Nyheter MDTV Forum Om Doner

Koreanske forsvarssjefer vedtar ‘militær pakt’ etter at Kim og Moon underskrev felles erklæring


#1

Koreanske forsvarssjefer vedtar ‘militær pakt’ etter at Kim og Moon underskrev felles erklæring.

RT, 19. September 2018 [https://www.rt.com/news/438786-kim-moon-korea-statement/?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications]

Sør-Korea’s president Moon Jae-in og den Nord-Koreanske lederen Kim Jong-un har undertegnet en felles erklæring etter deres bilaterale samtaler i Pyongyang. Landenes forsvarssjefer har samtidig undertegnet en separat militær avtale.
Som en del av den militære avtalen, vil nabolandene stanse øvelser på grensen fra 1.november, melder det sør-koreanske nyhetsbyrået Yonhap. Sør-Korea’s forsvarsminister Song Young-moo og Nord-Korea’s No Kwang-chol ble også enige om å stanse militære flygninger i området rundt demarkasjonslinjen. I tillegg legger avtalen opp til opprettelsen av en buffersone i Gulehavet, samt å stanse marineøvelser.

Som et tydelig signal på gjensidig tillit, fordrer den militære avtalen fra Pyongyang en tilbaketrekning
av soldater fra den demilitariserte sonen, samt avvæpning av de tjenestemenn som holder vakt ved grenselandsbyen Panmunjom. De to nasjonene ble også enige om at de hver ville stenge elleve grensevaktposter innen slutten av 2018.

Sør- og Nord-Korea’s væpnede styrker vil etablere og operere en ‘’felles militær komité’’ som skal diskutere iverksettelsen av den militære avtalen på ‘’permanent basis,’’ som Moon Jae-in sa.

Da han snakket med pressen om utfallet av Moon’s besøk i Nord-Korea, pekte Kim på at ‘’avtalen etter toppmøtet i Pyongyang, vil fremskynde en epoke med fred og velstand.’’ Kim pekte spesielt på at den militære avtalen vil bidra til å redusere og avskaffe atomvåpen på Korea-halvøya og oppnå varig fred. Han har også sagt seg villig til en snarlig reise til Sør-Korea for å møte Moon for fjerde gang siden gjenforeningsforsøkene mellom de to naboene startet med det Olympiske freds-diplomatiet tidligere i år. For å understreke sine forpliktelser for fred, har begge nasjoner blitt enige om å sende et felles team til de olympiske leker i Tokyo i 2020, og at de vil lever en felles søknad til sommerolympiaden i 2032.

Moon fortalte samtidig reporterne at nabolandene endelig greide å bli enige om ‘’spesifikke skritt for nedrustning av atomvåpen.’’ Den Sør-Koreanske presidenten la til at lederne strever med å omgjøre den demilitariserte sonen til en fredssone, og at arbeid vil snart starte for å gjenopprette grensekryssende jernbane og veier før slutten av året.

Panmunjom-erklæringen som ble undertegnet i april under det første møte mellom de Koreanske lederne, beordrer begge land om å delta i felles anstrengelser for å få slutt på den militære spenningen og eliminere faren for krig på den koreanske halvøya. Erklæringen krever også at Sør- og Nord-Korea instiller alle fiendtlige handlinger overfor hverandre. Sør- og Nord-Korea ble også enige om å ta ulike militære tiltak for å sikre et aktivt felles samarbeid, utvekslinger, besøk og kontakter.

Moon ankom Nord-Korea på tirsdag morgen for et tredje personlig møte med sin motpart. Tidligere har lederne hatt samtaler den 27. og 26. mai, i grensebyen Panmunjom, i et enestående forsøk på å gjenforene de to nasjonene etter Koreakrigen (1950 - 1953).
Del av Moon’s agenda for denne turen var å gjenoppta den Amerikansk-Koreanske dialogen som møtte veggen forrige måned, etter at utenriksminnister Mike Pompeo avlyste sitt besøk i Pyongjang.

Et av de store gjennombruddene ved toppmøtet i Pyongjang, var Nord-Korea’s samtykke til at internasjonale inspektører ville gis tillatelse til å dokumentere ‘’permanent demontering’’ av landets viktigste rakettanlegg.
Nord-Korea sa seg også villig til å stenge sitt kjernefysiske hovedanlegg i Yongbyon – selv om dette var på basis av at USA foretok tilsvarende forsonende skritt, uttalte Moon til reporterne. Den Koreanske halvøy burde bli til ‘’et land av fred uten atomvåpen og kjernefysiske trusler’’ la han til.

Kim Jong-un ønsker Sør-Koreas leder velkommen til Pyongyang til historisk toppmøte;

Oversatt av Eric Kamov


#2

for en herlig artikkel og en herlig video! Takk til deg Sharkmanov for slik gledespreding! Hilsen Ludvig.


#3

Som gubben sa;

  • ‘It’s a business doing pleasure!’ . . . . . . :metal:

(Jeg har selv et litt ‘personlig’ forhold til Korea, var i sør som 16-åring, og ble forelsket i landet og menneskene der) :heartbeat: (og kjører Hyundai til daglig) :+1: