skråsikker på noe som helst vedr. dette temaet er useriøs. Vær nysgjerrig, vær maktkritisk og ikke naiv, men ikke trekk forhastede konklusjoner på mangelfullt grunnlag.

1 Like

Kommentariatets autoritære diktatur må av og til slå ned på overtramp som ikke er egnet til å skape et godt debattklima

:
Åpningen her, var den så lur ?
Når åpningen her, går på person, og ikke byr på saklig argumentasjon, og ikke legges fram med overbevisende dokumentasjon, og med faktainformasjon, bør dette bli vurdert for kommentarisk kremasjon.


Mvh kommentariatets diktatur.

3 Likes

Da får jeg jo bare konstatere at du har et stykke igjen før du skjønner hvordan verden fungerer. :slight_smile:

I Taiwan er det nå bekreftet at 100 syke som ble friske nå er blitt syke igjen, siden det er et 5G virus så kan du bli syk om og om igjen, du kan ikke oppnå immunitet mot 60 milliarder svingninger i sekundet. :wink:

Skal forklare deg fort hvordan et virus faktisk fungerer.
Dessverre så gikk ikke det, det var bare lov med 2200 ord, jeg brukte over 15 000 i svaret til deg så jeg måtte slett alt bort igjen.

Men søk fakta selv istedenfor å kveruler med ting du ikke kan noe om.

De er ikke å gjennomføre noen tester for å finne viruset. Den påståtte test ser bare for strenger av genetisk materiale som kan komme fra en lang liste over faktorer. Så hvis noen har disse genetiske faktorer, gir det positive resultat. Hvis noen er døende av kreft i bukspyttkjertelen for eksempel, eller av et slag fra en alternativ kronisk problem, og de gjør en test og det viser seg at de har sådant genetisk materiale, så vil deres død skylles på var fra covid-19. Og leger i panick tror ikke, de bare handler. Dette er allerede finalen, våre laboratorietester viser dette.

Det er ingen virus, men jeg mener at virus selv er ikke hva du blir fortalt de er. Viruset er en del av de naturlige mekanismer for celler. Folk blir syke av andre faktorer. Måten de forteller deg, er det ingen virus. Det viser seg at det er som tyngdekraften … de har det alle bakover. Hvis de finner “virus” så er det derfor de ble syke. De ser ikke at “virus” er det fordi de ble syke, ikke fordi det var det som gjorde at personen ble syk i første omgang.

Virus eller virus er en del av kommunikasjonsmekanismer mellom cellene, inneholder de genetiske materiale i et protein kapsel, og de har reseptorer på toppen som bindes til disse celler. Celler som produserer det, særlig døende celler, til alarm andre celler som det er høy toksisitet i miljøet, og slik at de alle angi en tilstand av bevaring av livet, er derfor en person i denne tilstand vil angi dette modus og som fjerner all energien fra kroppen skape ubehag. Så en celle som mottar en giftig signal uansett grunn utløser alarmen ved å utskille hva menneskelig vitenskap samtaler “virus”. For å varsle andre.
Hvis toksisitet er større enn en viss rekkevidde, da mange celler vil skille ut det de kaller virus, som også er en mobil mekanisme for excreting eller bli kvitt intern toksisitet. Så en person med, la oss si, influensa, blir som dette på grunn av en energi kollaps forårsaket hovedsakelig av langvarig stress, så kroppen går i sjokk, og andre opportunistiske organismer dra nytte av et svakt immunforsvar, jeg mener bakterier, staph, ærlig , og så videre, som tidligere var i en tilstand av balanse med kroppen. Denne ekstra toksisitet fører til utskillelse av denne mobil exosubstance at mennesker kaller “virus”.

Som jeg sa det har to hovedfunksjoner.
A.- gi alarm til andre celler, også passerer genetisk informasjon om arten av alarmen.
B.- skille ut den akkumulerte toksisitet inne for å prøve å overleve.

Slik at hvis en celle inn i en tilstand av toksisitet, som en persons hals celle fordi de har vært å puste kald luft i lang tid i en tilstand av langvarig stress, da bakteriene i halsen blir kastet ut av balanse ved stimulans av kulde og den undertrykt eller svakt immunsystem. Og cellene i halsen begynner å skille ut hva mennesker kaller influensa virus. Det er effekten av et problem, ikke årsaken, de har det bakover.

Nå skjer det noe annet … Når en person har mye influensa, alle sine slimhinner utskille at toksisitet, det er hva mucus er for å bli kvitt det som kroppen ikke trenger, mer enn noe annet av giftstoffer av alle slag . Så de sekret kommer ut med hoste og nysing, og er fulle av det som mennesker kaller virus og som vi kaller sette eksogene-type cellulære sekreter, så disse sekreter, dårlig kalt virus, er i luften og skriv slimhinnene i en annen person.

Husk disse er alarm signaler om at noe er galt, så disse exo-genene gå inn den andre personens biologi og at andre personens cellulære reseptorer tolke det for hva det er … en alarm, og hvis den personen er også under mye stress, som vil utløse en kjede signal slik at personen syk også. Men hvis den andre personen ikke er under stress, og har et sunt immunsystem, vil en annen persons exo-genet signal kommer gjennom og kanskje alarm en gruppe av celler, men kroppen vil raskt si, på sin egen måte, er at ingenting galt, og at personen ikke bli syk. Så det er derfor noen mennesker får influensa og andre ikke. :slight_smile:

At CIA og NSA ikke liker at 5G er kinesisk, er ingen hemmelighet, og ikke er det en hemmelighet at USA har snakket om kjøpe Nokia og Ericson heller, for å ha en amerikansk produsent på sendersiden.

Riktig nok, fordi radikale boomere sitter stille i båten om de skulle mene motsatt av flertallet.

Kanskje ikke, men jeg har gått lei av at kommentariatets autoritære diktatur aldri en gang vurderer at ting er som de ser ut.
At vestlige etterretningstjenester ser på at Kina dominerer 5G, er ingen hemmelighet, og jeg er ikke alene om å mene at vestlige etterretningstjenester har en finger med i spillet når det kommer til å sette kjepper i hjulene for kinesisk 5G dominans.