Nyheter MDTV Forum Om Doner

Korfor er Labour Party så entusiastiske over Covid-19 lockdowns når tiltaka er så destruktive mot våre fattigaste?

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/korfor-er-labour-party-sa-entusiastiske-over-covid-19-lockdowns-nar-tiltaka-er-sa-destruktive-mot-vare-fattigaste/

Dr Lisa McKenzie Dr Lisa McKenzie er ein arbeidarklasse-akademikar. Ho vekste opp i ein kolgruveby i Nottinghamshire og vart politisert under gruvearbeidarstreiken i 1984. Som 31-åring byrja ho på utdanninga i sosiologi ved universitetet i Nottingham. Ho underviser no i sosiologi ved universitetet i Durham og er forfattar av boka ‘Getting By: Estates, Class and…

Og arbeiderklassen er klar over at innvandringen Labour står for gjør at de får det verre, men igjen en artikkel hvor jeg ikke kunne se at det nevnes.

Bingo, og middel og overklassen har tjent på innvandringen, så derfor bare fortsetter venstresiden å ivre for mer av den.

1 Like

Det er mer naturlig å anta at et parti som ikke jobber for arbeidernes kår ikke er et arbeiderparti. Utenom i navnet. Som DDR ikke var noe demokratisk prosjekt.

Hva som provoserer meg mest er at sosialistene fra over og middelklassen som har kuppet arbeiderbevegelsene internasjonalt, nekter å snakke om deres politikk øker forskjellene og minsker samholdet, samtidig som de raser over at samfunnet stadig får mere forskjeller og mindre samhold.

Nesten hver dag får vi servert artikler til å med her på Steigan, hvor forskjellssamfunnenes fremvekst kritiseres, men som ikke nevner at man ikke kan øke arbeidstilbudet uten at lønningene går ned.

1 Like

Labour er styrt opposisjon/posisjon som Ap er det i Norge. Blair er den engelske varianten av GHB. Eneste grunnen de kaller seg noe venstrerelatert er for stemmekveget. Derfor er det viktig at informasjonsstrømmen til disse kontrolleres. Oppskriften er kakeoppskrifter og sport krydret med vovede pulestillinger. Med politisk propaganda.

Headed by Yascha Mounk, lecturer at Harvard, they work to revitalise the centre ground of politics and equip today’s leaders to combat the rise of false populism. Focussing on the big policy challenges that globalisation presents, they aim to combat populism and revitalise the centre ground through a corpus of new policy thinking,

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.